Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Burs Duyurusu

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Burs Duyurusu (TESYEV)

tesyev-burs

 TESYEV, lise ve yüksek öğrenim gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, % 40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmak istemektedir. Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dâhil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınmaktadır. Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.
Başvurular 19 Eylül 2016 tarihiyle başlayacak olup, bursa başvurmak isteyen öğrencilerimizin başvuru formu, taahhütname ve gerekli belgelerle birlikte en geç 14 Ekim saat 16.00’a kadar gerçekleştirilecektir. Posta ile ulaştırılacak formlar üzerinden değerlendirme yapılamayacaktır. Öğrencilerimizin formu doldurmuş olarak evrak teslimine gelmeleri gerekmektedir. Yükseköğretim bursları için müracaat, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Sadece, bünyesinde burs komisyonu bulunmayan yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin doğrudan Tesyev’e yapacakları başvurular kabul edilmektedir.

Burs Miktarı :

2016-2017 eğitim-öğretim dönemi için aylık burs tutarı, lise öğrencileri için 170.-TL, yüksek öğrenim öğrencileri için ise 380.-TL olup, ödemeler, her ayın ilk haftası içerisinde bursiyerin banka hesabına havale edilmek suretiyle yapılmaktadır.

Başvuru Formu için TIKLAYIN !

Taahhütname için TIKLAYIN !

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.