istanbul üniversitesi ilan

now browsing by tag

 
 

İstanbul Üniversitesi Güz 2018 Lisansüstü İlanı

İstanbul Üniversitesi Güz 2018 Lisansüstü İlanı

İstanbul Üniversitesi Güz 2018 – 2019 yarıyılında Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Deniz
Bilimleri ve İşletmeciliği, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüleri ve İşletme İktisadı Enstitüsü Tezsiz, Tezli, Uzaktan Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Türk Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler alınacaktır. Ayrıca Yatay Geçiş başvuruları da kabul edilecektir.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aktarılan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle bu
Üniversitede eğitim verilecek lisansüstü programlara başvurular da ilan kapsamında yapılabilecektir.

Başvuru Tarihi ve Yeri

İşletme İktisadı Enstitüsü

16-28 Temmuz 2018

Diğer Tüm Enstitüler

28 Mayıs-13 Haziran 2018

Başvurular için TIKLAYIN!

 

Lisansüstü Başvuru İlanı için TIKLAYIN!

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN!

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN!

Fen Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN!

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN!

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüleri Kontenjanları için TIKLAYIN!

İşletme İktisadı Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Programları için TIKLAYIN!

 

Benzer Konular

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Güz 2017 Başvuruları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Güz 2017 Başvuruları

İstanbul Üniversitesi Güz 2017 – 2018 döneminde Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve İşletme İktisadı Enstitüleri’ne sınavla Tezli – Tezsiz – Uzaktan Yüksek Lisans ve Doktora programlarına normal ve yatay geçiş yollarıyla öğrenci alacaktır.

Başvuru Tarih ve Yeri

Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüleri Başvuru Tarihi

22 Mayıs-12 Haziran 2017

İşletme İktisadı Enstitüsü Başvuru Tarihi

5 Haziran-3 Temmuz 2017

Başvurular; İstanbul Üniversitesi AKSİS Başvuru adresinden yapılacaktır. (http://basvuru.istanbul.edu.tr)

Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup, başvuru doğrudan ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

Online Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN !

İstanbul Üniversitesi Başvuru Koşulları Kılavuzu için TIKLAYIN !

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN !
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN !
Fen Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN !
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN !
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN !
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN !
Adli Tıp Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN !
İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN !

Benzer Konular

İstanbul Üniversitesi Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları

İstanbul Üniversitesi Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları

2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında kontenjan açılan aşağıda isimleri belirtilen enstitülerimiz programlarına ait genel ve yurtdışı kontenjanlarına başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online olarak yapılacaktır.

“Online Başvuru” işlemine başlamadan önce, aşağıdaki linklerden kontenjanlar, başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz.

Online Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN !

KONTENJANLAR:

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü

BAŞVURU TARİHLERİ:

Doktora/Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin TÜM ENSTİTÜLER (Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüleri)

19 Aralık 2016 – 10 Ocak 2017

İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Adayları İçin

2 Ocak 2017 – 14 Ocak 2017

BAŞVURU KABUL

1-) Genel ve Yurtdışı Kontenjanına başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.

2-) Adayların, başvuru esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek lisans not ortalamalarını gösteren “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında ve kesin kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3-) Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup, başvuru doğrudan ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Yatay geçiş kontenjanı başvurusu için gerekli belgeler: a) Adayların kayıtlı oldukları Enstitü’den aldıkları hangi aşamada olduklarını belirtir yeni tarihli öğrenim durum belgesinin onaylı sureti, b) Not durum belgesi (transkript) onaylı sureti, c) ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, d) YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

4-) Online başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olacağından, girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.

NOT*: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

NOT*: 2016-2017 kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

Benzer Konular

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kontenjanları

İstanbul-Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016 – 2017 Güz Dönemi Genel Kontenjanları

 

 

 

 

Programın Adı

 

 

 

Genel Kontenjan Teklifi

Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Bilim Dalı/Sanat Dalı Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlik Yüksek Lisans Yatay Geçiş (**) Doktora Yatay Geçiş Sanatta Yeterlik Yatay Geçiş (**)
TARİH ANABİLİM DALI
Eskiçağ Tarihi 6 4
Ortaçağ Tarihi 7 2
Yeniçağ Tarihi 10 8
Yakınçağ Tarihi 15 5
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 10 5
Genel Türk Tarihi 5 3
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi 5
Avrupa Klasik Kültürler 2
Not : Doktora kontenjanının 3’ü Eski Türk Dili, 4’ü Yeni Türk Dili, 3’ü Eski Türk Edebiyatı,  3’ü Yeni Türk Edebiyatı alanlarına ayrılmıştır 13
Eski Türk Dili 3
Yeni Türk Dili 6
Eski Türk Edebiyatı 5
Yeni Türk Edebiyatı 5
Türk Halk Edebiyatı 4
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
İngiliz Dili ve Edebiyatı 5
Alman Dili ve Edebiyatı ***** 8 5
Fransız Dili ve Edebiyatı 5
İspanyol Dili ve Edebiyatı 5
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
Fars Dili ve Edebiyatı 5 1
Not: Özel Koşul olarak Arap Dili ve Edb. Doktora programına başvuru yapabilmek için aynı Bilim Dalında lisans ve yüksek lisans mezunu olma şartı aranmaktadır) Urdu Dili ve Edebiyatı 3 2
Arap Dili ve Edebiyatı 15 3
SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
Rus Dili ve Edebiyatı 6 5
ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ ANABİLİM DALI
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 5 1
Latin Dili ve Edebiyatı 5
ÇEVİRİBİLİM ANABİLİM DALI 6 4 1
Y.L. Programında Fransızca, Almanca ve İngilizce’ye 2’şer kontenjan ayrılmıştır.
ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
Klasik Arkeoloji 5 3
Tarih Öncesi Arkeoloji 8 5
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 6 1
ANTROPOLOJİ ANABİLİM DALI 5* 3
COĞRAFYA ANABİLİM DALI 20 10
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI 8 5 1 1
Not: 1-  Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Özel Koşulu Lisans eğitimini “Sosyoloji”,”Antropoloji”,”Tarih”,”Sanat Tarihi”,”Şehir ve Bölge Planlama” ve “Mimarlık” bölümlerinde tamamlamış olmak. Kent Çalışmaları 10 1
2- Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenmiş diğer evraklarla birlikte, başvuru dosyalarında 1000-1500 kelime uzunluğunda bir “Araştırma Önerisi” bulundurmaları gerekmektedir.
PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI 7 10
Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi
Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Bilim Dalı/Sanat Dalı Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlik Yüksek Lisans Yatay Geçiş (**) Doktora Yatay Geçiş Sanatta Yeterlik Yatay Geçiş (**)
Uygulamalı Psikoloji 5
FELSEFE ANABİLİM DALI 15 10
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 6 3
BİLİM TARİHİ ANABİLİM DALI 2
SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI 6 3
Not: Yüksek Lisans Başvuru ve Değerlendirme Koşulları; Edebiyat Fak.bölümlerinden,  Güzel Sanatlar Fak.bölümlerinden veya Mimarlık bölümünden lisans derecesine sahip  olmak. Giriş Sınavı mülakat şeklinde olacaktır. Doktora Başvuru ve Değerlendirme  Koşulları; Sanat Tarihi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak. Giriş sınavı yazılı olacaktır.
TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ ANABİLİM DALI 5 3
TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4
Sualtı Kültür Kalıntıları Koruma 4
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI 60 20 3 3
KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI 60 20 3 3
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI 15
Çalışma Ekonomisi 20
Endüstri İlişkiler ve İnsan Kaynakları 20
İKTİSAT ANABİLİM DALI 40 5
İktisat Teorisi 30 5
İktisat Politikası 30 3
İktisat Tarihi 15 5
Teknoloji ve Sanayi İktisadı 30 3
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 20
İNGİLİZCE İKTİSAT ANABİLİM DALI 20
MALİYE ANABİLİM DALI
Not: Özel Koşul olarak Arap Dili ve Edb. Doktora programına başvuru yapabilmek için aynı Bilim Dalında lisans ve yüksek lisans mezunu olma şartı aranmaktadır) Maliye 20 10
Mali Hukuk 20
EKONOMETRİ ANABİLİM DALI 20 10 5 5
İstatistik 15
İŞLETME ANABİLİM DALI  (İktisat) 20 10 1 1
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI (İktisat) 15 10 1 1
İŞLETME ANABİLİM DALI (İşletme)
Not: İşletme Yönetimi (İngilizce) programına başvuran adayların İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış İnsan  Kaynakları Yönetimi, Muhasebe/Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, İletişim Bilimleri, Felsefe, Siyaset Bilimleri,  Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler, Ulaştırma ve Lojistik, İşletme Mühendisliği ve  Endüstri Mühendisliği bilim dalları/programlarından birinde lisans ve/veya yüksek lisans  derecesine sahip olmaları. Finans (***) 30 10
İnsan Kaynakları Yönetimi (***) 15 5
İşletme Yönetimi  ve  Organizasyon (***) 15 10
Muhasebe (***) 20 5
Accounting Muhasebe (İngilizce) 15
Pazarlama (***) 20 5
Üretim (***) 20 10
Örgütsel Davranış (***) 10 1*
Sayısal Yöntemler (***) 10 10
İşletme Yönetimi (İngilizce)******** 10
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI (Siyasal Bilgiler) 15 15
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 18 8
Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler 15
Ekonomi ve Yönetim 15
Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları 18
TURİZİM İŞLETMECİLİĞİ  ANABİLİM DALI 20 15 3 3
İŞLETME ANABİLİM DALI (Siyasal Bilgiler)
Uluslararası İşletmecilik (***) 20 2
YÖNETİM VE STRATEJİ ANABİLİM DALI 10
GAZETECİLİK ANABİLİM DALI 15 5
Genel Gazetecilik 20 5
İletişim Sosyolojisi 15 5
Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi
Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Bilim Dalı/Sanat Dalı Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlik Yüksek Lisans Yatay Geçiş (**) Doktora Yatay Geçiş Sanatta Yeterlik Yatay Geçiş (**)
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI 25 10
Kurumal İletişim 25
Yeni Medya ve İletişim Yönetimi 25
RADYO, TV, SİNEMA ANABİLİM DALI 20 15 3 3
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 18 25 4 8
Not: Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Dağılımı Tefsir 7, Kelam 4, İslam Mezhepleri Tarihi 4, Kıraat 3 Doktora dağılımı Hadis 4, Arap Dili 3, Kelam 3, Kıraat 3, İslam Hukuku 3, Tefsir 3, Arap Dili ve Belagatı 6 1
Hadis 8 2
İslam Hukuku 5 1
Tasavvuf 6 1
İslam Araştırmaları (Ed-Dirasatü\’l-İslamiyye) (Arapça) (*******) 5
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 38 23 8 8
Not : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Dağılımı Din Eğitimi 3, Din Felsefesi 5, Din Psikolojisi 5, Din Sosyolojisi 5, Dinler Tarihi 5, Felsefe Tarihi 5, İslam Felsefesi 5, Mantık 5. Doktora Dağılımı Din Eğitimi 3, Din Felsefesi 3, Din Psikolojisi 2, Din Sosyolojisi 3, Dinler Tarihi 3, Felsefe Tarihi 3,İslam Felsefesi 3, Mantık 3.
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI 20 10 4 4
Not: Lisansüstü programlara kabul edileceklerden, Üniversitelerin İlahiyat, İslami İlimler, Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü ve dengi lisans programı mezunu olmayanların sayısı toplam kontenjanın dörtte birini (1/4) geçemez
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 8 1
MÜZİK  ANASANAT DALI 15 9
SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI 5 3
MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI 5
ENSTİTÜ\’YE DOĞRUDAN BAĞLI ANABİLİM DALLARI
AVRASYA ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI 15
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANABİLİM DALI 15
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI 20 12 1
AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI   İktisat, İşletme, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Maliye,  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji ve  Felsefe bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvurabilirler. 30 20 2 2
İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI ANABİLİM DALI 12 8
İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI 25 3
ENSTİTÜ\’YE DOĞRUDAN BAĞLI PROGRAMLAR
Kadın Çalışmaları 20 2
Müze Yönetimi (******) 10 2
Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 20 1
Sosyal Yapı – Sosyal Değişim 10
Tedarik Zinciri Yönetimi 15
Yabancı Dil Olarak Türkçe 10 1
Akdeniz Dünyası Araştırmaları 10
Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim 20
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi 20
Yükseköğretim Yönetimi 10

[/tabcontent][/wptabsy]

Not: 1-  Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Özel Koşulu Lisans eğitimini “Sosyoloji”,”Antropoloji”,”Tarih”,”Sanat Tarihi”,”Şehir ve Bölge Planlama” ve “Mimarlık” bölümlerinde tamamlamış olmak.

2- Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenmiş diğer evraklarla birlikte, başvuru dosyalarında 1000-1500 kelime uzunluğunda bir “Araştırma Önerisi” bulundurmaları gerekmektedir.

(*)      Antropoloji Lisansına sahip olmak,

(**)      Yatay geçiş programlarına başvuracak adayların en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerin tamamını başarmış olmaları gerekmektedir.

(***)    30 kredi tamamlamak zorunludur. (En az 10 ders ve seminer)

(****)   Anadili İngilizce olanlar ile İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olaranların İstanbul Üniversitesi’nin öğrenci kabulü için belirlemiş olduğu asgari yabancı dil notunu almış olması; anadili İngilizce olmayanlar ile İngilizce eğitim vermeyen bir üniversiteden mezun olanların İngilizce dil puanlarının asgari 80 ve eşdeğer puan olması gerekir.

(*****) Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı’na başvuracak adaylar, Almanca’dan en az 80 puana sahip olmalıdır (YDS ya da eşdeğeri sınavlardan).

(******) Mezuniyet Bölümlerinin Sanat Tarihi, Tarih, Mütercim Tercümanlık, Yabancı Diller, Edebiyat, Sanat, Sanat Yönetimi, Restorasyon, Mimarlık, Mühendislik İşletme, Yönetim, İktisat, İletişim, Yeni Medyaların alanlarından birinden mezun olunması

(*******) İslami Araştırmalar Arapça Yüksek Lisans programına genel kontenjandan başvuran adayların Arapça dil puanından en az 70 almaları gerekmektedir.

(********) İşletme Yönetimi (İngilizce) Doktora programına başvuran adaylar YDS 75 (YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlarda karşılık gelen puan) almaları gerekmektedir.

kaynak : istanbul.edu.tr

Benzer Konular