Fen Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans İlanı

now browsing by tag

 
 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güz 2017

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güz 2017

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Genel kontenjan dahilinde ve ayrıca Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenciler alacaktır.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora

01 – 04 Ağustos 2017

Başvurular,  Online Başvuru Sistemi üzerinden
https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx kesinlikle mesai saatleri 08:00-17:00
içerisinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul
edilmeyecektir.

Tezsiz Yüksek Lisans

22 – 25 Ağustos 2017

Başvurular,  Online Başvuru Sistemi üzerinden
https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx kesinlikle mesai saatleri 08:00-17:00
içerisinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul
edilmeyecektir.

Yatay Geçiş

01 – 04 Ağustos 2017

Başvuru yapmak isteyen adayın ilanda belirtilen belgeler ile birlikte kendisi veya
noterden vekâlet verdiği kişi tarafından enstitümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

Adres : KONYA BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA SİMÜLASYON
MERKEZİ, HacıŞaban Mahallesi, Eski Meram Cd. No: 94, 42090 Meram/KONYA

E-Posta: fenbil@konya.edu.tr
Web: https://www.konya.edu.tr/fenbilimlerienstitusu

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Koşul ve Kontenjanları için TIKLAYIN !

Fen Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Koşul ve Kontenjanları için TIKLAYIN !

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Koşul ve Kontenjanları için TIKLAYIN !

Fen Bilimleri Enstitüsü Yatay Geçiş Koşul ve Kontenjanları için TIKLAYIN !

Benzer Konular

Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları

Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları

Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programlarına 2016 – 2017 Bahar döneminde öğrenci alınacaktır.

Tezsiz olan Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programlarına 16 – 27 Ocak 2017 Tarihleri arasında ön başvuru yapılabilir.

Başvuru Koşulları

  • Tezsiz Yüksek Lisans başvuruları için ALES ve yabancı dil şartı aranmaz.
  • Tezsiz yüksek lisans başvurularında alımlar lisans mezuniyet notuna göre yapılmaktır.

Başvuru koşullarını sağlayan aday öğrenciler uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrenimine adaylık için başvurular öncelikle internet üzerinden online olarak http://ubs.cbu.edu.tr/AIS/AcademicProgram/W0118/Login.aspx adresinden yapmaları gerekmektedir.

Kesin kayıt listelerinde isimleri açıklanan aday öğrenciler, kesin kayıt için gerekli evrakları ilk olarak http://uzemdestek.cbu.edu.tr/yeni-kayit/ site üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak online teslim edilecektir. Kaydı kesinleşen aday öğrencilerin online olarak göndermesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

1) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi
2) Transkript (Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve notları gösterir onaylı belge)
3) Banka Dekontu
4) Kimlik Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi
6) Ders Seçim Formu
7) Üniversitede çalışan personelimiz için üniversitede çalıştığına dair belge.

Öğrenci tarafından gönderilen online belgelerin onaylanması durumda aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını kargo yoluyla Şehitler Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No:2, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi MANİSA adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kargo yoluyla gönderilecek evraklar
1) Onaylı lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi
2) Transkript (Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve notları gösterir onaylı belge)
3) Banka Dekontu
4) Kimlik Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi
6) 3 Adet vesikalık fotoğraf
7) Ders Seçim Formu
8) Üniversitede çalışan personelimiz için üniversitede çalıştığına dair belge.

Kargo ile göndermiş olduğunuz evrakların onayı durumunda aday öğrencilerimiz Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde öğrenci olarak kabul edilirler. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Online uzaktan öğrenme için dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen diğer öğrenciler ile ilgili tüm işlemlerin uzaktan yapılarak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi olarak öğrenciler ile etkileşimli, yenilikçi kayıtlanma süreci, öğrenme ve öğretme teknikleri birleştirerek öğrencilerimize yenilikçi ve farklı bir yol sunuyoruz.

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik Yönetimi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Yönetimi

Maliye

Detaylı Bilgi için, hafta içi 08:00 – 24:00 saatleri arası;

Uzaktan Eğitim Çağrı Merkezi

444 9 228

Benzer Konular

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Duyurusu

Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Duyurusu

2016 – 2017 Bahar döneminde Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü T.C. Uyruklu ve Yabancı Uyruklu öğrenci alacaktır. Aynı zamanda Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci başvuruları da kabul edilecektir.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Sosyal Bilimler Enstitüsü

9-11 Ocak 2017

Adayın (başvuru formunu enstitümüz web sayfasından online (çevrimiçi) olarak doldurup imzalandıktan sonra ilanda belirtilen başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya noterden vekalet verdiği kişi aracılığı ile eksiksiz olarak enstitümüze teslim etmesi gerekmektedir. Evrakı eksik olan ve/veya faks (belgegeçer) veya mail (elektronik posta) yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2 – 6 Ocak 2017

Başvuruların; belirtilen tarihler arasında başvuru için gerekli belgeler ile birlikte, başvuracak aday tarafından şahsen veya noter vekaleti verdiği kişi aracılığı ile
Enstitümüz web sayfasından online başvuru formu doldurularak yapılması gerekmektedir. Posta ile başvuru yapanların, evraklarını eksik getirenlerin, evraklarını e-mail yoluyla
gönderenlerin ya da faks olarak gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tezli Programlar

2 – 12 Ocak 2017 saat 16:00’a kadar

Adayların başvuru tarihlerinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen ya da noter onaylı vekâletle Enstitüye başvuru yapmaları gerekmektedir. Eksik evrak ve posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir

Tezsiz Programlar

2 – 12 Ocak 2017

Ön kayıt esnasında aşağıda istenen belgeler tek bir dosya halinde pdf formatına getirilerek baufbe@balikesir.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

E-postanın konu kısmına “Tezsiz Başvuru: Adayın Adı ve Soyadı” yazılmalıdır.

1- Başvuru Formu (Adayların Enstitümüzün http://fbeoi.balikesir.edu.tr internet sayfasından ön kayıt yaptırarak bu formun çıktısını alabilirler. Bu formun imzalandıktan sonra tarama işlemi yapılmalıdır.)

2- Mezuniyet belgesi

3- Vesikalık fotoğraf

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Transkript (Diploma Eki Transkript olarak değerlendirilmemektedir. – Transkriptin üzerinde elektronik imza veya imza, mühür bulunmalıdır. – İlgili üniversitenin transkriptinde 4.00’lük sisteminin 100 (yüz) üzerinden karşılığı belirtiliyorsa bu değer esas alınır. Aksi takdirde Yüksek Öğretim Kurulunun dönüşüm tablosu kullanılacaktır).

NOT: Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, kesin kayıt tarihlerinde, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya onaylı örneğini Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı öğrenciler için ;

  1. Başvuru yapmak istediğiniz anabilim dalında ilan edilmiş kontenjan bulunup bulunmadığına bakınız.
  2. Yabancı uyruklu öğrenci başvuru formu’nu (.doc) ya da .PDF doldurunuz.
  3. Başvuru için gerekli belğeleri tamamlayarak enstitümüz adresine postalayınız ya da şahsen başvurunuz.

    Adress: Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Binası 4.Kat  Fen Bilimleri Enstitüsü Çağış / Balıkesir /TURKEY

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kontenjan ve Koşulları için TIKLAYIN !

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kontenjan ve Koşulları için TIKLAYIN !

Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Kontenjan ve Koşulları için TIKLAYIN !

Fen Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Kontenjan ve Koşulları için TIKLAYIN !

Benzer Konular

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Duyurusu

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Duyurusu

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları 26 Aralık 2016 – 11 Ocak 2017  tarihleri arasında, 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları ise 16 Ocak – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında E-Başvuru Sistemi üzerinden yapılacaktır

Fen Bilimleri Enstitüsü ONLINE Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN !

Yüksek lisans programlarına başvuranlar en fazla 2, doktora programlarına başvuranlar ise tek tercih yapabilirler.

Yabancı uyruklu aday öğrenciler için Türkçe programlara başvurularda TÖMER ( Türkçe yeterlilik ) belgesi şartı vardır. ( Minumum C1 seviyesinde olmalıdır ) TÖMER belgelerinin geçerlilik süresi, veriliş tarihinden itibaren 3 ( üç ) yıldır. 

 Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; e-başvuru esnasında girilen bilgileri belgeleriyle ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile e-başvuru esnasında girilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir.

Tezli Yüksek Lisans Kontenjanları için TIKLAYIN !

Doktora Kontenjanları için TIKLAYIN !

Tezsiz / 2. Öğretim Yüksek Lisans Kontenjanları için TIKLAYIN !

Benzer Konular

Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Duyuru

Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Duyuru

Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri alınacaktır. Yine Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları da ilanen duyurulmuştur.

Başvuru Tarihi ve Yeri

Lisansüstü Programlar

02 Ocak 2017 – 11 Ocak 2017, Yalova Üniversitesi resmi web sitesi, www.yalova.edu.tr/fenbilimlerienstitusu

Yatay Geçiş

02 Ocak 2017 – 11 Ocak 2017,

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü:  Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Çınarcık Yolu Üzeri 2. Km. 77100 YALOVA Telefon : 0 (226) 815 57 00

Yatay Geçiş başvurusu yapacak olan adayların başvuru evrakları enstitümüze elden teslim edilecek olup, online başvuru kabul edilmeyecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Koşulları ve Kontenjanları için TIKLAYIN !

Fen Bilimleri Enstitüsü Yatay Geçiş Koşulları ve Kontenjanları için TIKLAYIN !

Benzer Konular

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri Duyuru

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri Duyuru

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016 – 2017 Bahar döneminde Tezsiz, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Alacaktır.

Başvuru Tarihleri

02 Ocak 2017 Pazartesi – 13 Ocak 2017 Cuma

İletişim Bilgileri

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ahmet Necdet SEZER Kampüsü AFYONKARAHİSAR

0 272 228 14 24 Fax: 0 272 228 14 24

Fen Bilimleri Enstitüsü Ahmet Necdet SEZER Kampüsü AFYONKARAHİSAR

0 272 228 13 12 – 10707

.Sadece bir lisansüstü programına ön kayıt yapabilirsiniz. Birden fazla lisansüstü programa ön kayıt yapılması durumunda ilk yapılan ön kayıt geçerli sayılıp, diğerleri iptal edilecektir.

internet adresinde bulunan Lisansüstü Programlara Ön Kayıt Başvuru sisteminde bulunan alanlar eksiksiz ve hatasız doldurulup istenen belgeler düzgün ve tam olarak yüklenmelidir. İlgili internet adresi 02 Ocak 2017 Pazartesi günü aktif hale gelecektir ve 13 Ocak 2017 Cuma günü saat 17:00’da kapatılacaktır.

Ön Kayıt Formuna Ulaşmak için TIKLAYIN !

Fen Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN !

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN !

Benzer Konular

Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlanı

Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlanı

Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2016 – 2017 Bahar Döneminde Lisansüstü Öğrencileri Alınacaktır.

Başvuru Tarihi

9-13 Ocak 2017 tarihleri arasında (09:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında) istenen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Her aday sadece bir programa başvurabilecektir.

Özel Öğrenci olmak için;

Başvuru Tarihi

13-17 Şubat 2017 tarihlerinde (09:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında) istenen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

MSGSÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Meclis-i Mebusan Cad. No: 24

34427 Fındıklı – İSTANBUL

 0(212) 252 16 00 / 4248

Fen Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN !

Benzer Konular

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Alımı Bahar Dönemi

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Alımı Bahar Dönemi

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı ilgili Ana Bilim Dallarına, 2016–2017 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacak; ayrıca, Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Usul ve Esaslarının 10. maddesi uyarınca yatay geçiş yoluyla Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri kabul edilecektir. Program kontenjanları, müracaat tarihleri ve yeri aşağıda belirtilmiştir. Müracaat ve değerlendirme şartları sonuçların ilan edilmesi ve kesin kayıt için istenecek belgeler enstitümüz web sayfasında yer almaktadır. Detaylı bilgiye “fbe.kastamonu.edu.tr” adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Tarihleri

2 – 6 Ocak 2017

Müracaatların Kabulü:

Müracaatlar  şahsen Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne yapılacaktır. Posta yolu ile müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Noterden alınan vekalet ile müracaatlar kabul edilecektir.)

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

 

Ana Bilim

Dalı Adı

Kontenjan

Başvuru Özel Şartları

Kontenjan

Yabancı Uyruklu

Alan İçi

Alan Dışı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

9

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği mezunları müracaat edebilir.

1

Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

8

T.C. Uyruklu: Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ve Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi lisans mezunları müracaat edebilir.

Fizik Ana Bilim Dalı

5

1

Alan İçi: Fizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Fizik Öğretmenliği lisans mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Bölümü, Kimya Bölümü, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunları müracaat edebilir.

4

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı

6

Alan İçi: Su Ürünleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi (Su Ürünleri Bölümü programı mezunu) ve Fakültelerin Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Ziraat, Veteriner ve Deniz Bilimleri Fakülteleri mezunları ve Biyoloji,  Çevre ve Gıda Mühendislikleri lisans mezunları müracaat edebilir.

2

Biyoloji Ana Bilim Dalı

10

5

Alan İçi: Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik ile Biyoteknoloji Bölümleri lisans mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Alan içi kısmında sayılan lisans programları dışındaki lisans mezunları müracaat edebilir.

Yabancı Uyruklu: Biyoloji, (Botanik, Ekoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji), Ziraat, Biyomedikal, Çevre Mühendisliği, Veterinerlik ve Sağlık alanları mezunları müracaat edebilir.

5

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

5

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nda belirtilen alanlardan mezun olanlar müracaat edebilir.

Kimya Ana Bilim Dalı

10

5

Alan İçi: Fen Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Eğitim Fakültelerinin Kimya Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği, Mühendislik Fakültelerinin Kimya, Çevre ve Gıda Mühendislikleri mezunları müracaat edebilir.

6

Sürdürülebilir Tarım ve Tabii Bitki Kaynakları Ana Bilim Dalı

7

Ziraat, Orman (Orman Mühendisliği Bölümü), Su Ürünleri ve Veterinerlik Fakülteleri ile Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Çevre Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Tütün Eksperliği Bölümleri lisans mezunları müracaat edebilir.

3

Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı

10

4

Alan İçi: Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık alanları lisans mezunları müracaat edebilir.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı

25

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin ortak katılımıyla kurulmuş disiplinlerarası lisansüstü program olup, tüm Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları ile Fizik, Kimya bölümleri mezunları müracaat edebilir.

17

Orman Mühendisliği

Ana Bilim Dalı

 

*Alan İç Kontenjan

*Alan Dışı Kontenjan

**Yabancı Uyruklu Kontenjan
Orman Entomolojisi ve Koruma

5

3

Silvikültür

4

1

Orman Botaniği

4

Toprak İlmi ve Ekolojisi

3

1

Havza Yönetimi

2

1

Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri

1

Ormancılık Politikası ve Yönetimi

1

Orman Ekonomisi

1

*Özel Şartlar Alan İçi: OrmanMühendisliği Lisans programı mezunları müracaat edebilir.

*Özel Şartlar Alan Dışı: Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Veteriner Fakültesi Lisans programı mezunları müracaat edebilir.

**Özel Şartlar: Doğa Bilimleri ile ilgili lisans programı mezunları müracaat edebilir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

 

Ana Bilim Dalı Adı Kontenjan

Başvuru Özel Şartları

Kontenjan

Yabancı Uyruklu

Alan İçi

Alan Dışı

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

100

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nda belirtilen alanlardan mezun olanlar müracaat edebilir.

 

Not : Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılabilmesi için en az 25 öğrencinin kayıt yaptırması gereklidir.              2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Harç Ücreti Ders Başı 400 TL dir.

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

 

 

Ana Bilim

Dalı Adı

Kontenjan

Başvuru Özel Şartları

Kontenjan Yabancı Uyruklu

Alan İçi

Alan Dışı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

3

Lisans Eğitimini Eğitim Fakültesinde ve Yüksek Lisans Eğitimini ise Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği mezunları müracaat edebilir.

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğt.ABD İlköğretim Mat. Eğitimi Bilim Dalı

3

Matematik Eğitimi tezli yüksek lisans programı mezunları müracaat edebilir.

Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

3

T.C. Uyruklu: Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olanlar, Ağaç İşleri Endüstri Müh., Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi dallarında yüksek lisans mezunları müracaat edebilir.

Biyoloji Ana Bilim Dalı

2

T.C. Uyruklu: Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik ile Biyoteknoloji Bölümleri lisans ve yüksek lisans mezunları müracaat edebilir.

 Yabancı Uyruklu: Biyoloji, (Botanik, Ekoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji), Ziraat Biyomedikal, Çevre Mühendisliği, Veterinerlik ve Sağlık alanları lisans ve yüksek lisans mezunları müracaat edebilir.

2

Fizik Ana Bilim Dalı

4

1

Alan İçi: Fizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Fizik Öğretmenliği lisans mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği lisans mezunları müracaat edebilir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı

1

Alan İçi: Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi (Su Ürünleri Bölümü programı mezunu) ve Fakültelerin Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Ziraat, Veteriner ve Deniz Bilimleri Fakülteleri mezunları ve Biyoloji,  Çevre ve Gıda Mühendislikleri lisans mezunları müracaat edebilir.

1

Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı

5

2

Alan İçi: Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık alanları lisans mezunları müracaat edebilir.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı

4

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin ortak katılımıyla kurulmuş disiplinlerarası lisansüstü program olup, tüm Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları ile Fizik, Kimya bölümleri mezunları müracaat edebilir.

4

Orman Mühendisliği

Ana Bilim Dalı

 

Alan İçi Kontenjan

*Yabancı Uyruklu Kontenjan
Silvikültür

1

1

Havza Yönetimi

1

1

Orman Ekonomisi

1

 

Özel Şartlar: Orman Mühendisliği Bölümü lisans programı mezunları müracaat edebilir.

 

*Özel Şartlar: Doğa Bilimleri ile ilgili lisans programı mezunları müracaat edebilir.

 

Not: İlan edilen Ana Bilim Dallarına, farklı daldan mezun olarak müracaat eden ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için Yönetmelik gereği ilgili Ana Bilim Dalı gerekli gördüğü takdirde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Benzer Konular

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans İlanı

ytu-logo

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans İlanı

 T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  BAŞVURULARI

Doğru ve geçerli bir başvuru yapmak için; lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

BAŞVURU 

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları başlamıştır. 12 Temmuz-18 Ağustos 2016  tarihleri arasında e-başvuru sistemimiz üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Fen Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Programlar için TIKLAYIN !

Benzer Konular