Ana Sayfa

now browsing by tag

 
 

Yeni Kurulan Üniversiteler ve Değişiklikler

Resmi Gazete

Yeni Kurulan Üniversiteler ve Değişiklikler

 Resmi Gazete

Resmi Gazete’de 7 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 6745 sayılı Torba Kanun da Yüksek Öğrenim’i ilgilendiren çeşitli düzenlemeler yer almaktadır.

 • Rektör Yardımcıları’nın görev süreleri artık 5 yıl değil de, birlikte göreve başladıkları rektörün görev süresi ile sınırlandırıldı.
 • İstanbul Kent Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi adlı 4 yeni üniversite kuruldu.
  Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Beykoz Üniversitesi’ne dönüştüğünden öğrencileride Beykoz Üniversitesine aktarılmış oldu.Bazı Üniversite adlarındaki değişiklikler ise şöyle:

  “Celal Bayar Üniversitesi”—-“Manisa Celal Bayar Üniversitesi“,
  “Niğde Üniversitesi”—–“Ömer Halisdemir Üniversitesi“,
  “Tunceli Üniversitesi” ———- “Munzur Üniversitesi
  “Yeni Yüzyıl Üniversitesi” ———- “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
  “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” ———- “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  “Gedik Üniversitesi” —– “İstanbul Gedik Üniversitesi

 • MADDE 41- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
  “EK MADDE 16-Yurt dışında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenler Türkiye’de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunmak kaydıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.”
  MADDE 43- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında tabiplik veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan tıp doktorları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye dönmek ve en az üç yıl süreyle Türkiye’de fiilen meslek icrasında bulunmak şartıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.”

Benzer Konular

Üniversitelerden İhraç Edilenler (Tam Liste)

Resmi Gazete

resmi-gazete

Üniversitelerden İhraç Edilenler (Tam Liste)

Resmi Gazete’nin 1 Eylül 2016 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan 672 sayılı KHK ile görevden çıkartılan ve Üniversiteler ile Ösym kapsamında bulunan personel listesi Ek (1 Sayılı Liste -15 )’te bulunmaktadır.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,

başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.

Ek 1 Sayılı Liste -15 Tam Metin İçin TIKLAYIN !

Benzer Konular

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) Burs Duyuru

Ali-ismail-korkmaz-vakfi

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) Burs Duyuru

Benzer Konular

Burs Duyurusu : TEV Lisansüstü Burs Duyurusu

TEV_logo

Burs Duyurusu : TEV Lisansüstü Burs Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı (TEV),  yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir.

2016-2017 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül

2016-2017 Öğretim Yılı Y.Lisans Aylık Burs Ücreti: 800 TL

2016-2017 Öğretim Yılı Doktora Aylık Burs Ücreti: 1.120 TL

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,
 • Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması)
 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,
 • Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşı aşmamış olmak,

ADAY OLAMAYACAKLAR 

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • 35 yaşından büyükler,
 • Öğrenim süresi uzayanlar,
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler,
 • Tezsiz öğrenim görenler,
 • Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşını aşmış olanlar.

BAŞVURU VE SÜREÇ İŞLEYİŞİ

 • Burslara başvuru tarihi 1-30 Eylül’dür.
 • Mülakata girmeye hak kazananlar dosyasını TEV’e gönderecektir. Mülakattan önce dosyasını Vakfımıza gönderen öğrencilerin dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır.
 • Ön elemeyi geçen adaylara sms veya e-posta ile mülakata girmeye hak kazandığı ve dosyasını TEV’e ulaştırması gerektiği bildirilecektir.
 • Mülakata katılmaya hak kazandığı sms veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda “Eklenecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgeler ve başvuru formu ile hazırlayacakları dosyalarını kendilerine bildirilen tarihe kadar TEV’e iletmelidir. Bu tarihten sonra TEV’e ulaşacak dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir.
 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir.

EKLENECEK BELGELER

TEV internet sayfasından temin edip tamamlayacakları “TEV Burs Başvuru Formu”na aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)
 • Yüksek Lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
 • b) Doktora için: Lisans (doğrudan doktoraya başlayanlar) veya yüksek lisans (yüksek lisans sonrası doktora yapanlar) öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesini (Kayıt tarihi, sömestir, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
 • c)Tüm adaylar:
  • İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,
  • Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,
  • Özgeçmişlerini,
  • Nüfus Müdürlüğünden alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge), Ailenin ikametgah ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
  • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)
  • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
  •     Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
  •     Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
  •     Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
  •     Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet), (4A, 4B, 4C)
  •     Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
  •     Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)

(Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge)

Evrakların Gönderimi ve Gönderileceği Adres:

 • Mülakata girmeye hak kazananlar dosyasını TEV’e gönderecektir. Mülakattan önce dosyasını Vakfımıza gönderen öğrencilerin dosyası değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru Formu’na eklenecek belgeler TEV Burs Başvuru Formu en üstte olmak üzere, eklenecek diğer belgelerle birlikte yukarıdaki sıraya göre telli, mavi şeffaf dosyaya takılarak (dosya içinde evraklar tekrar plastik folyolara konulmayacaktır) posta/kargo ile veya elden TEV Genel Müdürlüğüne kendilerine bildirilen süre sonuna kadar TEV’e göndereceklerdir. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.

Adres:

Türk Eğitim Vakfı
Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
Büyükdere Cad. TEV-Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 8
34349/Gayrettepe/İSTANBUL

Benzer Konular

Burs Duyurusu : TEV Yüksek Öğrenim Burs Duyurusu

TEV_logo

Türk Eğitim Vakfı

Burs Duyurusu : TEV Yüksek Öğrenim Burs Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı (TEV), maddi desteğe ihtiyacı olan, fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerine, yükseköğrenim bursu vermektedir. Burslara TEV internet adresi üzerinden 1-30 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir.

 TEV Burs Başvuru Formu, www.tev.org.tr web adresinden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınıp imzalanarak aşağıda belirtilen eklenecek belgelerle birlikte mülakata gelirken öğrenci tarafından yanında getirilecektir. Belgelerin, başvuru formunun ve form içinde bulunan “Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük” bölümündeki imzaların eksik olması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Mülakat tarihleri Vakıf tarafından öğrencilere e-posta ve sms yoluyla duyurulacak olup öğrencilerimizin başvuru sırasında ulaşılabilir bir telefon numarası vermeleri ve bildirdikleri e-posta adresini sık sık takip etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI:

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası yoktur)
 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilecektir.)

ADAY OLAMAYACAKLAR:

 • Açık öğretim öğrencileri,
 • Uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Aynı aileden bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

2016-2017 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül

2016-2017 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti : 480 TL.

Benzer Konular

Burs Duyurusu : Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu

Yasar-vakfi

Yaşar Eğitim Kültür Vakfı

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Duyurusu

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Üniversitelerin, İşletme, İşletme Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği, İktisat, Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Veterinerlik, Su Ürünleri bölümlerinde Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimi gören ve başka hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir maddi yardım almayan öğrencilerimize karşılıksız burs vermek istemektedir.
Burs başvurusu yapmak isteyen öğrencilerimizin http://www.yasar.com.tr/vakif/egitim_bursP1.htm adresinden sağlayacakları Burs İsteme Dilekçesi ve Durum Bildirim Formu ve gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 07 Ekim 2016 tarihine kadar Vakfa ulaştırmaları gerekmektedir.

Benzer Konular

Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Fırsatı

Ata-aof-afis

Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Fırsatı

Türkiye’nin köklü Üniversitelerinden Erzurum Atatürk Üniversitesi, Ülkemizin ilk açık öğretim yapan üniversitesi Anadolu Üniversitesi’nden yıllar sonra da olsa kurduğu Açık Öğretim Fakültesi ile açık öğretim yöntemiyle eğitim hizmeti vermeye başladı.

İlk mezunlarını geçtiğimiz yıllarda veren Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, açık öğretim yöntemini hakkıyla kullanabildiğini ispat etmiş de oldu. Çeşitli nedenlerle eğitim sisteminin dışında kalmış kişilere, “yüksek öğrenim” imkanı sağlayan açık öğretim programlarına kayıt yaptırmak, hele hele ikinci üniversite kapsamında çok kolay.

Kimler Yararlanabilir ?

Atatürk Üniversitesi İkinci Üniversite uygulamasıyla sınavsız olarak Açık Öğretim Lisans veya Ön Lisans Programlarına doğrudan kayıt yaptırabilecek öğrenciler şunlardır :

 • Örgün öğretimin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirilenler ile bu programlardan mezun olanlar,
 • ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde okuyan öğrenciler,
 • Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Uyruğundan biri T.C. olup yurt dışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar,
 • Diğer Açıköğretim Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler aynı alanda olmamak üzere başvuru yapabilirler

Sık Sorulan Sorular

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi uygulamaları aşağıdaki gibidir:

 • Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açıköğretime veya açıköğretimden örgün öğretime ders transferi işlemi yaptıramaz.
 • Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan önlisans ve lisans öğrencilerin ortak zorunlu dersler (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) dışında diğer dersler için muafiyet işlemi yapılmaz.
 • Bir yükseköğretim programından mezun olan veya halen bir örgün yükseköğretim programında okuyanlardan açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.
 • Örgün öğretim ile birlikte açıköğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin açıköğretim programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamaz.
 • Fakültemize ikinci üniversite kapsamında öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıtlarını sildirdiklerini belgeleyen öğrencilerin askerlik işlemleri Fakültemiz tarafından yürütülecektir.
 • Lisans Öğrencileri (4 yıl ve üzeri) ya da mezunları LİSANS veya ÖNLİSANS Programlarına, Önlisans Öğrencileri (2 yıllık) ya da mezunları sadece ÖNLİSANS Programlarına kayıt yaptırabilir.

 Kayıt Aşamaları

Atatürk Üniversitesi’nde kayıt aşamaları çok sade bir biçimde ilerliyor.

 1.  Aday Öğrenci Kayıt Sayfasından Online Başvuru Yapıyor,
 2. T.C. Kimlik Numarası ile Halkbank’a ya da Vakıfbank’a Öğrenim Ücreti Ödemesini Yapıyor.

Hepsi bu kadar !

Eğer engelli, şehit yakını, gazi gibi özel durumunuz söz konusu değilse, Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programı dışında bir programa başvuruyorsanız, büyük bir olasılıkla kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır. Ancak bazen okul adaydan ek belge göndermesini talep edebiliyor.

İkinci Üniversite Kapsamında Açılan Programlar ve Ücretleri için TIKLAYIN !

İkinci Üniversite Kayıt Klavuzu için TIKLAYIN !

Benzer Konular

Sınavsız İkinci Üniversite Okumak İster misiniz ?

ikinci-uni

Sınavsız İkinci Üniversite Okumak İster misiniz ?

Herhangi bir lisans / ön lisans programı mezunu ya da öğrencisi iseniz eğer ilgi duyduğunuz farklı  bir alanda tekrar sınavlara girip üniversite okumak çok da çekici gelmeyebilir. Ancak Anadolu Üniversitesi;

 • Herhangi bir lisans programı mezunlarına ya da öğrencilerine lisans veya önlisans,
 • Herhangi bir ön lisans programı mezunlarına ya da öğrencilerine ön lisans programlarına doğrudan kayıt yaptırma olanağı sunuyor.

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi (AOF), İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi aracılığıyla, Açık Öğretim yöntemiyle sağladığı yüksek öğrenim hizmeti, özellikle öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak isteyen üniversite mezunları için iyi bir alternatif. Elbette ikinci üniversite kapsamında alınan diplomaların örgün program diplomalarından herhangi bir farkı bulunmuyor ve diplomalar örgün program mezunlarıyla aynı hakları kazanmanıza olanak veriyor.

İkinci Üniversite Kapsamında kayıt yaptırılabilecek ön lisans ve lisans programları için TIKLAYIN !

Muaf Olunacak Dersler

İkinci Üniversite kaydıyla birlikte, zaten bir ön lisans / lisans programı mezuniyeti söz konusu olduğu için, bazı derslerden muafiyet konusu gündeme gelmektedir. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre;

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
 • Türk Dili I – II
 • Yabancı Dil I – II
 • Temel Bilgi Teknolojileri I – II

2016 – 2017 öğretim yılında, yukarıdaki derslerinden muafiyet sağlanabilecektir. Bunun için kayıttan hemen sonra muafiyet başvurusu yapmak gerekmektedir. Muafiyet için son başvuru 9 Eylül 2016 tarihidir.

İkinci Üniversite Ücretler

İkinci Üniversite kapsamında, Açık Öğretim programlarında 2015 – 2016 için; dönem öğretim gideri olarak 205 TL ve dönem öğrenci katkı payı olarak ise 35,50 TL olmak üzere toplam 240,50 TL öğrenim ücreti ödenmekteydi. 2016 -2017 öğretim yılında henüz Bakanlar Kurulu yeni ücretleri belirlemedi.

İkinci üniversite başvuruları 31 Ağustos – 8 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılabilecektir. Mazeretli başvuruları ise 9 Eylül tarihindedir.  Başvurular öncelikle internet üzerinden http://aof.anadolu.edu.tr adresine yapılacak ve sonrasında klavuzda belirtilen belgelerle herhangi bir AÖF bürosundan tamamlanacaktır. Gerekli ödemeleri, zamanında yapmayan öğrenciler haklarını kaybedeceklerdir.

İkinci Üniversite Başvuruları Klavuzu için TIKLAYIN !

Kaynak: Anadolu.Edu.Tr

Benzer Konular

ÖSYM Sınav Programı 2016 – GÜNCEL

ÖSYM Sınav Programı 2016 – GÜNCEL

OSYM-logo

ÖSYM Sınavları, ÖSYM Sitesinde Güncellendi. 

En Son Değişiklik Yapılan Sınavlar Kırmızı Renk İle Düzenlendi.

Sıra Sınavın Adı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri  Sonuç Açıklama Tarihi **
1. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/1)
23.01.2016 07.01.2016
11.01.2016
23.01.2016
2. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/2)
13.02.2016 28.01.2016
01.02.2016
13.02.2016
 3. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı
2016-JANA
20.02.2016 12.01.2016
21.01.2016
03.03.2016
4. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/3)
12.03.2016 25.02.2016
29.02.2016
12.03.2016
5. Yükseköğretime Geçiş Sınavı
2016-YGS
13.03.2016 06.01.2016
20.01.2016
25.03.2016
  6. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2016-YDS İlkbahar Dönemi
27.03.2016 03.02.2016
15.02.2016
14.04.2016
7. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2016-DİB-MBSTS
02.04.2016 28.01.2016
08.02.2016
14.04.2016
8. Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı
2016-ALS
03.04.2016 09.02.2016
22.02.2016
14.04.2016
9. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2016-TUS İlkbahar Dönemi
10.04.2016 17.02.2016
29.02.2016
28.04.2016
10. Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2016-STS TIP DOKTORLUĞU İlkbahar Dönemi
10.04.2016 17.02.2016
29.02.2016
28.04.2016
11. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/4)
16.04.2016 31.03.2016
04.04.2016
16.04.2016
12. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
2016-EKPSS
24.04.2016 EKPSS’ye Başvuru:
23.02.2016
09.03.2016
Kuraya Başvuru:
03.05.2016
16.05.2016
18.05.2016
13. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (1. Dönem)
2016-İSG 1. Dönem
30.04.2016 15.03.2016
24.03.2016
18.05.2016
14. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (İlkbahar Dönemi)
2016-ALES İlkbahar Dönemi
08.05.2016 17.03.2016
30.03.2016
25.05.2016
15. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/5)
14.05.2016 28..04.2016
02.05.2016
14.05.2016
16. Kamu Personel Seçme Sınavı
2016-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
22.05.2016 17.03.2016
31.03.2016
14.07.2016
17. Kamu Personel Seçme Sınavı
2016-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
29.05.2016 17.03.2016
31.03.2016
14.07.2016
18. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/6)
11.06.2016 26.05.2016
30.05.2016
11.06.2016
19. Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler)
2016-LYS4
18.06.2016 01.04.2016
14.04.2016
18.07.2016
20. Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik)
2016-LYS1
19.06.2016 01.04.2016
14.04.2016
18.07.2016
21. Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri)
2016-LYS2
25.06.2016 01.04.2016
14.04.2016
18.07.2016
22. Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil)
2016-LYS5
25.06.2016 01.04.2016
14.04.2016
18.07.2016
23. Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya)
2016-LYS3
26.06.2016 01.04.2016
14.04.2016
18.07.2016
24. Kamu Personel Seçme Sınavı
2016-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
20.08.2016 17.03.2016
31.03.2016
25. Dikey Geçiş Sınavı
2016-DGS
21.08.2016 31.05.2016
13.06.2016
26. Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı
2016-Mühendislik Tamamlama
21.08.2016 31.05.2016
13.06.2016
27. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/8)
20.08.2016 23.06.2016
27.06.2016
20.08.2016
28. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2016-YDS Sonbahar Dönemi
04.09.2016 29.06.2016
25.07.2016
22.09.2016
29. 2016 Askeri Lise Mezunları İçin Üniversiteye Geçiş Sınavı
2016-ALÜGS
04.09.2016 25.08.2016
29.08.2016
30. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/9)
24.09.2016 01.09.2016
05.09.2016
24.09.2016
31. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2016-DUS
25.09.2016 05.08.2016
15.08.2016
13.10.2016
32. Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2016-STS DİŞ HEKİMLİĞİ
25.09.2016 05.08.2016
15.08.2016
13.10.2016
33. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2016-TUS Sonbahar Dönemi
25.09.2016 05.08.2016
15.08.2016
13.10.2016
34. Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2016-STS TIP DOKTORLUĞU Sonbahar Dönemi
25.09.2016 05.08.2016
15.08.2016
13.10.2016
35. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/10)
15.10.2016 29.09.2016
03.10.2016
15.10.2016
36. Kamu Personel Seçme Sınavı
2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)
16.10.2016 09.08.2016
24.08.2016
10.11.2016
37. Kamu Personel Seçme Sınavı
2016-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)
20.11.2016 09.08.2016
24.08.2016
38. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı
2016-Sayıştay Eleme
30.10.2016 20.09.2016
29.09.2016
 18.11.2016
39. Kamu Personel Seçme Sınavı
2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)***
04.12.2016 KPSS Lisans Düzeyi Başvuru:
17.03.2016
31.03.2016
KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru:
09.08.2016
24.08.2016
DHBT Başvuru:
21.09.2016
03.10.2016
17.11.2016
40. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/11)
24.12.2016 27.10.2016
31.10.2016
41. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi)
2016-ALES Sonbahar Dönemi
18.12.2016 27.09.2016
10.10.2016
42. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2. Dönem)
2016-İSG 2. Dönem
 03.12.2016 11.10.2016
20.10.2016
15.12.2016
43. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı
2016-Sayıştay Yazılı
10.12.2016
11.12.2016
 27.01.2017
44. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2016/12)
 17.12.2016 01.12.2016
05.12.2016
17.12.2016
45. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2016-YDUS
17.12.2016 01.11.2016
10.11.2016
05.01.2017
 46. 2016-Adalet Bakanlığı Sınavları
2016 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-Adli Yargı)
2016 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-İdari Yargı)
2016 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-Adli Yargı-Avukat)
2016 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2016-İdari Yargı-Avukat)
 24.12.2016 11.10.2016
20.10.2016
*  Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.
** Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.
*** Adayların DHBT’ye girmek için başvuru yapmadan önce öğrenim düzeyine uygun olarak KPSS başvurusu yapmaları gerekmektedir. DHBT’ye gireceği öğrenim düzeyinde KPSS başvurusunu yapmayan adayların DHBT’ye başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

kaynak : osym.gov.tr

Benzer Konular

YÖK’den Yurt Dışı Yüksek Öğrenim Duyurusu

yok-logo

YÖK’den Yurt Dışı Yüksek Öğrenim Duyurusu

YüksekÖğretim Kurulu (YÖK), Yurtdışında Yükseköğrenim gören ve görmek  isteyen öğrencilere yönelik, genel uyarılar içeren bir duyuru yayınladı. Duyuru metni, yurtdışında Türkçe programlar, yurtdışında açık öğretim, ekstern öğrenim, diplomaların denkliği gibi konulara açıklık getiriyor.

YÖK duyurusunun tamamını sitemizde yayınlıyoruz:

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenlere Duyuru
Son yıllarda yükseköğrenim görmek amacıyla, yakın coğrafyadan başlayarak yurt dışındaki bazı yükseköğretim kurumlarına Türkiye’den yoğun öğrenci akışı yaşanmaktadır. Özellikle kamu sağlığını ve güvenliğini yakından ilgilendiren sağlık bilimleri (tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık vd.) hukuk ve mühendislik başta olmak üzere çeşitli alanlarda görülmektedir. Kurulumuz, sadece Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin değil, aynı zamanda yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin de nitelikli eğitim görme hakkını gözetmek ve korumakla yükümlüdür. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların Türkiye’de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak denklik belgesi verilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de Bulunan Yükseköğretim Kurumları
Bilindiği üzere Türkiye’de yükseköğretim kurumları, Anayasamızın 130. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca vakıflar ve devlet tarafından kanunla kurulmaktadır. Bu yöntemin dışında, ülkemizde yükseköğretim hizmet ve faaliyetlerinde bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetleri yasa dışı olup sözde eğitim sonucunda verdiği belgelerin de ülkemizde geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle bu türden eğitim sonucunda alınacak diplomalara denklik verilmesi kesinlikle mümkün değildir.
Halkımızı yanıltarak, haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; bu tür yasa dışı kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması için valiliklere, haklarında koğuşturma yapılarak, ceza davası açılması için de Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunmaktadır.
Yurt Dışında Yükseköğrenim Görme
Bazı aracı kuruluşlar, basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda, reklamını yaptıkları yurt dışındaki bazı üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını da belirtmektedir. YÖK’ten onaylatmadan bu tür bilgilerin doğruluğuna kesinlikle inanılmamalıdır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları, Kurulumuzca sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkında tanımama kararı alınabilmektedir. Tanınmamasına karar verilen yükseköğretim kurumlarında daha önce öğrenimlerine başlayan öğrencilerin hakkı saklı kalmakta; ancak söz konusu tanımama kararının alınmasından sonra bu kurumlarda eğitime başlayarak diploma alanlara denklik belgesi verilmemektedir. Bu nedenle, yurt dışında eğitim almaya karar verdikten sonra Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimine dilekçe ile başvurarak eğitim alınacak üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığı hususunda bilgi alınması gerekmektedir.
Yurt Dışında Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim
Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan yurt dışında açık, ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda alınan diplomalara ilişkin denklik başvuruları reddedilmektedir.
Yurt Dışında Türkçe Eğitim
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi haricinde), yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilmektedir.
Yurt Dışı Diplomaların Ülkemizde Tanınması ve Denklik İşlemleri
Kurulumuz, yurt dışında alınan eğitimin niteliğini değerlendirmeye alarak aynı alanda diploma alan öğrenciler arasındaki adaletsizliği gidermeye çalışmak, yükseköğretimde kalite odaklı yeniliklere uyum sağlamak ve ileride meslek icrasını gerektiren alanlarda nitelikli istihdam ve kamunun yararını gözetmek amacıyla, alınan eğitimin niteliği ve eşdeğer programlara göre temel kazanımlar açısından inceleme yaparak denklik süreçlerini yürütmektedir.
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri doğrultusunda eksikliğinin tespit edilmesi ve/veya tereddüt oluşması hâlinde ilgililer, eksik ve/veya yetersiz bulunan teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından şekil, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen SYBS işlemlerine (Lisans Tamamlama, Seviye Tespit Sınavı, YDS vb.) tâbi tutulmaktadır.

Kaynak : yok.gov.tr

Benzer Konular