disiplinlerarası doktora

now browsing by tag

 
 

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Programları Bahar 2017

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Programları Bahar 2017

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bahar 2017 Duyurusunu daha önce yayınlamıştık.

Şimdi ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ilanlarını yayınlıyoruz.

Başvuru Tarihi ve Yeri

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

16 Ocak – 27  Ocak 2017 tarihleri arasında

Adaylar, https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx
internet adresinden Aday Kayıt ve Aday Başvuru Bilgi Formu
düzenleyeceklerdir. Formların çıktısı ve ilanda yer alan belgelerle birlikte Enstitü’ye Şahsen başvurulacaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü

16 – 22 Ocak 2017 tarihleri arasında

Müracaatların Enstitümüz internet sayfasında yapılması gerekmektedir.

ÖN KAYIT BAŞVURU ADRESİ 16 OCAK 2017 TARİHİNDE ENSTİTÜMÜZ WEB SAYFASINDA İLAN EDİLECEKTİR.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

16 – 20 OCAK 2017

Lisansüstü eğitim başvuruları başvuru tarihleri arasında aktif olacak olan
https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx linkinden, yalnızca elektronik olarak yapılacaktır.

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

 09 – 20 Ocak 2017

Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formu https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet
adresinden doldurulacaktır.

İnternet üzerinden kayıt yapıldıktan sonra alınan internet çıktısı ve gerekli belgeler
kontrolü yapılmak üzere Enstitüye şahsen teslim edilecektir. Onaysız belgeler ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Koşul ve Kontenjanları için TIKLAYIN!

Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşulları için TIKLAYIN!

Fen Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN!

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşulları için TIKLAYIN!

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN!

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Koşul ve Kontenjanları için TIKLAYIN!

Benzer Konular

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlanı

osmangazi-uni-logo

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlanı

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü İlanı

Lisansüstü Kontenjanları ve Başvuru Koşulları için TIKLAYIN

Benzer Konular

İzmir Yüksek Teknoloji Ens. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

izmir-yüksek-teknoloji-enstitüsü

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara başvurular başladı. Başvuru için gerekli olan “Ön Kayıt Formu” ve istenen diğer belgelerle birlikte 10 Haziran 2016 tarihi mesai bitimine kadar Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne şahsen veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir.

Genel Başvuru Koşulları

A.Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu

Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları veya başvurdukları dönemde mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir.

2. ALES Koşulu

Başvuracak adayların, üç yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 60 veya üç yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 151 olması gerekmektedir.
(Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda 1250 iş günü iş tecrübesi olanların SGK’dan belgelendirmesi durumunda ALES koşulu aranmamaktadır.
Mimari Restorasyon Yüksek Lisans (Tezsiz) ve Matematik Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı’nda ise ALES koşulu yoktur.

*GRE/ALES Dönüşüm Tablosunu görmek için

İYTE ALES – GRE EŞDEĞERLİLİK TABLOSU ÖNERİSİ

2016-06-04_01-13-27

3. Yabancı Dil Koşulu

Yüksek Lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmamakta olup, ancak yabancı dilden muaf olabilmek için muafiyet şartlarını yerine getirmeniz gerekecektir.

Muafiyet şartları için

Yabancı Dil Muafiyet

Yabancı Dil Muafiyet Şartları ve Muafiyet Sınavı

Enstitümüzde öğrenim dili tamamıyla İngilizcedir ve İngilizce seviyesi yetersiz olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Hazırlık Sınıfı’na alınırlar.
Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kabul edilen adaylar aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları halinde Yabancı Dilden muaf sayılırlar.

1) Yüksek öğretim kurumlarının % 100 İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olduğu tarihten itibaren üç akademik yıl içinde başvurmuş olanlar

2) En az son 3 yılında ortaöğretimini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar.

3) İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language” gibi) sınavlarda yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (3 yıldan eski olmayan TOEFL’dan en az 84 (IBT) veya 221 (CBT)* veya 561 (PBT)* veya IELTS*’den (akademik)en az 6) başarılı olanlar.

** ÖSYM tarafından 14 Şubat 2014 tarihinde yeniden güncellenen yabancı dil eşdeğerlilik tablosundan IELTS, TOEFL(CBT)ve TOEFL(PBT)sınavları kaldırılmıştır.Ancak 14 Şubat 2014 tarihinden önce başvurmak kaydıyla güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde yapılan sınavlar için daha önce yürürlükte olan eşdeğerlilik tabloları geçerlidir.

Söz konusu sınavlardan 14 Şubat 2014 tarihinden önce alınmış sonuçları için alındıkları tarihleri kapsayan yabancı dil eşdeğerlilik tabloları ile değerlendirilir.

4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YDS, e-YDS, KPDS ve ÜDS gibi yabancı dil sınavlarından birinden yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (3 yıldan eski olmayan;YDS, e-YDS, KPDS veya ÜDS’den en az 70) başarılı olanlar.

5) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği İngilizce Seviye Belirleme sınavında başarılı olduğunu belgeleyen adaylar, sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde lisansüstü programlara başvuru yapmaları durumunda yabancı dilden muaf sayılırlar.[/tabcontent][/wptabsy]

B.Lisans Derecesi İle Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu

Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları veya genel not ortalamalarının en az 3.00 (100’lük sistemde 80) olması gerekmektedir.

Lisans derecesi ile Doktora programına kabul edilen adayların kayıtlarda mezuniyet ortalamalarının en az 3.00 (100’lük sistemde 80) olması gerekmektedir. Ortalamayı sağlamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

2. ALES Koşulu

Başvuracak adayların, üç yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 80 veya üç yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 156 olması gerekmektedir.

3. Yabancı Dil Puan Koşulu

3 yıldan eski olmayan ulusal (YDS, e-YDS, KPDS,ÜDS’den en az 55) veya uluslararası (TOEFL’dan en az 66 (IBT) veya 184 (CBT)* veya 514 (PBT)*, IELTS* (akademik) en az 4,5) standartta bir İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak.

* ÖSYM tarafından 14 Şubat 2014 tarihinde yeniden güncellenen yabancı dil eşdeğerlilik tablosundan IELTS, TOEFL(CBT) ve TOEFL(PBT)sınavları kaldırılmıştır. Ancak 14 Şubat 2014 tarihinden önce başvurmak kaydıyla güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde yapılan sınavlar için daha önce yürürlükte olan eşdeğerlilik tabloları geçerlidir.

Söz konusu sınavlardan 14 Şubat 2014 tarihinden önce alınmış sonuçları için alındıkları tarihleri kapsayan yabancı dil eşdeğerlilik tabloları ile değerlendirilir.

Yabancı dilden muaf olabilmek için muafiyet şartlarını yerine getirmeniz gerekecektir. Muafiyet şartları için

C.Yüksek Lisans Derecesi İle Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu

Başvuracak adayların, yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya başvurdukları dönemde mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir.

2. ALES Koşulu

Başvuracak adayların, üç yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 60 veya üç yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 151 olması gerekmektedir.

3. Yabancı Dil Puan Koşulu

3 yıldan eski olmayan ulusal (YDS, e-YDS, KPDS,ÜDS’den en az 55) veya uluslararası (TOEFL’dan en az 66 (IBT) veya 184 (CBT)* veya 514 (PBT)*, IELTS* (akademik)en az 4,5) standartta bir İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak.
* ÖSYM tarafından 14 Şubat 2014 tarihinde yeniden güncellenen yabancı dil eşdeğerlilik tablosundan IELTS, TOEFL(CBT)ve TOEFL(PBT)sınavları kaldırılmıştır.Ancak 14 Şubat 2014 tarihinden önce başvurmak kaydıyla güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde yapılan sınavlar için daha önce yürürlükte olan eşdeğerlilik tabloları geçerlidir.

Söz konusu sınavlardan 14 Şubat 2014 tarihinden önce alınmış sonuçları için alındıkları tarihleri kapsayan yabancı dil eşdeğerlilik tabloları ile değerlendirilir.

Yabancı dilden muaf olabilmek için muafiyet şartlarını yerine getirmeniz gerekecektir. Muafiyet şartları için

Öğrenci Alacak Programlar

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

A.Doktora Programları

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
Gömülü Sistemler
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Yazılım Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Matematik-Bilgisayar
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Adli Bilişim Mühendisliği
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olan yüksek lisans mezunları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Haberleşme Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
programlarının birinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak

Fizik

Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bölümlerinin
Eğitim Fakültesi Fen Bölümlerinin
Fen Fakültesi Bölümlerinin
Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin
birinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Gıda Mühendisliği

Mühendislik Fakültesinin,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin,
Kimya-Metalürji Fakültesinin,
Ziraat Fakültesinin
Gıda Mühendisliği veya
Biyomühendislik
bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak
veya
Mühendislik,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri,
Mühendislik-Mimarlık,
Kimya-Metalürji Fakültesinin mühendislik bölümlerinin birinden
yüksek lisans derecesine sahip olmak,
veya
Ziraat Fakültesinin Gıda Mühendisliği bölümünden yada
Biyoteknoloji ve/veya Biyomühendislik
anabilim dallarından yüksek lisans derecesine sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği programından lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Kimya

Kimya lisans mezunu olmak
veya
Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim dallarının birinden yüksek lisans derecesinesahip olmak.

Kimya Mühendisliği

Fen, Fen-Edebiyat veya Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerden lisans mezunu olmak
veya
Fen, Fen-Edebiyat veya Mühendislik Fakültelerinden yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Makina Mühendisliği

Mühendislik Fakültesine,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine,
Makina Fakültesine,
Elektrik-Elektronik Fakültesine,
İnşaat Fakültesine,
Kimya-Metalürji Fakültesine,
Bilgisayar Mühendisliği Fakültesine bağlı bölümlerden  lisans mezunu olmak ve yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Matematik

Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fakültesine bağlı
bölümlerin birinden lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Mimarlık

İlgili bölümlerin birinden dört yıllık lisans mezunu olmak ve yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Mimari Restorasyon

Mimarlık
Mimari Restorasyon
Restorasyon
Kültürel Mirası Koruma
Mimarlık Tarihi
Kentsel Tasarım
Şehir Planlama
Şehir Tasarımı
Kentsel Koruma
programlarının birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.

B.Disiplinlerarası Doktora Programları

Biyomühendislik

Mühendislik Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Eczacılık Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Kimya-Metalürji Fakültesi alanlarının birinden lisans veya yüksek lisans,
Tıp Fakültesi lisans derecesine sahip olmak.

Çevre Bilimi ve Mühendisliği

Fen Fakültesi veya Mühendislik Fakültesine bağlı programların birinden yüksek lisans mezunu olmak.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Kimya (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fizik (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi)
Kimya Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme ve Metalürji Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
İnşaat Mühendisliği
alanlarının birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak.

C.Yüksek Lisans Programları

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
Gömülü Sistemler
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Yazılım Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
bölümlerinin lisans mezunları.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Haberleşme Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Fizik (Fen Fakültesi,Fen-Edebiyat Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği
bölümlerinin lisans mezunları.

Endüstriyel Tasarım

Güzel Sanatlar Fakültesinin,
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin,
Mimarlık Fakültesinin,
Mühendislik Fakültesinin bütün bölümleri
veya
İşletme Fakültesinin İşletme Bölümü, İktisat Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
lisans mezunları.

Fizik

Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bölümlerinin
Eğitim Fakültesi Fen Bölümlerinin
Fen Fakültesi Bölümlerinin
Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin
lisans mezunları.

Gıda Mühendisliği

Biyokimya (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi ,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Biyoloji  (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi ,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) (Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ,Genel Biyoloji A.B.D.)
Kimya (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi ,Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Fizik (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) bölümlerinin veya
Mühendislik Fakültesinin Mühendislik Bölümlerinin,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Mühendislik Bölümlerinin,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Mühendislik Bölümlerinin,
Kimya-Metalürji Fakültesi Mühendislik Bölümlerinin
veya
Süt Teknolojisi (Ziraat Fakültesi)
Gıda Mühendisliği (Ziraat Fakültesi)
bölümlerinin lisans mezunları.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunları.

Kimya

Kimya
Biyokimya
Kimya Öğretmenliği
Kimya Mühendisliği
Moleküler Biyoloji ve Genetik
bölümlerinin lisans mezunları.

Kimya Mühendisliği

Fen Bilimleri, Fen-Edebiyat veya Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin lisans mezunları.

Makina Mühendisliği

Mühendislik,
Makina,
Elektrik-Elektronik ,
İnşaat ,
Kimya-Metalürji ,
Bilgisayar Mühendisliği Fakültelerinin  birinden lisans mezunu olmak.

Matematik(Tezli)

Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
bölümlerinin lisans mezunları.

Mimarlık

Mimarlık bölümünün lisans mezunları.

Mimari Restorasyon(Tezli)

Mimarlık
İnşaat Mühendisliği
Kimya (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi)
Şehir ve Bölge Planlama
lisans derecesine sahip olmak.

Mimari Restorasyon (Tezsiz)

Mimarlık
İnşaat Mühendisliği
Kimya (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi)
Şehir ve Bölge Planlama
lisans derecesine sahip olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Lisans mezunları.

Şehir Planlama

Lisans mezunları.

Şehir Tasarımı

Şehir Planlama
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Endüstri Ürünleri Tasarımı
lisans derecesine sahip olmak

D.Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programları

Biyoteknoloji

Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Kimya- Metalurji Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
bölümlerinin lisans mezunları.

Çevre Mühendisliği (Çevre Kirliliği ve Kontrolü)

Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin lisans mezunları.

Enerji Mühendisliği (Enerji ve Güç Sistemleri)

Mühendislik Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine
Mimarlık Fakültesine
bağlı bölümlerin lisans mezunları
veya
Fen(Fizik,Kimya,Matematik,Biyoloji)
Fen-Edebiyat Fakültesi(Fizik,Kimya,Matematik,Biyoloji)
lisans mezunları

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Kimya (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fizik (Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme ve Metalürji Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
bölümlerinin lisans mezunları

 Mühendislik İşletmeciliği

Lisans mezunu olmak.
(İkinci öğretim, tezsiz yüksek lisans programı olup ücretlidir. Kazanan adayların programa kayıt yaptırabilmeleri için İngilizce muafiyet şartını sağlamaları gerekmektedir.)

Başvuru Noktası

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü Binası 35430, Gülbahçe, Urla – İzmir
Tel: 232 750 6352 – 6356
Faks: 232 750 63 55

*Başvurular yukarıda belirtilen adrese yapılabilecektir.
e-posta: muhfenbe@iyte.edu.tr
web sayfası: http://mfbe.iyte.edu.tr

Kaynak : iyte.edu.tr

Benzer Konular