aksaray üniversitesi

now browsing by tag

 
 

Aksaray Üniversitesi Lisansüstü İlanı Bahar 2018

Aksaray Üniversitesi Lisansüstü İlanı Bahar 2018

Aksaray Üniversitesi 2017–2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezsiz – Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Öğrenci Alımı yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

1 Ocak – 7 Ocak 2018

Başvurular Enstitülere Online olarak yapılacaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Online Başvuru için TIKLAYIN !

Sosyal Bilimler Enstitüsü Online Başvuru için TIKLAYIN !

Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşulları için TIKLAYIN !

Fen Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN !

Sosyal Bilimler Enstitüsü Başvuru Koşulları için TIKLAYIN !

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Kontenjanları için TIKLAYIN !

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanları için TIKLAYIN !

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Kontenjanları için TIKLAYIN !

Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlanı

aksaray-uni-logo

Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlanı

Tezsiz Yüksek Lisans/ Tezli Yüksek Lisans/ Doktora
Başvuru Tarihleri 11 Temmuz 2016 – 22 Temmuz 2016
Mülakat veya Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapacak Anabilim Dalları için Aday Listesinin İlanı 29 Temmuz 2016
Mülakat veya Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapacak Anabilim Dalları için Sınav Tarihleri 01 Ağustos – 05 Ağustos 2016
Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 12 Ağustos 2016
Sonuçlara İtiraz 15 Ağustos – 16 Ağustos 2016
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 19 Ağustos 2016
Kayıt Tarihleri 22 Ağustos – 26 Ağustos 2016
Yedek Kontenjan İlanı 26 Ağustos 2016 (18.00’dan sonra)
Yedek Kayıt Tarihi 31 Ağustos 2016

NOT: Sonuçlara İtirazlar 15 Ağustos – 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında dilekçe ile yapılacaktır.Dilekçe Enstitümüze şahsen, belge geçer veya e-posta (fbe@aksaray.edu.tr) yoluyla geldiği takdirde dikkate alınacaktır. Gönderilecek dilekçeler imzalı olmalıdır. İmzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI : için TIKLAYIN!

ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ :  TIKLAYIN !
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kontenjan açılan programlara başvuru işlemleri 11 Temmuz 2016 Pazartesi – 22 Temmuz 2016 Pazartesi günleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır. Online başvuru işleminin son aşamasında online sistem üzerindeki “yazdır”seçeneği ile “başvuru formu” çıktısı alınarak kesin kayıtlara kadar ilgili belge saklanacaktır. Bu belge kesin kayıtlarda istenecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Sisteme yükleyeceğiniz fotoğraf öğrenci kimliğinde kullanılacağından güncelve 4,5×6 cm ebatlarında vesikalık fotoğraf olmalıdır.

1. Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları

1. Herhangi bir Lisans Programından mezunu olmak (varsa Anabilim Dalı başvuru koşullarında belirtilen Lisans diplomasına sahip olmak).

2. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları

1. Herhangi bir Lisans Programından mezun olmak (Anabilim Dalı başvuru koşullarında belirtilen Lisans diplomasına sahip olmak).

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) sınavından son 3 (üç) yıl içerisinde başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak; GRE veya GMAT sınavından son 5 (beş) yıl içerisinde başarılı olan adayların puanları ALES yerine geçerli sayılabilir.

3. Lisans Programına ait mezuniyet not ortalamasının eğer belirtilmiş ise kontenjan ve başvuru şartları tablosunda belirtilen puan veya eşdeğerinesahip olması gerekir.

3. Doktora Programları Başvuru Koşulları

1. Anabilim Dalı başvuru koşullarında belirtilen Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) sınavından son 3 (üç) yıl içerisinde başvurduğu programın puan türünde;

  • Yüksek Lisans derecesi ile başvurularda kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmemişise en az 55 puan veya özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak.
  • Lisans derecesi ile başvurularda, kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmemiş ise en az 80 puan almış olmak veya kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak.
  • GRE veya GMAT sınavından son 5 (beş) yıl içerisinde başarılı olan adayların puanları ALES yerine geçerli sayılabilir.

3. Yüksek Lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının, kontenjan ve başvuru şartları tablosunda belirtilen puan veya eşdeğerinesahip olmak.

4. Lisans derecesi ile başvuru yapanlar için kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise, gerekli puanı almış olmak; eğer kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmemiş ise, gerekli ortalama en az 3,00 (Yüzlük Sisteme göre 76,66) olmalıdır.

5. YÖK’ün kabul ettiği Yabancı Dil Sınavlarından herhangi birinden (YDS, ÜDS, KPDS veya ÖSYM’nin Eşdeğer saydığı sınavlardan) eğer kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı veya eşdeğer puanı almış olmak, belirtilmemiş ise en az 55 puan veya eşdeğer puanı almış olmak.

4. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuruları Hakkında

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUDA GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

Yabancı Uyruklu öğrencilerin kabul koşulları Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlarına Kabulü Yönergesi’ne istinaden ilanda belirtilen Anabilim Dallarına Kontenjan dahilinde yapılacaktır. İletişim Adresi: mam@aksaray.edu.tr

Uzman Mehmet Ali MERSİN – Dış İlişkiler Ofisi – 0382 288 28 92

Foreign Students’ acceptance requirements for Aksaray University is stated at Protocol of Foreign Students. Foreing Student quotas are determined by related departments. Students who want to apply our Institute’s graduate programmes have to send an e-mailto: mam@aksaray.edu.tr address.Contact:  mam@aksaray.edu.tr (Specialist: Mehmet Ali MERSİN – IRO – 0382 288 28 92)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın Anabilim Dalı Kurulu tarafından;

a) ALES, GRE veya GMAT notu,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesi ve mezuniyet notu,

c) Anabilim Dalı Kurulu tarafından yapılacak sözlü, uygulama ve/veya yazılı sınav notu (Anabilim dalı kurulu isterse yapabilir) dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilerek sıralandırılırlar.

2-) Adaylar, Anabilim Dalı Kurulu tarafından yapılan puan sıralamasına göre lisansüstü programına ilan edilmiş kontenjan dahilinde kabul edilirler. Yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri anabilim dalının teklifi ve EYK kararı ile kesinleşir.

3-) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından Anabilim Dalı Kurulu görüşü, EYK kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilebilirler.

4-) Yurt dışı öğrencilerin ödeyecekleri harç ücretleri 28.05.2010 tarih ve 27594 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 14.4.2010 tarih ve 2010/343 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince EYK teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

5-) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde öğrenci Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür.

ADAYLARA SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME

1-) Başvuru sonuçları ilgili Enstitü web sayfasından ilan edilir. Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından elektronik ortamda bir kabul mektubu gönderilir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki veya en yakın T.C. Büyükelçiliğinden veya Konsolosluktan öğrenci vizesi almaları gerekmektedir.

2-) Kendilerine kabul mektubu gönderilen öğrenciler, aşağıda istenen belgeleri kayıt tarihleri arasında Enstitü Öğrenci İşleri Ofisi’ne getirerek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Adaylardan Kayıt Esnasında İstenecek Belgeler;

a) Lisans veya yüksek lisans diplomasının aslı ya da dış temsilcilikten veya Noter onaylı örneği,

b) Transkriptin aslı ya da dış temsilcilik veya Noter onaylı örneği,

c) ALES, GRE veya GMAT sonuç belgelerinden birinin aslı veya Noter onaylı örneği (varsa),

d) Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliliği kabul edilen dil belgesi veya Aksaray Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesi (varsa),

e) Eğitim dili Türkçe olan programlar için ASÜTÖMER veya YEE tarafından verilen Türkçe dil belgesinin aslı veya Noter onaylı örneği (varsa),

f) Pasaportun sureti (İngilizce değil ise onaylı Türkçe çevirisi),

g) Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş 3 Adet vesikalık fotoğraf),

h) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont,

i) Eğitim-Öğretim destek kurs ücreti dekontu.(Enstitünün belirlediği tarihler arasında ödenir.)

Kesin kayıt yaptıran öğrenciler üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süreler içinde eğitim öğretimlerini sürdürmek zorundadır. Staj yapmak üzere Üniversitemize gelen Yabancı Uyruklu öğrenciler daimi statüde öğrenim gören öğrencilerin haklarından yararlanamaz.

GENEL HUSUSLAR:

1. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşümü YÖK dönüşüm tablosu esas alınarak yapılır.

2. Sisteme girilen tüm notların; Doktora programında (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES, yabancı dil); tezli yüksek lisans programında (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES); tezsiz yüksek lisans programında (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript ve varsa ALES) belgelerinin de sisteme yüklenmesi zorunludur. Aksi takdirde başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (programın özel şartlarında belirtilmiş ise) belirtilen kontenjanlardan daha az kayıt olması durumunda ilgili programlar açılmayacaktır. Bu programa kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt ücretleri iade edilecektir.

4. Tezsiz Yüksek Lisans programın paket ücreti, 10 ders (30 AKTS) ve dönem projesini içeren toplam program ücretidir. Bu ücret öğrenciden iki taksitte tahsil edilecektir. İlk taksit kesin kayıt esnasında alınacaktır.

5. Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, adaylar aynı anda birden fazla yüksek lisans programa kayıt yaptıramaz ve devam edemez.

DEĞERLENDİRME

Mezuniyet Not Ortalaması ALES Değerlendirme Notu Kontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı Kadar Yedek Aday Belirlenir.
%80 %20 %100
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirilmesi:

Başarı Puanına Göre Değerlendirme;

1) Mülakat ya da yazılı değerlendirme yapılmayacaksa; başarı değerlendirilmesi ALES’in %60’ı ve lisans mezuniyet notunun %40’ı alınarak hesaplanır. Adaylar, başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2(iki) katına kadar yedek aday belirlenir. Uygulama tablosu aşağıdaki gibidir.

ALES Mezuniyet Not Ortalaması Değerlendirme Notu Kontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı Kadar Yedek Aday Belirlenir.
%60 %40 %100

2) Mülakat ya da yazılı bilimsel değerlendirme yapılacaksa; sınav değerlendirmesi iki aşamalı gerçekleştirilir. Birinci aşamada; ALES’in %50’si ve lisans mezuniyet notunun %20’si hesaplanarak yapılan sıralamada en üstten başlayarak kontenjan sayısının 3(üç) katı kadar aday belirlenir. İkinci aşamada; mülakat ya da yazılı sınavın değerlendirmesinin herhangi birinden adayın aldığı puanın %30’u birinci aşamada almış olduğu puanın üstüne eklenerek başarı notu hesaplanır. Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2(iki) katına kadar yedek aday belirlenir. Uygulama tablosu aşağıdaki gibidir

  1. AŞAMA
Kontenjan Sayısının 3 Katı Kadar Aday 2. Aşamaya Çağırılır
  1. AŞAMA
Değerlendirme Notu Kontenjan Kadar Asıl ve 2 Katı Kadar Yedek Aday Belirlenir.
ALES Mezuniyet Not Ortalaması Yazılı Mülakat
%50 %20 (Kriterlerden Sadece Birisinin) %100
%30

Programların özel şartlarında belirtilenmülakat ya da yazılı bilimsel değerlendirme

Mülakat tarihi; 29 Temmuz 2016 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 1-5 Ağustos 2016 günleri arasında yapılacaktır. Mülakat sınavına girmek zorunludur. Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazılı bilimsel değerlendirme tarihi; 29 Temmuz 2016 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 1-5 Ağustos 2016 günleri arasında yapılacaktır. Yazılı sınavına girmek zorunludur. Yazılı sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 50 olması gerekir.

ALES Mezuniyet Not Ortalaması Yabancı Dil Mülakat veya Yazılı

Sınavı

Değerlendirme Notu Kontenjan Kadar Asıl ve Yedek Aday Belirlenir.
%50 %20 %10 %20 %100

Adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

Mülakat tarihi;29 Temmuz 2016 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 1-5 Ağustos 2016 günleri arasında yapılacaktır. Mülakat sınavına girmek zorunludur. Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazılı bilimsel değerlendirme tarihi; 29 Temmuz 2016 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edilecek olup 1-5 Ağustos 2016 günleri arasında yapılacaktır. Yazılı sınavına girmek zorunludur. Yazılı sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not:Başarı notuaynı puana sahip olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de bütünleşikdoktora programları için lisans ve diğer başvurular için yüksek lisans mezuniyet notu dikkatealınarak sıralama yapılır.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS-TEZLİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA):

1. Mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

2. Yabancı dil belgesi (varsa),

3. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

4. Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

5. ALES (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi; varsa GRE veya GMAT sonuç belgeleri

6. Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi,

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

8. Banka Dekontu (Tezsiz Yüksek Lisansa kayıt yaptıracaklar için),

9. Online kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınan başvuru formu,

*Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları alınmayacak olup, fotokopilerinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra tasdik edilerek alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:

Aksaray Üniversitesi Kampüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü,

BESYO Binası 2. Kat

AKSARAY

Tel: 0 382 288 27 24

Fax: 0 382 288 27 27

E-Posta: fbeogris@aksaray.edu.tr

Benzer Konular