Ahi Evran Üniversitesi

now browsing by tag

 
 

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri İlanı Güz 2017

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri İlanı Güz 2017

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için T.C. Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Alınacaktır. Genel Kontenjanın yanı sıra Yatay Geçiş Kontenjanı Kapsamında da Başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Tarihi ve Yeri

11- 23 Ağustos 2017 (Çarşamba saat 15.00’a kadar)

Başvurular, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne online olarak, https://kayit.ahievran.edu.tr/saglik/ adresinden
yapılacaktır.
Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup, başvuru doğrudan enstitü
müdürlüğüne yapılacaktır.

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cacabey Yerleşkesi, 40100 KIRŞEHİR http://saglik.ahievran.edu.tr/
Tel: +90 (386) 280 5055 – 4224 – 4221

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Koşul ve Kontenjanları için TIKLAYIN ! 

Benzer Konular

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri Kontenjanları

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri Kontenjanları

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2016–2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenciler alınacaktır.  Yatay Geçiş Kontenjanlarını da ilandan takip edebilirsiniz.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Fen Bilimleri Enstitüsü

26 Ocak – 6 Şubat 2017 Saat 15:00’e kadar.

kayit.ahievran.edu.tr/fen/ adresinden online olarak yapılacaktır.

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Cacabey Yerleşkesi, Rektörlük Eski Binası Kat:2 40100 Merkez /KIRŞEHİR

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

25 Ocak – 6 Şubat 2017 Saat 15:00’e kadar.

http://kayit.ahievran.edu.tr/saglik/ adresine online başvuru yapılacaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Koşul ve Kontenjanları için TIKLAYIN!

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Koşul ve Kontenjanları için TIKLAYIN!

Benzer Konular

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlanı

ahievran_logo

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlanı

T.C.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Doktora ve Yüksek Lisans programlarına 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenciler alınacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Adayların sadece bir(1) anabilim dalına tercih yapma hakları vardır.

BAŞVURU TARİHLERİ Başvurular 17-24 Haziran 2016

24 Haziran saat 17.00’e kadar)

‘e kadar http://kayit.ahievran.edu.tr/ adresine online yapılacaktır.

MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI 27 Haziran Saat:15.00

Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

MÜLAKAT YERİ Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Salonlar mülakata girecek aday listesi ile birlikte ayrıca ilan edilecektir)
MÜLAKAT TARİHİ Yüksek Lisans: 28 Haziran 2016 Salı saat 09:00

Doktora: 28 Haziran 2016 saat 11:00

SONUÇLARIN İLANI 28 Haziran 2016

Saat: 17:00 ( www.ahievran.edu.tr ve http://fbe.ahievran.edu.tr adreslerinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ 29-30 Haziran 2016 Tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıt yapılacaktır.
YEDEKLERİN İLANI 30 Haziran 2016 saat 17:00
YEDEK KAYIT 01 Temmuz 2016

Tarihinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek öğrenci listesinden, asil listeden kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı kadar yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.

KONTENJANLAR
ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA YATAY GEÇİŞ YÜKSEK LİSANS YATAY GEÇİŞ DOKTORA ALES PUAN TÜRÜ AÇIKLAMA
Biyoloji 14 5 2 SAYISAL Fakültelerin Biyoloji ve Biyoloji Öğretmenliği bölümleri mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.
Fizik 10 5 2 1 SAYISAL Tezli yüksek lisans için Fakültelerin Fizik, Fizik Öğretmenliği ve Fizik Mühendisliği bölümleri mezunları olmak. Doktora Programı için Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu olmak. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğinin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.
Matematik 16 2 1 SAYISAL Fakültelerin Matematik bölümü mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.
Kimya 6 2 2 SAYISAL Fakültelerin Kimya ve Kimya Öğretmenliği bölümleri mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir
Tarla Bitkileri 15 4 1 SAYISAL Tezli yüksek lisans için Ziraat Fakültesi mezunu olmak.Doktora Programı için Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu olmak. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğinin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir
Zootekni 10 4 2 2 SAYISAL Tezli yüksek lisans için Ziraat Fakültesi mezunu olmak,belirtilen fakülte dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ile ilgili yönetmeliğin 10. Maddesi kapsamında değerlendirilir. Doktora Programı için Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak.
İlköğretim/Fen Bilgisi Eğitimi 5 SAYISAL Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir
İleri Teknolojiler 25 SAYISAL Fakültelerin Mühendislik bölümlerinden mezun olmak.
Tarımsal Biyoteknoloji 15 2 SAYISAL Tezli yüksek lisans için Ziraat Fakültesi bölümlerinden mezun olmak. Belirtilen fakülte dışından başvurmak isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.
Genetik ve Biyomühendislik 5 SAYISAL Fakültelerin Genetik ve Biyomühendislik,Biyomühendislik,Biyoloji,Biyokimya,Tarımsal Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden Lisans diplomasına sahip olmak.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

ØBaşvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

ØALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES 55 taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.

ØYabancı dil sonuç belgesi yoksa yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

ØBaşvuracak adayların bir lisans/yüksek lisans diplomasına veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans/yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

ØYüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68, 4 tam puan üzerinden en az 2,5,harfli sistemde en az CB olması gerekir.

ØLisans derecesi ile doktora programına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

ØYüksek lisans derecesiyle başvuracaklar adayların, ALES’ den başvurduğu programın puan türünde en az 60, Lisans derecesiyle başvuracak adaylarında ALES’ den başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puan alması gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.

ØYabancı dil (YDS) sınavından en az 55 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili olan bir puanı belirtir yabancı dilbelgesinin olması gerekir.

MÜLAKATA GİRECEKLERİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI

ØProgramlara başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır. Mülakat sınavına girecek adayların belirlenmesinde ALES puanlarının % 50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun % 10’u ve yabancı dil sınavından aldıkları puanın % 20’sinin toplamı ile bulunacak puanları; en yüksek puandan başlayarak,kontenjanın üç katına kadar sıralanarak yüksek lisans ve doktora programı için mülakata girecekler belirlenir.

DOKTORA / YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

ØAday tarafından doldurulacak başvuru belgesi.

ØNüfus cüzdanı fotokopisi.

ØDiploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi.

ØYurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.

ØNot döküm belgesi fotokopisi (Transkript).

ØNot döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır.

ØALES sonuç belgesi (Kasım 2013 ve daha sonraki sınavlar).

ØYabancı Dil Belgesi’nin belgesi.

DOKTORA / YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

.Yüksek Lisans/Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da onaylı fotokopisi.

.Nüfus cüzdanının fotokopisi.

.ALES sonuç belgesi.

.Yabancı Dil Belgesi’nin aslı veya onaylı sureti.

.Yüksek Lisans / Lisans Not döküm belgesi aslı (Transkript) veya onaylı fotokopisi.

.4 adet vesikalık fotoğraf.

.Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “Doktora /yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.

DEĞERLENDİRME

a.Yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanına % 50, lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Genel puanı 100 üzerinden 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.

b.Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanına % 50, lisans/yüksek lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Genel puanı 100 üzerinden 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.

c.Mülakat puanı 100 üzerinden hesaplanır ve 50’nin altında alan adaylar başarısız kabul edilir.

d.Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

e.Yatay Geçiş Başvuruları Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. Maddesi çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Benzer Konular