Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlanı

sakarya-uni-logo

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.
Lisansüstü programlara başvurular http://www.fbe.sakarya.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. ALES sınavından sayısal puan türünde;
 – Yüksek Lisans için en az 55,
 – Doktora için en az 65
      puan almış olmak.
 – ALES sınavı 3 yıl, GRE sınavı 5 yıl süre ile geçerlidir.
 – Doktoraya Yüksek Lisansını takiben başlayacak (aralıksız ya da en fazla bir yarıyıl ara veren) adayların LES ya da ALES (sayısal en az 70 olmak şartıyla) belgelerinde süreye bakılmaz. ALES sayısal puan karşılığı en az 70`e karşılık gelmek şartıyla süresi geçmiş LES puanları 1,25 ile çarpılarak değerlendirmeye alınır.
 – Nanobilim ve Nanomühendislik ile Hesaplamalı Mekanik ve İmalat programları için ALES sınavı sayısal puanının Yüksek Lisans programı için en az 65 (veya GRE puanının en az 685); Doktora için en az 70 veya GRE puanının en az 708) puan olması gerekir.
2. İngilizce Dil Sınavından (YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavdan*) ;
 – Yüksek Lisansa girişte yabancı dil  şartı belirleyen programların kontenjan ve mezuniyet şartları tablosunda belirtilen dil puanını,
 –   Doktora için en az 55
         puan almış olmak.
 – YDS sınavları süresiz, TOEFL sınavı 2 yıl süre ile geçerlidir.
 – Nanobilim ve Nanomühendislik ile Hesaplamalı Mekanik ve İmalat programları için YDS, İngilizce Dil Sınavından Yüksek Lisans programı için en az 65; Doktora için en az 70 puan olması gerekir.
 * Yabancı dil eşdeğerlikleri için tıklayınız
3. Kontenjanlar ve mezuniyet şartları tablosunda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.
4. Başvuru ücreti: 25 TL ( Enstitüye gelinerek yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmaz)
 – Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum Enstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler
 – İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi – Ödemeler – Kurum- Üniversite– Sakarya Üniversitesi Ön Kayıt 25 TL ( bir tercih yapacaklar için) ya da Ön Kayıt 50 TL ( iki tercih yapacaklar için )  işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir.  (Gün içerisinde  Banka aktarmaları saat 14 ve 17’de aktarılacaktır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir)
ÖNEMLİ:  Adaylar Banka ödemelerini en geç 24 Haziran 2016 Cuma günü saat 16:00’a kadar, başvurularını aynı gün 23:30’a kadar yapabilirler. En fazla iki programa başvurulabilir.
ÖZEL ŞARTLI ÖĞRENCİ ALIMI: Engelli, gaziler, birinci derece şehit ve gazi yakınları, dünya, Avrupa şampiyonaları ve Olimpiyat oyunlarında ilk üçe girenler  ilgili tezli yüksek lisans programlarına özel şartlı öğrenci olarak kabul edilebilir.  Kontenjan öğrenci alan her program için 2 öğrenci ile sınırlıdır. Başvuruları Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır.  Başvuruda gerekli belgeler:
 – Başvuru Dilekçesi:  http://fbe.sakarya.edu.tr/tr/icerik/7752/17306/tum-formlar
 – ALES Belgesi
 – Diploma veya mezuniyet belgesi
 – Not Döküm Belgesi
 – Engelli, Gazi veya birinci derece Şehit ve Gazi yakını olduğunu gösteren belge
ÖZEL ÖĞRENCİ ALIMI: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler lisansüstü programlarına özel öğrenci olarak kabul edilebilir.Özel öğrenci kontenjanı, öğrenci alan tezli yüksek lisans ve doktora programları için her yarıyıl 2 öğrenci ile sınırlıdır. Başvuruları Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır.
 – Başvuru Dilekçesi: http://fbe.sakarya.edu.tr/tr/icerik/7752/17306/tum-formlar
  – Diploma veya mezuniyet belgesi
  – Not Döküm belgesi
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİ ALIMI: Öğrenim gördükleri lisans programını birinci, ikinci veya üçüncülük derecesiyle bitiren Sakarya Üniversitesi mezunları için dereceye giren öğrenci kontenjanı, sadece tezli yüksek lisans programlarında her yarıyıl için üç öğrenci ile sınırlıdır. Başvuruları Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır.
 – Başvuru Dilekçesi: http://fbe.sakarya.edu.tr/tr/icerik/7752/17306/tum-formlar
 – ALES Belgesi
 – Diploma veya mezuniyet belgesi
 – Not Döküm Belgesi
 – Adayın dereceye girdiğini gösteren belge
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Tezli Yüksek Lisans programlarında sıralama başarı değerlendirme notuna göre 4’lük sisteme göre yapılır. Başarı değerlendirme puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
 – ALES sınav puanının %50`si
 – Lisans mezuniyet notunun* %25’i
 – Bilim Sınavının** %25’i
DOKTORA PROGRAMLARI
Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.
Doktora programlarında başarı değerlendirme notu “2.75”in altında olan adaylar başarısız sayılır. Başarı değerlendirme notu aşağıdaki şekilde hesaplanır:
 – ALES sınav puanının %50`si
 – Yüksek Lisans mezuniyet notunun* %25’i
 – Bilim Sınavının** %25’i
* Başvurularda mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği Not Çevrim Tablosuna*** göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.
** Aday, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığınca yapılacak Bilim Sınavına girmek zorundadır. Bilim Sınavına girmeyen aday başarısız kabul edilir.
*** YÖK Çevrim tablosu için tıklayınız
  – Yüksek lisans programlarında bilim sınavı yazılı sınav ve/veya mülakat olarak yapılabilir.
  – Doktora programlarında yazılı ve mülakat olarak yapılır.
  – Bilim sınavı notu “100” üzerinden “50”nin altında olan adaylar başarısız sayılır.
  – Bilim sınavı sonucu doğrusal orantı ile “4”lük sisteme çevrilir.
  – Yabancı Dilde eğitim veren lisansüstü programlarda bilim sınavı uygulanmayabilir. Uygulanmaması durumunda; oranlar ALES % 60, Mezuniyet notunun %40’ı dikkate alınarak sıralama belirlenir.
ÖZEL ÖĞRENCİ
Özel öğrenci kabulünde sadece mezuniyet notu dikkate alınır.
ÖZEL ŞARTLI ÖĞRENCİ
ALES sınav puanının %50’si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır)  %50’si  dikkate alınarak başarı değerlendirme notu saptanır.
Başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, Mezuniyet notuna bakılır.
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİ
ALES sınav puanının %50’si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır)  %50’si  dikkate alınarak başarı değerlendirme notu saptanır.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIMI YAZILI SINAV PROGRAMI

TARİH   SAAT YÜKSEK LİSANS YAZILI SINAVI DOKTORA BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVI
29 Haziran 2016 Çarşamba 30 Haziran 2016 Perşembe 30 Haziran 2016 Perşembe
10:00 Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği EABD Siber Güvenlik EBD Bilgisayar Mühendisliği EABD
Yapı EBD Yapı İşletmesi EBD Analitik Kimya EBD
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD Analitik Kimya EBD Makine Tasarım ve İmalat EBD
Elektrik EBD Cebir ve Sayılar Teorisi EBD Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD
11:00 Makine Tasarım ve İmalat EBD Mekatronik Mühendisliği EABD Yapı EBD
Endüstri Mühendisliği EABD Biyoloji EABD Çevre Mühendisliği EABD
Anorganik Kimya EBD Nanoscience and Nanoengineering EABD Hidrolik EBD
Jeofizik Mühendisliği EABD Biyokimya EBD
Cebir ve Sayılar Teorisi EBD
13:00 Geometri EBD Geoteknik EBD Anorganik Kimya EBD
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD (Alan Dışı) Fizikokimya EBD Mekatronik Mühendisliği EABD
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği EABD (Alan Dışı) Biyomedikal Mühendisliği EABD Yapı Malzemesi EBD
Elektronik EBD Mimarlık EABD Enerji EBD
Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz EBD
14:00 Hidrolik EBD Topoloji EBD Elektronik EBD
Enerji EBD İmalat Mühendisliği EABD Organik Kimya EBD
Fizik EABD Gıda Mühendisliği EABD Endüstri Müh. EABD
Çevre Mühendisliği EABD Geoteknik EBD
Hesaplamalı Mekanik ve İmalat EABD
15:00 Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz EBD Organik Kimya EBD İmalat Mühendisliği EABD
Biyokimya EBD Yapı Malzemesi EBD Bilgisayar Müh. EABD (Alan Dışı)
Hesaplamalı Mekanik ve İmalat EABD Otomotiv Müh. EABD
Uygulamalı Matematik EBD
Jeofizik Mühendisliği EABD
16:00 Ulaştırma EBD Otomotiv Mühendisliği EABD Fizik EABD
Uygulamalı Matematik EBD Ulaştırma EBD
Fizikokimya EABD
Biyoloji EABD
Topoloji EBD
Nanoscience and Nanoengineering EABD
  Gıda Mühendisliği EABD
  Yapı İşletmesi EBD

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 
Ön Başvuru Tarihi ( Fen Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası) 07-24 Haziran 2016
Yazılı Sınav 29-30 Haziran 2016
Bilgi Güncelleme  (Mezuniyet Not Ortalaması) 08-21 Ağustos 2016
Kazananların İlanı 22 Ağustos 2016 Saat 17:00
Kesin Kayıt Tarihi 23-24-25-26-27 Ağustos 2016
Yedek Öğrenci İlanı 27 Ağustos Saat: 17:00
I.Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 29 Ağustos 2016
II. Yedek Öğrenci İlanı 29 Ağustos 2016 Saat 17:30
II. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 31 Ağustos 2016
Derse Yazılma (internet üzerinden) 05-06-07 Eylül 2016
Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma 05-06-07 Eylül 2016 (Enstitüye gelerek)
GÜZ Yarıyılı Başlangıcı 19 Eylül 2016
 Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.
ÖZEL ÖĞRENCİ / ÖZELŞARTLI ÖĞRENCİ
(ENGELLİ ÖĞRENCİ VE 1. DERECE ŞEHİT YAKINLARI) VE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİ
Ön Başvuru Tarihi 08-12 Ağustos 2016
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 20 Eylül 2016
Kayıt ve Derse Yazılma (Enstitüye gelerek) 28-29 Eylül 2016
Yedek Öğrenci İlanı 29 Eylül 2016
I.Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 30 Eylül 2016
Güz Yarıyılı Başlangıcı 19 Eylül 2016
 Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE MEZUNİYET ŞARTLARI

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONT. DOKTORA KONT. YÜKSEK LİSANS YDS DİL PUANI ŞARTI MEZUNİYET KOŞULU
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği 15 14 50 Yüksek Lisans için: Bilgisayar Müh., Bilişim Müh., Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak.
Doktora için: Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği 4 2 50 Yüksek Lisans için: Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon, Endüstri Mühendisliği bölümleri ve Elektronik Bilgisayar Eğitimi lisans mezunu olmak. Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 – (Alan Dışı) Doktora için: Elektrik /Elektronik Müh., yada  Elektronik- Bilgisayar Eğitimi lisans mezunu olmak ve Yazılım Müh., Elektrik-Elektronik Müh. yada Elektronik Bilgisayar Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak. Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği        – Siber Güvenlik 10 50 Yüksek Lisans için: Bilgisayar Müh., Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak.
Çevre Mühendisliği 14 5 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: Çevre Mühendisliği / Biyoloji / Kimya / Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Doktora için: Çevre Mühendisliği Bölümü lisans veya yüksek lisans mezunu olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 18 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği,  Kontrol Mühendisliği lisans mezunu olmak.
 – Elektrik Doktora için:  Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 8 8 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için:  Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği,  Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği lisans mezunu olmak.
 – Elektronik Doktora için: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Endüstri Mühendisliği 19 9 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği*, Sistem Mühendisliği*, Yönetim Bilişim Sistemleri alanları lisans mezunu olmak.
Doktora için: Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği*, Sistem Mühendisliği*, yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği 33 14 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği, Mimarlık lisans mezunu olmak.
-Yapı Doktora için: İnşaat Mühendisliği lisans veya Mimarlık Lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği 13 3 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.
-Yapı Malzemesi Doktora için: İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği 7 5 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.
-Geoteknik Doktora için: İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği 13 5 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.
-Hidrolik Doktora için: İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği 6 1 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.
-Ulaştırma Doktora için: İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
İnşaat Mühendisliği 2 2 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.
-Yapı İşletmesi Doktora için: İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Jeofizik Mühendisliği 10 4 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için Dört yıllık lisans veya mühendislik eğitimi veren Jeofizik, Jeoloji*, Jeodezi*, Deprem*, Maden*, Petrol*, Çevre*, İnşaat*, Elektrik/Elektronik*, Fizik*, Bilgisayar*, Matematik* bölümlerinin birisinden mezun olmak.
Doktora için: Yüksek lisans öğrenimini Jeofizik, Jeoloji*, Jeodezi*, Deprem*, Maden*, Petrol*, Çevre* ve İnşaat* Mühendisliğinde yapmış olmak.
Gıda Mühendisliği 9 3 50 Yüksek Lisans için: Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.
Doktora için: Gıda Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği alanlarından birinden yüksek lisans mezunu olmak.
Makine Mühendisliği 10 3 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için:  Makine Mühendisliği., Uçak Mühendisiliği*, Gemi mühendisliği*, Tekstil Mühendisliği* , Makina Eğitimi*, Mekatronik Eğitimi*, Mekatronik Müh*., Otomotiv Müh*bölümü mezunu olmak
 – Makine Tasarım ve İmalat Doktora için:  Makine Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak.
Makine Mühendisliği 12 8 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için:  Makine Mühendisliği., Uçak Mühendisiliği*, Gemi mühendisliği*, Tekstil Mühendisliği* , Makina Eğitimi*, Mekatronik Eğitimi*, Mekatronik Müh*., Otomotiv Müh*bölümü mezunu olmak
 – Enerji Doktora için:  Makine Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 39 20 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve  Mühendisliği, malzeme Mühendisliği lisans mezunu olmak.
Doktora için: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/Malzeme Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği    – (Alan Dışı) 4 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: Makina Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Seramik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik/Fizik Müh., Kimya/Kimya Müh., Çevre/Çevre Müh., lisans mezunu olmak.
Kimya 8 2 İSTENMİYOR Y. Lisans için: Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği lisans mezunu olmak.
– Analitik Kimya Doktora için: Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak.
Kimya 8 5 İSTENMİYOR Y. Lisans için: Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
– Anorganik Kimya Doktora için: Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak.
Kimya 9 2 İSTENMİYOR Y. Lisans için: Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
– Fizikokimya Doktora için: Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak.
Kimya 14 6 İSTENMİYOR Y. Lisans için: Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Biyokimya, Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
– Organik Kimya Doktora için: Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak.
Kimya 4 2 İSTENMİYOR Y. Lisans için: Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Biyokimya, Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
 – Biyokimya Doktora için: Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinden yüksek lisans mezunu olmak.
Matematik 5 1 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: Matematik lisans, Matematik ve Bilgisayar Bölümü veya OFMA Matematik lisans mezunu olmak.
 -Cebir ve Sayılar Teorisi Doktora için: Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Matematik 5 2 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: Matematik lisans, Matematik ve Bilgisayar Bölümü veya OFMA Matematik lisans mezunu olmak.
 – Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz Doktora için: Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Matematik 2  – İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: Matematik lisans, Matematik ve Bilgisayar Bölümü veya OFMA Matematik lisans mezunu olmak.
 – Geometri Doktora için: Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Matematik 4 2 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: Matematik, Matematik Mühendisliği veya Matematik Eğitimi lisans mezunu olmak.
Topoloji Doktora için: Matematik, Matematik Mühendisliği veya Matematik Eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Matematik 2 1 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: Matematik lisans, Matematik Mühendisliği veya Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi mezunu olmak.
Uygulamalı Matematik Doktora için: Matematik veya Matematik Mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Mekatronik Mühendisliği 17 11 50 Yüksek Lisans için:  Dört yıllık fakültelerin Mekatronik, Makine, Otomotiv, Elektronik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon, Elektronik ve Haberleşme, Uçak ve benzeri bölümlerinden mezun olmak.
Doktora için:  Mekatronik, Makine, Otomotiv, Elektronik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon, Elektronik ve Haberleşme, Uçak ve benzeri bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak
Fizik 17 5 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: Fizik, Fizik Mühendisliği veya Fizik Öğretmenliği lisans mezunu olmak
Doktora için: Fizik veya Fizik Müh., EABD yüksek lisans mezunu olmak
Biyoloji 5 3 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Ziraat Fakültesi lisans mezunu olmak.
Doktora için: Yüksek Lisansını Biyoloji ve Biyoloji ile ilişkili alanında yapmış olmak.
Otomotiv Mühendisliği 16 11 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için Alan İçi: Fakültelerin Otomotiv Mühendisliği, Makine Eğitimi, Otomotiv Öğretmenliği, Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Alan Dışı: Fakültelerin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak Motorları Bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak
Doktora için Alan İçi: Otomotiv Mühendisliği, Makine Eğitimi, Makine Mühendisliği Bölümlerinden yüksek lisans mezunu olmak. Alan Dışı: Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak Motorları Bölümlerinden yüksek lisans derecesine sahip olmak.
İmalat Mühendisliği 27 13 İSTENMİYOR Yüksek Lisans için: İmalat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,Metal Eğitimi Bölümü, Makine Eğitimi Bölümü, Malzeme Mühendisliği, Talaşlı imalat Eğitimi, Otomotiv Öğretmenliği,Kimya,Kalıp Öğretmenliği, Döküm Öğretmenliği, Uçak Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği lisans mezunu olmak.
Doktora için: İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metal Eğitimi, Makine Eğitimi, Malzeme Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak.
Nanobilim ve Nano Mühendislik (İngilizce) 4 2 65 Y.Lisans için: Tüm Mühendislik, Matematik, Fizik, Kimya lisans mezunu olmak.
Doktora için: Tüm Mühendislik, Matematik, Fizik, Kimya Yüksek Lisans mezunu olmak.
Hesaplamalı Mekanik ve İmalat (İngilizce) 4 1 65 Y.Lisans için: Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Bilimleri bölümlerinden lisans veya yüksek lisans mezunu olmak.
Doktora için: Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Bilimleri bölümlerinden yüksek lisans mezunu olmak.
Biyomedikal Mühendisliği 15 İSTENMİYOR Y.Lisans için: Fakültelerin Elektrik-Elektronik Müh.,  Elektrik Müh,  Elektronik ve Haberleşme Müh.,  Biyomedikal Müh.,  Mekatronik Müh., Bilgisayar Müh., Moleküler Biyoloji ve Genetik,  Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinden lisans mezunu olmak veya Tıp Fakültesi meunu olmak.
Mimarlık 12 İSTENMİYOR Y.Lisans için: Fakültelerin Mimarlık bölümlerinden lisans mezunu olmak.
Ö N E M L İ: 
§  Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Ancak, burada yer verilmemiş olmakla birlikte ismi farklı alan mezunları ilgili EABD Başkanlığına yazılı müracaatla onay almaları durumunda başvuruları Enstitü Yönetim Kurulu`nda değerlendirilecektir.
§  İlan metninde (Alan Dışı) veya “*” ile belirtilen mezuniyet alanlarından kayıt hakkı kazanan öğrencilere Bilimsel Hazırlık programı uygulanacaktır. Tablo A`da bilimsel hazırlık programı sunulmuştur.
§  Fen Bilimleri Enstitüsünde 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü öğrenci alımlarında ilgili sınav jürisinin önerisi, EABD Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile belirlenmiş olan kontenjanlar da artış yapılabilir.
§  Kesin kayıt işlemleri sonucunda lisansüstü programlarımızda boş kontenjan kalması durumunda; SAÜ LEÖY Senato Esasları Madde 16 (a)5 maddesi uyarınca adayların başarı puan sıralamalarına göre Başvuru, Sınav ve Kayıt Takviminde belirlenen tarihlerde kesin kayıtları alınır.
§  Alan dışı YL ve DR kontenjanlarının dolmaması durumunda boş kalan kontenjanlar için ilgili EABD içinden başvuru yapanlar arasından yerleştirme yapılabilecektir.

TABLO A- Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacak Enstitü Anabilim Dalları ve dersleri 

Program Mezuniyet Özel Şart Güz Yarıyıl Dersleri Bahar Yarıyıl Dersleri
Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Tüm alan dışı bölümler Özel Şart Yoktur. Veri Yapıları Algoritma Analizi ve Tasarımı
(Y. Lisans ve Doktora Programı) Web Programlama Sistem Programlama
İşletim Sistemleri Bilgisayar Organizasyonu
Jeofizik Mühendisliği Jeofizik Bölümü hariç, diğer bölümlerden mezun olmuş öğrenciler Yüksek lisans/Doktora eğitimi sırasında yandaki tabloda belirtilen Lisans derslerinden Çalışma Alanına uygun olan ve Danışmanının uygun göreceği en az 2 tanesi Prospeksiyon dersi olmak üzere 6 adet dersi zorunlu olarak alacaklardır. Elektrik Prospeksiyon Gravite Prospeksiyon
Sismik Prospeksiyon Elektromanyetik Prospeksiyon
Sismoloji Manyetik EM Prospeksiyon
Yer Fiziği Jeofizikte Veri İşlem
Genel Jeoloji Tektonik
Endüstri Mühendisliği Endüstri Müh. Dışındaki mühendislik lisans mezunları İstatistik I Yöneylem Araştırması I
(Y. Lisans ve Doktora Programı) Üretim Planlama ve Kontrol Tesis Planlama
Kalite Yönetimi
İnşaat Mühendisliği Alan Dışı bölümler Hidrolik Mühendisliği Akışkanlar Mekaniği
(Hidrolik Bilim Dalı) (5. Yarıyıl) (4. Yarıyıl)
İnşaat Mühendisliği Kimya Müh. Bölümü, Metalurji Müh.  bölümlerinden mezun olmuş öğrenciler İnşaat Mühendisliği Bölümü hariç, diğer bölümlerden mezun olmuş öğrenciler: Doktora eğitimi sırasında yandaki tabloda belirtilen Lisans Dersleri almak zorundadır Mukavemet (3.Yarıyıl) Yapı Malzemesi (4.Yarıyıl)
(Yapı Malzemesi Bilim Dalı)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Makine Mühendisliği Bilimsel Hazırlık Faz Diyagramları Malzeme Analiz Teknikleri
Fiziksel Metalurji Faz Dönüşümleri
Seramik Malzemeler Malzemelerin Fiziksel Özellikleri
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilimsel Hazırlık Faz Diyagramları Malzemelerin Fiziksel Özellikleri
Malzeme Termodinamiği Malzeme Analiz Teknikleri
Fiziksel Metalurji Faz Dönüşümleri
Seramik Malzemeler Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Seramik Mühendisliği Bilimsel Hazırlık Faz Diyagramları Malzeme Analiz teknikleri
Döküm Prensipleri ve Teknolojisi Faz Dönüşümleri
Fiziksel Metalurji
Maden Mühendisliği Bilimsel Hazırlık Faz Diyagramları Malzemelerin Fiziksel Özellikleri
Fiziksel Metalurji Malzeme Analiz Teknikleri
Döküm Prensipleri ve Teknolojisi Faz Dönüşümleri
Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Kimya/Kimya Mühendisliği Bilimsel Hazırlık Fiziksel Metalurji Malzemelerin Fiziksel Özellikleri
Faz Diyagramları Malzeme Analiz Teknikleri
Seramik Malzemeler Faz Dönüşümleri
Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Fizik / Fizik Mühendisliği Bilimsel Hazırlık Faz Diyagramları Malzeme Analiz Teknikleri
Fiziksel Metalurji Faz Dönüşümleri
Malzeme Termodinamiği Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Metal Eğitimi Bilimsel Hazırlık Malzeme Termodinamiği Malzemelerin Fiziksel Özellikleri
Fiziksel Metalurji Malzeme Analiz Teknikleri
Seramik Malzemeler Faz Dönüşümleri
Çevre Mühendisliği Bilimsel Hazırlık Faz Diyagramları Malzeme Analiz Teknikleri
Fiziksel Metalurji Faz Dönüşümleri
Malzeme Termodinamiği Malzemelerin Fiziksel Özellikleri
Malzeme Biliminin Temelleri Ekstraktif Metalurji Prensipleri
Çevre Mühendisliği Biyoloji Yanda verilen zorunlu 1 ve 2 nolu dersler Çevre Müh. hariç diğer bölümler tarafından alınması zorunludur. Gerekli görüldüğü takdirde Danışman Öğretim Üyesi’nin önereceği lisans derslerinden, en az 2 ders alabilir. Çevre Mühendisliğine Giriş (1.yy.) Çevre Kimyası II (4.yy.)
(Yüksek Lisans Programı) Çevre Kimyası I (3.yy.) Biyolojik Prosesler (6.yy.)
Su ve Atıksuların Arıtılması (6.yy.)
Kimya / Kimya Mühendisliği Çevre Mühendisliğine Giriş (1.yy.) Çevre Kimyası Laboratuvarı (4.yy.)
Biyolojik Prosesler (6.yy.)
Su ve Atıksuların Arıtılması (6.yy.)
Kimyasal Prosesler (6.yy.)
Gıda Mühendisliği (DR) Gıda mühendisliği, Çevre Mühendisliği Diğer bölümlerden gelen öğrenciler yanda verilen 1 ve 2 nolu dersleri ve Danışman öğretim üyesinin önereceği yüksek lisans derslerinden her iki dönemde  en az 2 adet almak zorundadır. 1.İleri temel işlemler 2.İleri analitik kimya
Makine Mühendisliği / Makina Tasarım ve İmalat Makina Eğitimi Mekatronik Eğitimi Mekatronik Müh. Otomotiv Müh. Mukavemet II
Makine Elemanları II
Makine Mühendisliği / Enerji Makina Eğitimi Mekatronik Eğitimi Mekatronik Müh. Otomotiv Müh. Akışkanlar Mekaniği Isı Geçişi
Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği hariç tüm alan dışı bölümlerden mezun olanlar Mekatronik Mühendisliği  EABD tarafından belirlenen 4 derse kadar  intibak dersi aldırılabilir. Kayıt sonrası öğrencinin transkriptine göre Mekatronik Mühendisliği EABD  tarafından belirlenecektir. Kayıt sonrası öğrencinin transkriptine göre Mekatronik Mühendisliği EABD  tarafından belirlenecektir.
Otomotiv Mühendisliği Tüm alan dışı bölümler Özel Şart Yoktur. -Motorlar Otomotiv Mühendisliği II
(Y. Lisans ve Doktora Programı) -Otomotiv Mühendisliği I -Otomotiv Mühendisliğinde Deneysel Metodlar
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:
1.      Ön Başvuru Beyanı (imzalı)
2.      ALES (veya eşdeğer) Belgesi aslı veya ÖSYM çıktısı (ÖSYM Şifresini yanınızda getirmeniz şartıyla) Enstitü tarafından onaylanır
3.      Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite)  fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
4.      Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite)  fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
5.      Doktora Öğrencileri için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ile başvuran adaylardan belgenin aslı veya ÖSYM çıktısı (ÖSYM şifresini yanınızda getirmeniz şartıyla) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
6.      2 adet fotoğraf
7.      Nüfus Cüzdan fotokopisi
8.      Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
9.      Özgeçmiş (Doktora kayıtları için)
10.    Posta pulu veya ücreti
Bilgi için: www.fbe.sakarya.edu.tr

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
TEZSİZ LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen Uzaktan Eğitim ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.
Lisansüstü programlara başvurular http://www.fbe.sakarya.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
1- Lisans mezunu olmak,
2- Yabancı Uyruklu öğrenci adayları için lisans not ortalamasının “4”lük not sisteminde en az “2,50” olması gerekmektedir.
3- Başvuru ücreti: 25 TL (Enstitüye gelinerek yapılan başvurularda başvuru ücreti alınmaz)
-Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum (1414 629 99 67) Enstitü Ön Kayıt Hesabını söyleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler.
-İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi – Ödemeler – Kurum- Üniversite– Sakarya Üniversitesi Ön Kayıt 25 TL (bir tercih yapacaklar için) ya da Ön Kayıt 50 TL (iki tercih yapacaklar için)  işlem basamaklarını takip ederek, TC Kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir. (Gün içerisinde Banka aktarmaları saat 14.00 ve 17.00’de aktarılacaktır. Tercihler aktarmalar yapıldıktan sonra yapılabilir.)
ÖNEMLİ:  Adaylar Banka ödemelerini en geç 24 Haziran 2016 Cuma günü saat 16:00’a kadar, başvurularını aynı gün saat 23:30’a kadar yapabilirler. En fazla iki programa başvurulabilir.
Not: ALES Sınavı başvuru şartı olmaktan çıkarılmış olup aşağıdaki şekilde değerlendirmeye alınacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uzaktan Eğitim ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Lisans mezuniyet notu  (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna göre başvuru ekranında sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır) dikkate alınarak hesaplanır. Başarı sıralaması puanları 4’lük sistem üzerinden ilan edilir.
KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
1)     Ön Başvuru Beyan Formu (imzalı)
2)     Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
3)     Not Durum Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
4)     2 adet fotoğraf
5)     Nüfus Cüzdan fotokopisi
6)     Askerlik Durum Belgesi (son bir aylık)
7)     Harç Dekontu
8)     25 TL posta pulu veya ücreti
Bilgi için: www.fbe.sakarya.edu.tr

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  PROGRAMLARI
Ön Başvuru Tarihi ( Fen Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası) 07-24 Haziran 2016
Kazananların İlanı 22 Ağustos 2016 Saat 17:00
Kesin Kayıt Tarihi 23-24-25-26-27 Ağustos 2016
Yedek Öğrenci İlanı 27 Ağustos Saat: 17:00
I.Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 29 Ağustos 2016
II. Yedek Öğrenci İlanı 29 Ağustos 2016 Saat 17:30
II. Yedek Öğrenci Kaydı (Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) 31 Ağustos 2016
Derse Yazılma (internet üzerinden) 20-21-22 Eylül 2016
GÜZ Yarıyılı Başlangıcı 19 Eylül 2016
 Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE MEZUNİYET ŞARTLARI

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONT. MEZUNİYET KOŞULU
Bilişim Teknolojileri                       (Uzaktan Eğitim) 50 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisleri hariç tüm lisans programı mezunları
Mühendislik Yönetimi  (Uzaktan Eğitim) 50 Tüm Mühendislik Lisans Mezunları
Mühendislik Yönetimi  (II. Öğretim) 50 Tüm Mühendislik Lisans Mezunları
Kalite Yönetimi                                   (Uzaktan Eğitim) 50 4 Yıllık Lisans Mezunları
Kalite Yönetimi                                         (II. Öğretim) 50 4 Yıllık Lisans Mezunları
Bilişim Sistemleri                             (Uzaktan Eğitim) 50 4 Yıllık Lisans Mezunları
Bilişim Sistemleri                                     (II. Öğretim) 40 4 Yıllık Lisans Mezunları
Ö N E M L İ:
1- İlgili programa kesin kayıt işlemleri sonucunda kayıt olan öğrenci sayısının 15’nin altında olması durumunda program açılmayabilir.
2- II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları en fazla 3 yarıyılda tamamlanabilir. 3 yarıyıl sonunda programı tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişkisi kesilir.
PROGRAM ÜCRETİ
1 ve 2.DÖNEMLER İÇİN DÖNEM BAŞI 2.000,00 TL
Programın ücreti kesin kayıt yaptırılırken ilan edilen bankaya ilgili dönemin ücreti yatırılacaktır.
3. DÖNEM  İÇİN DÖNEM BAŞI 500,00 TL

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.