Ordu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

ordu-uni

T.C. Ordu Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

2016 – 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

Lisansüstü Ortak Protokol kapsamında kontenjanlar belirtilmiştir.

**İlgili Doktora Programı için YÖK’den gelecek karara göre öğrenci alımı yapılacaktır.

***İlgili II. öğretim programı; YÖK’e teklif edilen öğrencilerden alınacak kredi/saat başı ücretler ile ilgili onayın kesin kayıt tarihine kadar gelmesi ve asgari 10 kişinin kesin kayıt yapması şartı ile açılabilecektir. Program için gerekli diğer şartlar web sayfamızdan duyurulacaktır.

Not: 1- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereği 2015/2016 eğitim-öğretim yılında Ordu Üniversitesine bağlı fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olan

ve birinciliğini belgelendiren adaylar için bölüm birincisi kontenjanımız mevcuttur.

2- Doktora programlarına başvuru yapmak için; Yönetmelik gereği, YDS ve eş değer sınavlardan en az 55 puan alma şartı aranmaktadır.

3– Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Eğitim-Öğretim Yönetmeliğimizin 8. Maddesi gereği yapılacaktır.

Başvuru İçin Zorunlu Belgeler

1. Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu(Örnek form web sayfamızdan ya da Enstitü Müdürlüğünden temin edilebilir)

2. Genel ağırlıklı akademik ortalamayı belirten onaylı transkript (Yüksek Lisans programına başvurular için Lisans, Doktora Programına başvurular için Yüksek Lisans transkripti)

3. Not değerlendirmede 100’lük sistem kullanılacaktır.Transkriptinde 100’lük ile birlikte farklı sistemler var ise 100’lük sistem yerine farklı sistemlerin YÖK’ün çevrim tablosundaki karşılığı kullanılacaktır.

4. Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter/mezun olduğu üniversite onaylı örneği (Doktora için Yüksek Lisans veya Lisans diploması örneği)

(Not: Evrakların asıllarını göstermek kaydıyla onay işlemi kurumumuz tarafından da yapılmaktadır)

5. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf (1 adet)

6. ALES sonuç belgesi (Son 3 yıl içinde alınmış ALES puanları geçerlidir.)

7. Yabancı dil sonuç belgesi (varsa)

Başvuru Koşulları

1. ALES”Sayısal” türde en az 55 puana sahip olunması gerekmektedir

2. Lisansüstü programlara başvuru yapacak adaylardan yabancı dil belgesi olanların (YDS vb.) yabancı dil sınavından almış oldukları puan değerlendirmeye katılır.

3. Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adayların Türk Üniversitelerindeki Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulundan Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.

4. Başvuracak adayların ilan edilen mezuniyet şartlarını taşımaları gerekmektedir. Şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5. Sınavı kazanamayan adaylar, başvuru sırasındaki belgelerini müracaat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde geri alabilirler.

Başvuru Yeri ve Tarihi:

Adaylar, belgelerini tamamlanmış olarak başvurularını 27 Haziran-01 Temmuz 2016 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne ŞAHSEN veya POSTA* ile yapılabilir. Yatay geçiş başvuruları için son gün 01 Temmuz 2016‘dır. Yatay geçiş başvuruları dilekçeye eklenen transkript, ders içerikleri, öğrenci belgesi, resim (1 adet) ve kimlik fotokopisi ile birlikte enstitü müdürlüğüne yapılır.

(*Posta ile yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden Enstitü Müdürlüğü sorumlu değildir. Gönderilen belgelerin aslı yada noter/mezun olduğu üniversite onaylı olması gerekmektedir)

(*Başvuran adaylardan sınava girmeye hak kazananların listesi 11/07/2016 tarihinde www.fbe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır)

Sınav Tarihi ve Yeri:

Yazılı/Mülakat Sınavı; 12 Temmuz 2016Salı günü saat 10.00’da ilgili anabilim dallarının bulunduğu fakültelerde yapılacaktır.

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt:

Sonuçlar, 15 Temmuz 2016 tarihinde Enstitü Müdürlüğü ile www.fbe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 18-20 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

NOT: – Yedekler için kesin kayıt ve ders kaydı 21-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

-Kesin kayıt için gerekli belgeler Enstitü Müdürlüğü ile www.fbe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

-Anabilim Dallarına başvuranların mezuniyet koşulları www.fbe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Doktora Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu Öğr
Alan içi Alan Dışı Alan içi Alan dışı Y.L. D.
Bahçe Bitkileri 15 2 1 3 1
Balıkçılık Tek. Müh. 11 2 2 4** 4**
Bitki Koruma 7 1
Biyoloji 12 1 5 1
Fen Bilgisi Eğitimi 10
Fen Bilgisi Eğitimi(II.Ö.) 10***
Gıda Mühendisliği 4*
Kimya 10 1
Matematik 15 1 6* 1*
Peyzaj Mimarlığı 6
Tarla Bitkileri 10 1
Toprak Bilimi ve Bitki Bes. 9 1 2 1
Yenilenebilir Enerji 10
Zootekni 4 1

T.C. Ordu Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

ANABİLİM DALLARI Tezli Yüksek Lisans
T.C. Vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu
Hemşirelik 11* 1*
Tıbbi Biyokimya 3

*Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Ortak Lisansüstü Protokol kapsamında ilan edilmiştir.

(Dersler Ordu Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden alınacaktır.)

Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Başvurusu Kabul Edilecek Öğrencilerde Aranan Mezuniyet Koşulları

Hemşirelik Bölümü lisans diplomasına sahip olmak.

Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Başvurusu Kabul Edilecek Öğrencilerde Aranan Mezuniyet Koşulları

Fakültelerin Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Biyoloji, Gıda Mühendisliği ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinin lisans diplomasına sahip olmak.

Not: Yönetmeliğimiz gereği 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında mezun olan ve birinciliğini belgelendiren adaylar için bölüm birincisi kontenjanımız mevcuttur.

Başvuru İçin Zorunlu Belgeler

  1. Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu (Örnek Form www.sabe.odu.edu.tr adresinden ya da Enstitü Müdürlüğü’nden temin edebilir.)
  2. Genel Ağırlıklı Akademik Ortalamasını belirtilen onaylı transkript (Yüksek Lisans programına başvurular için lisans transkripti gerekmektedir.) Transkript üzerindeki not değerlendirme sistemi 100’lük sistemden farklı ise, YÖK’ün çevrim tablosu kullanılacaktır.
  3. Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği (Şahsen başvurularda evrakların asıllarını göstermek kaydıyla onay işlemi enstitümüz tarafından da yapılmaktadır.)
  4. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf (2 adet)
  5. ALES sonuç belgesi (Son 3 yıl içerisinde alınmış ALES puanları geçerlidir.)
  6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (varsa)

Başvuru Koşulları

  1. ALES “Sayısal” türde en az 55 puana sahip olunması gerekmektedir.
  2. Yüksek Lisans programına başvuru yapacak adaylardan yabancı dil belgesi olanların (YDS vb.) yabancı dil sınavından almış oldukları puan değerlendirmeye katılır.
  3. Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve Yabancı Uyruklu adayların Türk üniversitelerindeki Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.
  4. Başvuracak adayların ilan edilen mezuniyet şartlarını taşımaları gerekmektedir. Şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri ve Tarihi:

Adaylar, belgeleri tamamlanmış olarak başvurularını 27 Haziran – 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne ŞAHSEN ya da POSTAile yapılabilir.

(*Posta ile gönderilen belgelerin noter onaylı olması gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

(Başvuran adaylardan sınava girmeye hak kazananların listesi 11.07.2016 tarihinden itibaren www.sabe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.)

Sınav Tarihi ve Yeri:

Yazılı Sınav;

12 Temmuz 2016 Salı günü saat 10:00’da ilgili anabilim dalında yapılacaktır.

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt:

Sonuçlar, 15.07.2016 tarihinde Enstitü Müdürlüğü ile www.sabe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 18-20 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

NOT: Kesin kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listesindeki adaylara puanlama sırasına göre; 21-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında kayıt hakkı tanınır.

Kesin kayıt için gerekli belgeler Enstitü Müdürlüğü ile www.sabe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

T.C. Ordu Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2016-2017 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru şartları ve kontenjanları için TIKLAYINIZ

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.