Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Bahar Dönemi

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Bahar Dönemi

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen lisansüstü programına 2016–2017 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Kürt Dili ve Kültürü Anabilimdalına Tezli Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.

T.C.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen lisansüstü programına 2016–2017 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Tezli Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.

 

Anabilim Dalı/Programı

Kontenjan

Açıklama

Kürt Dili ve Kültürü T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu*

Lisans mezunu olmak

15

10

 

*5 Irak uyruklu ve 5 diğer milliyetlerden olacak şekilde alınacaktır

 

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

 1. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
 2. Adayların 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
 3. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olup en az 65 puan olması (30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre) ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.
 4. Başvuracak adayların ALES puanının en az 55 olması gerekmektedir. (2014 Sonbahar dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)
 5. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış olan T.C. uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulu’nca mezun oldukları üniversitenin tanındığına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu (Enstitünün resmi Internet sayfasından temin edilecektir)
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 3. Transkript belgesinin onaylı fotokopisi,
 4. ALES sonuç belgesinin onaylı fotokopisi
 5. Varsa yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS, YDS veya bu sınavların muadili)
 6. 1 adet fotoğraf

 

Tezli Yüksek Lisans Programları için Değerlendirme Esasları

Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır:

 • ALES puanının                                                          % 50’si
 • Lisans mezuniyet notunun                                        % 15’i
 • Yabancı Dil Sınavı puanının                                      % 15’i
 • Yazılı Sınav puanının                                               % 20’si
 • Adayların değerlendirmeye girebilmeleri için yazılı sınavdan en az 60 puan almaları gerekmektedir.
 • Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve üstü kesirler bir üst nota tamamlanır.

Bu hesaplamalar sonrasında 55 veya daha yüksek puana sahip olan adaylar aldıkları puanlara göre ilan edilen kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilirler.

 • Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenirler. Kontenjan sayısı kadar asil aday, asil sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda, ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda ise bilim mülakat not üstünlüğü esas alınacaktır.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

 1. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
 2. Adayların 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
 3. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olup en az 65 puan olması (30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre) ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu (Enstitünün resmi Internet sayfasından temin edilecektir)
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 3. Transkript belgesinin onaylı fotokopisi,
 4. 1 adet fotoğraf

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Tezli Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Esasları

Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır:

 • Lisans mezuniyet notunun                                         % 20’si
 • Yazılı Sınavı puanının*                                              % 40’ı
 • Mülakat Sınavı puanının                                            % 40’ı
 • Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve üstü kesirler bir üst nota tamamlanır.

Bu hesaplamalar sonrasında 55 veya daha yüksek puana sahip olan adaylar aldıkları puanlara göre ilan edilen kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilirler.

 • Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenirler. Kontenjan sayısı kadar asil aday, asil sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda, Diploma notu üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda ise bilim mülakat sınavı not üstünlüğü esas alınacaktır.

 

Not 1:* Yazılı sınav Latince alfabesi ve Kurmancî lehçesinde olacaktır.

Not 2: Sınav takviminde meydana gelecek herhangi bir değişiklik enstitünün internet sayfasından duyurulacaktır.

 

 

KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS SINAVINA DAİR BİLGİLER

1. Tezli Yüksek Lisans sınavı yazılı olarak yapılacaktır.

2. Sınav çoktan seçmeli olacak ve optik okuyucu tarafından değerlendirilecektir. Kürt Dili ve Kültürü Tezli Yüksek Lisans yabancı uyruklu adayların sınavı da yazılı olarak ve ayrı yapılacaktır.

 

Soruların dağılımı:

 1. Klasik Kürt Edebiyatı                      % 10
 2. Modern Kürt Edebiyatı                    % 10
 3. Kürt Halk Edebiyatı                         % 10
 4. Genel Kültür                                    % 20
 5. Kürtçe Dilbilgisi, Çeviri ve İmla     % 50

 

 

Not 1: Yazılı sınavda 4 (dört)  yanlış 1(bir) doğruyu götürecek şekilde hesaplanacaktır.

 

Not 2: Sınav giriş yerleri 02.01.2017 tarihinde Enstitünün resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

 

 

Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri

Başvuru Tarihleri

19-30 Aralık 2016

T.C. uyruklu öğrenciler yazılı sınavı

6 Ocak 2017 Saat: 15.00

Yabancı uyruklu öğrencilerin yazılı sınavı

5 Ocak 2017 Saat: 10.00

Yabancı uyruklu öğrencilerin mülakatı

6 Ocak 2017 Saat: 15.00

Sınav Sonuçlarının İlanı

7 Ocak 2017

Sınav Sonuçlarına İtirazlar

9-13 Ocak 2017

Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

16-20 Ocak 2017

Yedek Listeye Giren ve Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kayıt Tarihleri

23-27 Ocak 2017

 

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

 1. Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecektir)
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin tasdikli hali
 3. Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği
 4. ALES belgesinin aslı veya onaylı örneği (Tezsiz Yüksek Lisans Programı için gerekli değildir.)
 5. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının fotokopisi
 6. 6 adet vesikalık fotoğraf
 7. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları “bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge”

 

 

Başvuru: Yaşayan Diller Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi, Rektörlük Binası Yanı MARDİN

Tlf: 0 482 2129884

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.