Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İlanı

kocaeli-uni

 

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2016-2017 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Öğrenci Alım Kontenjanları

1- Başvurular on-line web. Sayfasından yapılacaktır. http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/onkayit/

2-Online başvuruda istenen belgeler taranarak sisteme yüklenmelidir.

3- Online başvuruda eksik veya hatalı belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava/mülakata alınmayacaktır.

4- Başvuru sırasında birden fazla lisansüstü programa başvuru yaptırılamaz.

5- Üniversitemiz veya Üniversitemiz dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin not dönüşümleri, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

6- Bilimsel Hazırlık Programı Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi kapsamında Anabilim Dallarının önerisi ile uygulanacaktır.

7- Kesin kayıtta erkek adaylardan askerlik durumunu gösteren bir belge istenecektir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim öğretim programlarına başvuru ve kabul koşulları

Başvuru için Genel Koşullar:

Yüksek Lisans için:

a)ALESsayısal türden 55, (Beden Eğitimi ve Spor “Eşit ağırlık, sayısal ya da sözel”, türden 55 standart puan, Cerrahi Hastalıkları Eşit ağırlık, sayısal”, türden 55)

b)Yalnızbir programa başvuru yapılabilir.

c)Başvuruyapan adaylardan puan sıralamasına (Ales %50 si, Mezuniyet Notu %20 si)göre; ilan edilen kontenjanın 4 (Dört) katı aday Bilim Mülakat sınavına alınacaktır.

Doktora için:

a)Yükseklisans diploması ile başvuranlar; ALES sayısal türden 55, (Beden Eğitimi ve Spor  “Eşit ağırlık, sayısal yada sözel puan türden, Cerrahi Hastalıkları Eşit ağırlık, sayısal”, türden 55)

b)Yabancıdil (YDS, KPDS-ÜDS) en az 55 puan, olmalıdır.

c)Yalnız bir programa başvuru yapılabilir.

d)Başvuruyapan adaylardan puan sıralamasına(Ales %50 si, Mezuniyet Notu %20 si) göre; ilan edilen kontenjanın 4 (Dört) katı aday Bilim Mülakat sınavına alınacaktır.

Başvuru Evrakları:

Aşağıdaki belgeler online başvuru esnasında taranıp sisteme yüklenmelidir. Sisteme yüklenen belgelerin asıllarını sınav/mülakatta ve kesin kayıtta adaylar yanında bulundurmalıdır.

1.Diploma: Yüksek lisans adayları için lisans, doktora adayları için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi (Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan adaylardan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesi).

2.Transkript: Yüksek lisans başvuruları için lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans dersleri ve notlarını gösterir belgeler.

3.ALES Belgesi: ALES, GMAT veya GRE sınav sonuç belgesi (Bu belge tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan istenmez).

4.Yabancı Dil Belgesi: YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi (Bu belge tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan istenmez).

 

 

Anabilim Dalı

Doktora Y.Lisans  

Başvuru Önkoşulları

Uyruğu

T.C.

Uyruğ

u

Y.U.

Uyruğu

T.C.

Uyruğu

Y.U.

 

Anatomi

 

4

 

2

 

3

Doktora: Tıp Fakültesi mezunu, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu ve Anatomi

Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamlamış olmak.

Y. Lisans: , Veterinerlik Fakültesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek

okulundan mezun olması

Cerrahi Hast.

Hemşireliği

1** Doktora : İç Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve Hemşirelik

esasları anabilim dallarında yüksek lisans yapmış olanlar.

Histoloji ve

Embriyoloji

1 1 Doktora: Histoloji Embriyoloji’de yüksek lisans yapmış olmak.

Tıp Fak. Mezunu

Y. Lisans: Fen Fak. Biyoloji, yada Tıbbi biyoloji böl. mezunu olmak.

Farmakoloji 1 2 Doktora:Tıp Fak. mezunu veya Farmakoloji Y.Lisans mezunu olmak.

Y. Lisans: Tıp Fakültesi ya da Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

Fizyoloji 3 Doktora: Tıp Fak. Mezunu yada Fizyolojide y. lisans yapmış olmak.
 

Tıp Tarihi ve Etik

 

2

 

1

 

1

Doktora: Tıp Fak. Mezunu, Diş Hekimliği, Tıp Tarihi ve Etik A.D.’ da yada

Hemşirelik Eczacılık, Hukuk veya Felsefe alanlarında yüksek lisans yapmış

olmak.

Y. Lisans: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Hukuk

Fakültesi, Felsefe ve Tarih Mezunu olmak.

 

Tıbbi Biyoloji

 

4

 

2

Doktora: Tıp Fakültesi mezunu Veterinerlik ve tıbbi biyoloji, tıbbi genetik, moleküler

biyoloji, moleküler genetik dallarında ve Anabilim dalının uygun gördüğü Fen bilimleri

alanında y. lisans yapmış olmak.

Yüksek Lisans için:, Fen ve Fen Edebiyat Fak. Biyoloji ve Kimya böl. Mühendislik

Fak. Kimya Müh. Böl. Eczacılık ve Veterinerlik mezunu olmak.

Bilim Sınavı (Mülakat) Tarihi: 12 Temmuz 2016 Salı,

Saat : 10.00 da İlgili Anabilim Dalında yapılacaktır.

 

Bilim Sınavı (Mülakat) Yeri:

 

Kocaeli Ün. Sağlık Bilimleri Enstitüsü İlgili Anabilim Dalı, İzmit, Kocaeli

Sınav Sonuçlarının İlanı:  

15 Temmuz 2016

 

Başvuru Tarihi:

27 Haziran -01 Temmuz- 2016 tarihleri arasında

http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/onkayit/

(Ön kayıt tarihlerinde link aktif olacaktır.)

 

Yeri:

 

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Umuttepe, İzmit, Kocaeli

Kayıt Tarihleri: 05-09 Eylül 2016
 

İletişim:

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hastane Binası 3.Kat

Umuttepe, İzmit, Kocaeli

Tel:0(262)3037350

Web:www.sagbil@kocaeli.edu.tr

 

Kesin Kayıt İ çin Gerekli Belgeler:

1- Başvuru formu (Web. Sayfasından resimli bir şekilde çıktı alınıp imzalanacak.)

2– Yüksek lisans için lisans, doktora için yüksek lisans mezuniyet belgesi veya diploma ya da belgenin son üç ay

içinde düzenlenmiş noter onaylı örneği

3- Lisans veya yüksek lisans transkript (not çizelgesi) belgesi ya da son üç ay içinde düzenlenmiş noter onaylı

örneği

4- Son üç yıla ait Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) veya Tıpta Uzmanlık Sınavı

(TUS) sonuç belgesi

5- Yabancı Dil Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya

Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS) belgesi

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla)

7- 20.-TL’lik posta pulu

8- 1 adet telli plastik dosya

9- Doktora programına başvuran adaylar için, 2 adet referans mektubu

10- Erkek adaylardan askerlik durumunu gösteren bir belge

 

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.