Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Alımı Bahar Dönemi

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Alımı Bahar Dönemi

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı ilgili Ana Bilim Dallarına, 2016–2017 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacak; ayrıca, Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Usul ve Esaslarının 10. maddesi uyarınca yatay geçiş yoluyla Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri kabul edilecektir. Program kontenjanları, müracaat tarihleri ve yeri aşağıda belirtilmiştir. Müracaat ve değerlendirme şartları sonuçların ilan edilmesi ve kesin kayıt için istenecek belgeler enstitümüz web sayfasında yer almaktadır. Detaylı bilgiye “fbe.kastamonu.edu.tr” adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Tarihleri

2 – 6 Ocak 2017

Müracaatların Kabulü:

Müracaatlar  şahsen Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne yapılacaktır. Posta yolu ile müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Noterden alınan vekalet ile müracaatlar kabul edilecektir.)

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

 

Ana Bilim

Dalı Adı

Kontenjan

Başvuru Özel Şartları

Kontenjan

Yabancı Uyruklu

Alan İçi

Alan Dışı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

9

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği mezunları müracaat edebilir.

1

Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

8

T.C. Uyruklu: Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ve Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi lisans mezunları müracaat edebilir.

Fizik Ana Bilim Dalı

5

1

Alan İçi: Fizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Fizik Öğretmenliği lisans mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Bölümü, Kimya Bölümü, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunları müracaat edebilir.

4

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı

6

Alan İçi: Su Ürünleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi (Su Ürünleri Bölümü programı mezunu) ve Fakültelerin Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Ziraat, Veteriner ve Deniz Bilimleri Fakülteleri mezunları ve Biyoloji,  Çevre ve Gıda Mühendislikleri lisans mezunları müracaat edebilir.

2

Biyoloji Ana Bilim Dalı

10

5

Alan İçi: Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik ile Biyoteknoloji Bölümleri lisans mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Alan içi kısmında sayılan lisans programları dışındaki lisans mezunları müracaat edebilir.

Yabancı Uyruklu: Biyoloji, (Botanik, Ekoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji), Ziraat, Biyomedikal, Çevre Mühendisliği, Veterinerlik ve Sağlık alanları mezunları müracaat edebilir.

5

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

5

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nda belirtilen alanlardan mezun olanlar müracaat edebilir.

Kimya Ana Bilim Dalı

10

5

Alan İçi: Fen Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Eğitim Fakültelerinin Kimya Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği, Mühendislik Fakültelerinin Kimya, Çevre ve Gıda Mühendislikleri mezunları müracaat edebilir.

6

Sürdürülebilir Tarım ve Tabii Bitki Kaynakları Ana Bilim Dalı

7

Ziraat, Orman (Orman Mühendisliği Bölümü), Su Ürünleri ve Veterinerlik Fakülteleri ile Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Çevre Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Tütün Eksperliği Bölümleri lisans mezunları müracaat edebilir.

3

Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı

10

4

Alan İçi: Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık alanları lisans mezunları müracaat edebilir.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı

25

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin ortak katılımıyla kurulmuş disiplinlerarası lisansüstü program olup, tüm Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları ile Fizik, Kimya bölümleri mezunları müracaat edebilir.

17

Orman Mühendisliği

Ana Bilim Dalı

 

*Alan İç Kontenjan

*Alan Dışı Kontenjan

**Yabancı Uyruklu Kontenjan
Orman Entomolojisi ve Koruma

5

3

Silvikültür

4

1

Orman Botaniği

4

Toprak İlmi ve Ekolojisi

3

1

Havza Yönetimi

2

1

Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri

1

Ormancılık Politikası ve Yönetimi

1

Orman Ekonomisi

1

*Özel Şartlar Alan İçi: OrmanMühendisliği Lisans programı mezunları müracaat edebilir.

*Özel Şartlar Alan Dışı: Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Veteriner Fakültesi Lisans programı mezunları müracaat edebilir.

**Özel Şartlar: Doğa Bilimleri ile ilgili lisans programı mezunları müracaat edebilir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

 

Ana Bilim Dalı Adı Kontenjan

Başvuru Özel Şartları

Kontenjan

Yabancı Uyruklu

Alan İçi

Alan Dışı

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

100

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nda belirtilen alanlardan mezun olanlar müracaat edebilir.

 

Not : Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılabilmesi için en az 25 öğrencinin kayıt yaptırması gereklidir.              2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Harç Ücreti Ders Başı 400 TL dir.

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

 

 

Ana Bilim

Dalı Adı

Kontenjan

Başvuru Özel Şartları

Kontenjan Yabancı Uyruklu

Alan İçi

Alan Dışı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

3

Lisans Eğitimini Eğitim Fakültesinde ve Yüksek Lisans Eğitimini ise Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği mezunları müracaat edebilir.

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğt.ABD İlköğretim Mat. Eğitimi Bilim Dalı

3

Matematik Eğitimi tezli yüksek lisans programı mezunları müracaat edebilir.

Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

3

T.C. Uyruklu: Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olanlar, Ağaç İşleri Endüstri Müh., Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi dallarında yüksek lisans mezunları müracaat edebilir.

Biyoloji Ana Bilim Dalı

2

T.C. Uyruklu: Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik ile Biyoteknoloji Bölümleri lisans ve yüksek lisans mezunları müracaat edebilir.

 Yabancı Uyruklu: Biyoloji, (Botanik, Ekoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji), Ziraat Biyomedikal, Çevre Mühendisliği, Veterinerlik ve Sağlık alanları lisans ve yüksek lisans mezunları müracaat edebilir.

2

Fizik Ana Bilim Dalı

4

1

Alan İçi: Fizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Fizik Öğretmenliği lisans mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği lisans mezunları müracaat edebilir.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı

1

Alan İçi: Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi (Su Ürünleri Bölümü programı mezunu) ve Fakültelerin Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Ziraat, Veteriner ve Deniz Bilimleri Fakülteleri mezunları ve Biyoloji,  Çevre ve Gıda Mühendislikleri lisans mezunları müracaat edebilir.

1

Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı

5

2

Alan İçi: Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları müracaat edebilir.

Alan Dışı: Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık alanları lisans mezunları müracaat edebilir.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı

4

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin ortak katılımıyla kurulmuş disiplinlerarası lisansüstü program olup, tüm Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları ile Fizik, Kimya bölümleri mezunları müracaat edebilir.

4

Orman Mühendisliği

Ana Bilim Dalı

 

Alan İçi Kontenjan

*Yabancı Uyruklu Kontenjan
Silvikültür

1

1

Havza Yönetimi

1

1

Orman Ekonomisi

1

 

Özel Şartlar: Orman Mühendisliği Bölümü lisans programı mezunları müracaat edebilir.

 

*Özel Şartlar: Doğa Bilimleri ile ilgili lisans programı mezunları müracaat edebilir.

 

Not: İlan edilen Ana Bilim Dallarına, farklı daldan mezun olarak müracaat eden ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler için Yönetmelik gereği ilgili Ana Bilim Dalı gerekli gördüğü takdirde bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.