Igdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlanı

igdir-uni

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2016-2017 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

İlan ve Başvuru Şartları

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2016-2017 Yılı Güz Yarıyılında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 6. Maddesine göre aşağıda belirtilen Bölümlere Yüksek Lisans Öğrencisi alınacaktır. Başvurular, ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (on beş gün) içerisinde (13-06.2016-27.06.2016) arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Belirlenen kontenjanlar, başvuru belgeleri ve koşulları aşağıda belirtilmiştir.

Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı (Toplam) Anabilim Dalı Bünyesinde Yer Alan Bilim Dalları Aranılan Nitelikler
1. Temel İslam Bilimleri 60 Öğrenci

(TC Vatandaşı)

Tefsir

İslam Hukuku

Hadis

Kelam

Mezhepler Tarihi

Arap Dili ve Belagati

Tasavvuf

* İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunu olmak.
2. Felsefe ve Din Bilimleri 10 Öğrenci

(TC Vatandaşı)

Din Felsefesi

Din Psikolojisi

* İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunu olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Başvuru formu. (Enstitü web sayfasının Dilekçe ve Formlar kısmından temin edilecektir)

2. Özgeçmiş.

3. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı veya onaylı örneği)

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi

5. Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)

6. Fotoğraf (2 Adet)

7. Not durum belgesi (Transkript. Aslı veya onaylı fotokopisi)

8. ALES sonuç belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

BAŞVURU ŞARTLARI

Yüksek lisans başvurusunda:

1. Bir lisans diplomasına sahip olmak

2. Temel İslam Bilimleri ile Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dallarına başvurmak için: ALES sınavından (Sosyal Bilimler Enstitüsü müracaatı için Sözel Puan) en az 55 puan almış olmak şartı aranmaktadır.

3. Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından bilim sınavı yapılacaktır. Bilim sınavı 29 Haziran 2016 Çarşamba Günü Karaağaç Kampüsü Merkezi Dersliklerde saat 10:00 da yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

1-*ALES standart puanının % 50’si ve lisans not ortalamasının % 20’si ile mülakat/yetenek sınavı incelemesi notunun % 30’u toplanarak hesaplanır.

2-*Sınavların değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, Yüksek Lisans programında ilan edilen kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.