HARP OKULU KOMUTANLIĞI LİSANSÜSTÜ İLANLARI

Hava-harp-okulu-logo

HARP OKULU KOMUTANLIĞI

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA SİVİL ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR

1. Genel :

Türk Hava Kuvvetlerinin Lisansüstü Eğitim veren kurumu olan Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü‘ne (HUTEN) 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına sivil öğrenciler alınacaktır. Adaylarda aranan nitelikler ve başvuru koşulları aşağıda verilmiştir.

*Kabul alan öğrenciler tez çalışma alanları ile ilgili olarak savunma sanayi projelerinde yer alabileceklerdir.

2. Başvuru Şartları :

a. Askerlikle ilişiği olmamak,

b. Üniversitelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen ilgili lisans/yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak, aşağıda verilen ilgili tablolardaki istenen lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarına sahip olmak, istenen programlar için başvuru tarihi esas olmak üzere son üç yıla ait “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı-ALES” ve İngilizce Yabancı Dil Notuna sahip olmak.

3. Başvuru Belgeleri :

a. Başvuru dilekçesi (Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünde lisansüstü eğitim yapmak isteyen adayın hangi ana bilim dallarında lisansüstü eğitim yapmak istediğini ve tercih sıralamasını belirtir bir dilekçedir),

b. Yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans diplomasının fotokopisi,

c. Yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans not durum belgesinin (transkript) fotokopisi,

d. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) sonuç belgesinin çıktısı, (Tezsiz Y.lisans programları hariç)

e. Yabancı Dil (İngilizce) sınav sonuç belgesinin fotokopisi veya çıktısı, (Tezsiz Y.lisans programları hariç)

f. Üniversite Öğretim Üyesinden alınmış bir adet Referans Mektubu (Serbest formda yazılabilir),

g. Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

h. Öğrenim ve varsa iş hayatına ilişkin özgeçmiş,

i. Yüksek lisans/doktora yapma amacını ve geleceğe dönük planlamalarını belirtir “Niyet Mektubu”,

j. Sabıka kaydı olmadığına dair resmi belge, (e-Devlet veya Savcılıktan)

k. Askerlikle ilgili durumunu belirtir resmi belge. (e-Devlet veya Askerlik Şubelerinden)

4. Başvuru Şekli :

Yukarıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan ve Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsünde yüksek lisans/doktora yapmak isteyen adaylar, başvuru belgelerini hazırlayarak 17 Haziran 2016 tarihine kadarHava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsüne elden teslim edebilecek veya posta ile gönderebileceklerdir. Postada oluşabilecek gecikmeler için mesuliyet kabul edilmeyecektir.

5. a. Tezli Yüksek Lisans Programları:

S/N Ana Bilim Dalı Program Mezun Olunması Gereken Lisans Bölümleri * Mezuniyet Ortalaması ALES (SAY) Yabancı Dil (İngilizce)
1 Bilgisayar Müh. Yazılım Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Müh, Elektronik Müh, Elektronik ve Haberleşme Müh. 4.00 tam kredi üzerinden 2.00 kredi veya 100 tam puan üzerinden 50 puan 55 YDS:50 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri
2 Elektronik Müh. Elektronik Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh, Elektrik Müh, Kontrol Müh.
3 Endüstri Müh. Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği.
4 Havacılık Müh. İHA Teknolojileri Havacılık Müh, Makine Müh, Uçak Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh, Kontrol Müh, Mekatronik Müh., Malzeme Müh., Metalurji Müh.
Havacılık Müh.
Aeronautics Eng** ALES:55 GRE:150 TOEFL:70 IELTS:6
5 Uzay Bilimleri Uydu Teknolojileri Havacılık Müh, Uçak Müh., Endüstri Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Bilgisayar Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh., Kontrol Müh. 55 YDS:50 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

* Başvuran adayların lisans mezuniyet alanları yukarıda verilen tablodakinden farklı ise kararı Enstitü Bilim Kurulu verecektir.

** Aeronautics Engineering İngilizce Tezli Yüksek Lisans ProgramıHava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaç duyduğu takdirde açılacaktır.

b. HUTEN-BahçeşehirÜniveritesi Ortak Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Bu programa öğrenci alımı Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yapılacak olup başvuru şartları ve program hakkındaki diğer bilgiler aşağıda verilen Bahçeşehir Üniversitesi internet web sayfalarında bulunabilir.

S/N Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru Bilgileri
1 Uluslararası Hava-Uzay Politikaları ve Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bilgi İçin:

http://www.bahcesehir.edu.tr/içerik/7928-uluslararasi-hava-uzay-politikalari-ve-hukuku-yuksek-lisans-programi

Başvuru İçin:https://predator.bahcesehir.edu.tr/ogrenciler/onlinebasvuru/form

c. Doktora Programları:

S/N Ana Bilim Dalı/Program Mezun Olunması Gereken Lisans/Yüksek Lisans Bölümleri *** ALES (SAY) Yabancı Dil (İngilizce) Mezuniyet Ortalaması
Yüksek Lisans
1 Bilgisayar Müh. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Müh. 55 YDS:55 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri * Lisans mezuniyeti ortalaması 4 tam kredi üzerinden en az 2.00 veya 100 tam not üzerinden en az 50

* Yüksek Lisans mezuniyeti ortalaması 4 tam kredi üzerinden en az 2.50 veya 100 tam not üzerinden en az 60

2 Elektronik Müh. Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh, Elektrik Müh, Kontrol Müh.
3 Endüstri Müh. Endüstri Mühendisliği.
4 Havacılık Müh. Havacılık Müh, Makine Müh, Uçak Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh.
5 Aeronautics Eng.**** ALES:55 GRE:150 TOEFL:70 IELTS:6
6 Uzay Bilimleri Havacılık Müh, Uçak Müh., Endüstri Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Bilgisayar Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Uzay Müh. 55 YDS:55 veya OSYM tarafından belirlenen eşdeğeri

*** Başvuran adayların lisans ve yüksek lisans mezuniyet alanları tablodakinden farklı ise kararı Enstitü Bilim Kurulu verecektir.

**** Aeronautics Engineering İngilizce Doktora Programı Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaç duyduğu takdirde açılacaktır.

6. Mülakat Sınavı:

a. Başvuruların alınmasını müteakip yapılacak ön inceleme sonuçları 24 Haziran 2016 tarihine kadar adaylara e-posta yoluyla bildirilecek başvuru şartları ve niteliklerini taşıyan adaylar 30 Haziran 2016 tarihinde HHO HUTEN Müdürlüğünde yapılacak mülakat sınavına davet edilecektir.

b. Mülakata çağırılan adaylar başvuru esnasında fotokopi olarak verdikleri belgelerin asıllarını beyan edeceklerdir.

c. Mülakat sonucunda programa yerleşmeye hak kazanan adaylar ve kayıt için gerekli bilgiler ve kayıt tarihleri e-posta yoluyla duyurulacak, kazanan adaylar 05 Eylül 2016 tarihinde HUTEN’e Lisansüstü Eğitim-Öğretime kayıt için şahsen geleceklerdir.

7. İletişim :

Hava Harp Okulu Komutanlığı

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürlüğü

34149 Yeşilyurt/İstanbul

Tel: 0-212-6632490 / 4461-4374

Fax: 0-212-6628551

Web: www.hho.edu.tr

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.