Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlanı

hacettepe_logo

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

Giriş Sınavları Başvuruları Enstitümüz Anabilim Dalları Lisansüstü programları 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Giriş Sınavlarına başvuru kabul edilecek olup başvuru yapacak adayların, http://enstitu.hacettepe.edu.tr./aday.jsp adresinden üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra sistem üzerinden alınacak başvuru formunun çıktısı ile birlikte “Aday Kayıt Belgesi” (Sınavı Giriş Belgesi) formunuda doldurarak, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak 06.06.2016 – 22.06.2016 tarihleri arasında mesai günleri 09:00-12:00 / 14:00-16:45 saatleri arasında Enstitümüz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

1-Başvurularda eksik belge ile kayıt kabul edilmemekte olup şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir. İstenilen belgelerin onaylı kopyası istenmekte olup başvuru belgelerinin değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün değildir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda eksik ve hatalı belge olanlar ile başvuru süresi içerisinde Müdürlüğümüze ulaşmayan başvurular işleme alınmaz Şahsen yapılmayan başvurularda ortaya çıkabilecek sorunlardan Enstitümüz sorumlu değildir.

2- Adayın transkriptinde mezuniyet not ortalaması 100’lük sisteme çevrilmiş halde olmalıdır. Başvurularda sadece yüzlük sisteme çevrilmiş mezuniyet not ortalaması kullanılacaktır.

3- Başvurular ücretsiz olup adaylar birden fazla lisansüstü programa başvuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde ve mülakat tarih ve saatlerinin birbiri ile çakışmaması durumunda başvuru yapabilecek ancak birden fazla programa kesin kayıt yaptırma hakki kazanır ise sadece bir programa kayıt yaptırabileceklerdir.

4- Adayların başvuru sırasında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili kurumlara bildirimde bulunulacaktır.

5- Giriş Sınavları Sonucunda kontenjan kısıtına göre başarılı olan adayların kesin kayıtları sırasında bir başka programda kayıtlı olup olmadıkları kontrol edilecek olup başka programda kaydı bulunmayan adayların kesin kayıtları kabul edilecektir.(Bknz. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 35/6)

6-Başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla olması halinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. ALES puanının % 60’i ve mezuniyet not ortalamasının % 40’i dikkate alınarak elde edilecek puan sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada ayni puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

7-Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Transkripte yer alan not ortalamasının 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması gerekmektedir.

8-Giriş Sınavları, ilgili Anabilim dallarında ilan edilen tarihte ve saatlerde yapılmaktadır. Giriş Sınavı aşamasında başarılı sayılmak için tam notun, yüksek lisans programları için en az %50’sinin, doktora programları için en az %60’inin alınması gerekmektedir. Adayların Genel Basarı Notu’ nun hesaplanmasında ALES’ ten alınan puanın %50’si, akademik ortalamanın %20’si, mülakat notunun da %30’u dikkate alınmaktadır. Genel Başarı Notunun 100 üzerinden, yüksek lisans programları için en az 60, doktora programları için ise en az 70 olması gerekir.

9-Giriş Sınav Sonuçları sonucunda mevcut kontenjanlar doğrultusunda kesin kayıt yaptırma hakkını elde edenler ile varsa yedek kayıt yaptırma hakkını elde edenlerin listesi 15.07.2016 tarihinde Enstitü web sayfamızdan ilan edilecek olup ayrı bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Not: Başvuru yapacak öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Beytepe-Ankara adresine aday kaydını yaptırdıktan sonra, resimli ve onaylı mülakata giriş belgesini alması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

1-) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi. (Doktora başvurularında lisans ve yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopileri)

2-) Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi (Transkript) (Doktora başvurularında lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin aslı)

3-) ALES, GRE ya da GMAT Sınavlarından birine girmiş ve minimum puanı almış olmaları gerekmektedir. (ALES-GRE-GMAT denklik tablosu aşağıda verilmiştir.)

4-) Yabancı Dil Belgesi (Yabancı dil denklik tablosu aşağıda verilmiştir.) Not: Uluslararası öğrencilerin yabancı dil belgesinin yanı sıra TÖMER belgesi de getirmesi gerekmektedir. (%100 İngilizce eğitim veren programlara başvuracak olan öğrenciler hariç.)

5-) İki Adet Vesikalık Fotoğraf

6-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Pasaport Fotokopisi) Tezsiz Yüksek Lisans mezunu öğrencilerin dikkatine; 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler doktora programına başvurabilirler.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ALES VE YABANCI DİL PUANLARI

ANABİLİM DALI PROGRAM İSMİ ALES Yabancı
Dil
Türü Puanı
Puanı
Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri (İkinci Öğretim * * *
Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
Aile ve Tüketici Bilimleri  (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 55 55
Alman Dili ve Edebiyatı Alman Edebiyatı (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 55 85
Alman Dilbilimi (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 55 85
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 55 85
Antropoloji Antropoloji (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 65 60
Arkeoloji Arkeoloji (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 55 55
Barış Çalışmaları Barış ve Çatışma Çalışmaları (Tezli) E.A. 55 70
Liderlik ve İş Etiği (Tezli) SÖZ.SAY.EA 55 70
Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi (Tezli) SÖZ.SAY.EA 60 55
Felsefe Felsefe (Tezli) SÖZ 55 60
Fransız Dili ve Edebiyatı Fransız Dili ve Edebiyatı (Tezli) SÖZ.SAY.EA 60 80
İktisat İktisat (İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek * * *
Lisans Programı)
Finansal Ekonomi  (İkinci Öğretim Tezsiz * * *
Yüksek Lisans Programı)
İktisat (Tezli) E.A. 70 65
İktisat  (İng.) (Tezli) E.A. 70 70
İletişim Bilimleri İletişim Bilimleri (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 55 60
Kültürel Çalışmalar ve Medya (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 55 60
İngiliz Dilbilimi İngiliz Dilbilimi (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 70 85
İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 75 85
İngiliz Kültür Araştırmaları (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 75 85
İnsan Hakları İnsan Hakları (Tezsiz) SÖZ.SAY.EA. 55 60
İşletme İşletme   (İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek * * *
Lisans Programı)
Finansal Yönetim   (İkinci Öğretim Tezsiz * * *
Yüksek Lisans Programı)
Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler E.A. 60 60
(Tezli)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İkinci Öğretim * * *
Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
Pazarlama (Tezli) E.A. 70 70
Turizm İşletmeciliği Uzmanlığı (Tezli) E.A. 60 60
Muhasebe-Finans (Tezli) E.A. 60 60
Yönetim Organizasyon ve Örgütsel E.A. 60 70
Davranış (Tezli)
Kamu Hukuku Bilişim Hukuku (İkinci Öğretim Tezsiz * * *
Yüksek Lisans Programı)
Bilişim Hukuku  (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 60 60
Kamu Hukuku (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 60 60
Maliye Maliye (İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek * * *
Lisans Programı)
Maliye (Tezli) E.A. 60 60
Mütercim Tercümanlık İngilizce Mütercim Tercümanlık (Tezli) Söz – EA 65 85
Müzikoloji Müzikoloji (Tezli) 60
Psikoloji Genel Psikoloji (Tezli) EA 75 70
Klinik Psikoloji (Tezli) EA 75 70
Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi (İkinci Öğretim * * *
Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
Sağlık Kurumları Yönetimi (Uzaktan * * *
Eğitim İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek
Lisans Programı)
Sağlık Kurumları Yönetimi (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 60 60
Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi * * *
(Uzaktan Eğitim İkinci Öğretim Tezsiz
Yüksek Lisans Programı)
Farmakoekonomi
Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi * * *
(İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programı)
Sanat Tarihi Sanat Tarihi (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 55 50
Siyaset Bilimi ve Kamu Siyaset Bilimi (İkinci Öğretim Tezsiz * * *
Yüksek Lisans Programı)
Siyaset Bilimi (Tezli) E.A. 65 70
Yönetimi Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim Tezsiz * * *
Yüksek Lisans Programı)
Kamu Yönetimi (Tezli) EA. 55 60
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet (İkinci Öğretim Tezsiz * * *
Yüksek Lisans Programı)
Sosyal Hizmet  (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 55 60
Sosyoloji Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları SÖZ.E.A. 60 60
(Tezli)
Sosyoloji (Tezli) SÖZ.EA. 60 60
Tarih Tarih (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 55 50
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili (Tezli) SÖZ 55 50
Yeni Türk Edebiyatı (Tezli) SÖZ 55 50
Eski Türk Edebiyatı (Tezli) SÖZ 55 50
Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler (Tezli) E.A. 65 80
Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim Tezsiz * *
Yüksek Lisans Programı)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Tezli) SÖZ.SAY.EA. 55 50
Türk Halkbilimi Türk Halkbilimi (Tezli) SÖZ 55 50
Özel Hukuk Özel Hukuk (Tezli) E.A. 60 60

                          SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI ALES VE YABANCI DİL PUANLARI

ANABİLİM DALI PROGRAM İSMİ ALES Yabancı
Dil
Türü Puanı
Puanı
Aile ve Tüketici Bilimleri Aile ve Tüketici Bilimleri SÖZ.SAY.EA. 65 60
Alman Dili ve Edebiyatı Alman Edebiyatı SÖZ.SAY.EA. 60 85
Alman Dilbilimi SÖZ.SAY.EA. 60 85
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı SÖZ.SAY.EA. 60 85
Antropoloji Antropoloji SÖZ.SAY.EA. 70 60
Arkeoloji Arkeoloji SÖZ.SAY.EA. 60 60
Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi SÖZ.SAY.EA 60 60
Felsefe Felsefe SÖZ 60 70
Fransız Dili ve Edebiyatı Fransız Dili ve Edebiyatı SÖZ.SAY.EA 65 80
İktisat İktisat (Türkçe) E.A. 70 70
İktisat  (İngilizce) E.A. 70 75
İletişim Bilimleri İletişim Bilimleri SÖZ.SAY.EA. 60 70
İngiliz Dilbilimi İngiliz Dilbilimi SÖZ.SAY.EA. 70 90
İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı SÖZ.SAY.EA. 75 85
İngiliz Kültür Araştırmaları SÖZ.SAY.EA. 75 85
İnsan Hakları İnsan Hakları SÖZ.SAY.EA. 60 70
İşletme İşletme E.A. 70 60
Kamu Hukuku Kamu Hukuku SÖZ.SAY.EA. 70 60
Maliye Maliye E.A. 70 70
Psikoloji Genel Psikoloji EA 75 75
Klinik Psikoloji EA 75 75
Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi SÖZ.SAY.EA. 60 60
Sanat Tarihi Sanat Tarihi SÖZ.SAY.EA. 60 60
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi E.A. 65 70
Kamu Yönetimi EA. 60 60
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet SÖZ.SAY.EA. 60 65
Sosyoloji Sosyoloji SÖZ.E.A. 60 70
Tarih Tarih SÖZ.SAY.EA. 60 60
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili SÖZ 60 60
Yeni Türk Edebiyatı SÖZ 60 60
Eski Türk Edebiyatı SÖZ 60 60
Türk Halkbilimi Türk Halkbilimi SÖZ 60 60
Özel Hukuk Özel Hukuk E.A. 65 60

1) ALES sınavı sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süre ile geçerlidir.

2) GRE ve GMAT belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır.

3) Yabancı dil eşdeğerlikleri için tıklayınız.

4) GRE-GMAT Dönüşüm Tabloları için tıklayınız.

                                               2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KONTENJANLARI

PROGRAM YÜKSEK LİSANS DOKTORA BÜTÜNLEŞİK DOKTORA
TC Uyruklu Uluslararası TC Uyruklu Uluslararası TC Uyruklu Uluslararası
Öğrenci Öğrenci Öğrenci
Asıl   edek   edek   edek   edek   edek Asıl   edek
Alman Dili ve Edebiyatı
                           Alman Dilbilim 7 _ _ _ 5 _ 1 _ _ _ _ _
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 10 5 2 1 5 3 1 1 _ _ _ _
Antropoloji 5 3 1 1 3 1 1 1 _ _ _ _
Arkeoloji 15 8 2 1 5 4 1 1 _ _ _ _
Bilgi ve Belge Yönetimi 10 5 3 2 5 3 3 2 _ _ _ _
Felsefe 10 5 2 1 5 2 1 1 _ _ _ _
Fransız Dili ve Edebiyatı 4 2 1 1 1 1 1 1 _ _ _ _
İngiliz Dilbilimi 5 1 1 1 2 1 1 1 _ _ _ _
İngiliz Dili ve Edebiyatı 10 5 _ _ 5 2 _ _ _ _ _ _
İngiliz Kültür Araştırmaları 10 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
İngilizce Mütercim -Tercümanlık 15 8 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _
Genel Psikoloji 6 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Klinik Psikoloji 10 5 _ _ 3 2
Sanat Tarihi (2) 12 6 _ _ 6 3 _ _ _ _ _ _
Sosyoloji 15 7 5 2 10 5 3 2 _ _ _ _
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 15 7 5 2 _ _ _ _ _ _ _ _
Tarih 20 10 4 2 10 5 4 2 _ _ _ _
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı 10 5 5 3 _ _ _ _ _ _ _ _
Türk Dili 10 5 5 3 6 3 3 2 _ _ _ _
Yeni Türk Edebiyatı 10 5 5 3 11 5 5 3 _ _ _ _
Türk Halk Bilimi 14 7 6 3 8 4 6 3 _ _ _ _
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 10 5 5 3 _ _ _ _ _ _ _ _
Aile ve Tüketici Bilimleri 10 _ _ _ 5 _ _ _ _ _ _ _
İktisat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
İktisat  İngilizce 30 15 10 5 20 10 6 3 _ _ _ _
İşletme _ _ _ _ 10 5 _ _ _ _ _ _
        Muhasebe-Finans 10 5
        Pazarlama 15 7
Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış 15 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler 15 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Maliye 10 5 2 1 5 3 1 1 _ _ _ _
Sağlık Kurumları Yönetimi 10 5 1 1 10 5 1 1 _ _ _ _
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi 5 3 1 1 5 3 1 1 _ _ _ _
         Siyaset Bilimi (5) 10 5 2 1 8 4 2 1 _ _ _ _
Sosyal Hizmet 10 5 1 1 5 3 1 1 5 3 1 1
Barış Çalışmaları
Barış ve Çatışma Çalışmaları 8 4 12 6 _ _ _ _ _ _ _ _
Liderlik ve İş Etiği 10 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uluslararası İlişkiler  (3) 15 8 8 4 _ _ _ _ _ _ _ _
İletişim Bilimleri (4) 10 4 1 1 8 2 1 1 _ _ _ _
Kültürel Çalışmalar ve Medya (4) 10 4 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _
Kamu Hukuku 20 10 2 1 8 4 1 1 _ _ _ _
Özel Hukuk 15 3 3 3 10 2 2 2 _ _ _ _
İnsan Hakları (1) 10 5 4 2 5 2 1 1 _ _ _ _

(1)  Tezsiz Yüksek Lisans Programıdır.

(2)  Sanat Tarihi Programlarında Özel Koşul bulunmaktadır.Özel Koşul için buraya tıklayınız.

(3) Uluslararası İlişkiler Programında Özel Koşul bulunmaktadır.Özel Koşul için buraya tıklayınız.

(4) İletişim Bilimleri Programlarında ve Kültürel Çalışmalar ve Medya Programında Özel Koşul bulunmaktadır.  Özel Koşul için buraya tıklayınız.

(5) Siyaset Bilimi Programlarında Özel Koşul bulunmaktadır.Özel Koşul için buraya tıklayınız.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI GİRİŞ KOŞULLARI

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Yuksek Lisans

Alman Dilbilimi Yüksek Lisans

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Antropoloji Yüksek Lisans

Arkeoloji Yüksek Lisans

Bilgi ve Belge Yüksek Lisans

Baris ve Çatisma Çalismalari Yüksek Lisans

Çağdaş Türk Lehçeleri Yüksek Lisans

Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans

Felsefe Yüksek Lisans

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Genel Psikoloji Yüksek Lisans

Ingilizce Iktisat Yüksek Lisans

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans

İngiliz Dilbilimi Yüksek Lisans

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

İngiliz Kültür Araştırmaları Yüksek Lisans

İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans

Kadin ve Toplumsal Cinsiyet Çalismalari Yüksek Lisans Programi

Kamu Hukuku Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

Kültürel Çalismalar ve Medya Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Liderlik ve İş Etiği Tezli Yüksek Lisans

Maliye Yüksek Lisans

Mütercim Tercümanlik (Ingilizce )Yüksek Lisans

Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans

Özel Hukuk Yüksek Lisans

Pazarlama Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi Yuksek Lisans

Sanat Tarihi Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans

Sosyoloji Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans

Tarih Yüksek Lisans

Türk Dili Yüksek Lisans

Türk Halkbilimi Yüksek Lisans

Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans

Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış Yüksek Lisans

 

DOKTORA PROGRAMLARI GİRİŞ KOŞULLARI

 

Aile ve Tüketici Bilimleri Doktora

Alman Dilbilimi Doktora

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora

Antropoloji Doktora

Arkeoloji Doktora

Bilgi ve Belge Yönetimi Doktora

Felsefe Doktora

Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora

Ingilizce Iktisat Doktora

İletişim Bilimleri Doktora

İngiliz Dilbilimi Doktora

İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora

İnsan Hakları Doktora

İşletme Doktora

Kamu Hukuku Doktora

Maliye Doktora

Özel Hukuk Doktora

Klinik Psikoloji Doktora

Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora

Sanat Tarihi Doktora

Siyaset Bilimi Doktora

Kamu Yönetimi – Doktora

Sosyal Hizmet Doktora –Bütünleşik Doktora

Sosyoloji Doktora

Tarih Doktora

Türk Dili Dokt ora

Türk Halkbilimi Doktora

Yeni Türk Edebiyatı Doktora

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.