Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlanı

hacettepe_logo

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Tezli Yüksek Lisans Başvuruları

Başvuru tarihleri: 06.06.2016 – 22.06.2016
Giriş Sınav tarihleri: 28.06.2016 – 01.07.2016

KONTENJANLAR

Programlar Yüksek Lisans TÖMER YDS/ÜDS/KPDS PUANI ALES PUANI ALES
TC Uyruklu Uluslararası
Asıl Yedek Asıl Yedek
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  15 8  –  –    60 60  EA/SAY
Eğitim Bilimleri                
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 10 5 5 3 70 60 70 EA
Eğitim Programları ve Öğretim 20 10 4 2 70 60 60 EA
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 10 5 5 3 70 60 55 EA
Eğitim Yön Tef. Plan. ve Ekonomisi 20 10 6 3 70 60 55 EA
İlköğretim                
İlköğretim 10 5  –  –   50 55 EA
Okulöncesi Eğitimi 6 3  –  –   60 55 EA
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi 10 5  –  –   55 55 SA
Yabancı Diller Eğitimim                
Alman Dil Eğitimi 8 4 4 2  – 80 55 SO
Fransız Dil Eğitimi 8 4 2 1  – 80 60 SO
İngiliz Dil Eğitimi 13 7  –  –   – 85 80 EA/SO/SAY
Türkçe Eğitim Anabilim Dalı 8 4  –  –   – 50 55 SO
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi 30 15 2 1 70 50 60 SA

Not: Yabancı uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES’e veya Senato tarafından belirlenen uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören (GRE, GMAT vb.) sınavlardan herhangi birine girmeleri ve gerekli başvuru koşullarındaki minimum standart puana sahip olmaları gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Genel Başvuru Koşulları:

 1. Lisansüstü programlara başvuru koşulları “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” (http://ebhacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html) ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. Adaylar birden fazla lisansüstü programa başvuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde ve giriş sınavı tarih ve saatlerinin birbiri ile çakışmaması durumunda başvuru yapabilirler.
 2. Başvurularda herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 3. Ön başvurular elektronik ortamda yapılmakta olup adaylar beyanda bulundukları bilgilerin resmi belgelerinin teslimi ve sınava kabul işlemini şahsen; şahsen başvuru yapamayanlar dilekçe ve/veya resmi vekâlet verdikleri bir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler. Bu durumda ortaya çıkabilecek olan sorunlardan Enstitümüz sorumlu değild
 4. Eksik belge ile başvuran adayların başvuru kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.
 5. Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmekted Mezuniyet ortalamasının yer aldığı transkriptte ilgili kurum tarafından ortalamanın 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması ve adayların başvuru sırasında 100’lük sisteme çevrilmiş not ortalamalarını kullanmaları zorunludur. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.
 6. Başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla  olması  halinde,  yapılacak  giriş  sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulu ALES puanının % 60’ı ve mezuniyet not ortalamasının % 40’ı dikkate alınarak elde edilecek puan sırasına göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.
 7. Adayların başvurularında  yanlış  beyanda  bulunmaları  halinde  sınav  sonuçları  geçersiz  sayılacak,  yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili kurumlara bildirimde bulunulacaktır.
 8. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim dalına başvuracak adayların Rehberlik ve Psikolojik Danışma veya Psikoloji alanlarından birinden en az dört yıllık lisans programından mezun olanlar başvurab Psikoloji mezunlarına bilimsel hazırlık programı verilir.

Başvuruda İzlenecek Adımlar

Başvurular “çevrim-içi” ortamda doldurulacak olan Başvuru Formu ile yapılmaktadır.

Başvuru için öncelikle “http://enstitu.hacettepe.edu.tr/” adresinde yer alan “Aday Öğrenci” girişinden sisteme üye olunması gerekmektedir.

İşlemler:

 1. 1.http://enstitu.hacettedu.tr” adresinden Aday Öğrenci Girişi‘ni tıklayınız.
 2. 2. Açılan enstitü listesinden Eğitim Bilimler Enstitüsü‘nün yanındaki seç butonunu tıklayınız.
 3. 3. Başvurmayı istediğiniz anabilim dalının ilgili programını, adı ve düzeyi ile seçerek belirtiniz.

Örnek: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi / Yüksek Lisans Programı

 1. 4. Bu aşamada açılan pencerede istenen bilgileri doldurunuz. İstenen bilgileri girdikten sonra, ileri butonunu tıklayınız ve açılan “Aday Kayıt Formu“nun çıktısını alını
 2. 5. Çevrim-içi başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, doldurulması gerekli bir diğer form da “Aday Kayıt Belgesi” (Sınava Giriş Kimlik Belgesi) formudu Eğitim Bilimleri Enstitüsünün  “Belgeler/Formlar

”sayfasındaki (http://ebe.hacettepe.edu.tr/belgeler.html)Giriş Sınavı Kimlik Belgesi’ni doldurup, çıktısını almanız ve vesikalık fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir.

 1. 6.Bu iki belgeyi, aşağıda listelenen belgelerle birlikte, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Eğitim Bilimler Enstitüsü Öğrenci İsleri Birimi‘ne teslim ediniz.

Not: Başvuruda sunulan belgelerin iadesi yapılmamaktadır. Eksik belge ile başvuru kabul edilmemektedir.

***Aday başvuru ekranında “Başvuru Dönem Ayrıntısı” başlığı altındaki “Açıklama” bölümünün dikkatlice okunması buna göre başvurunun yapılması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

 1. 1. Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi (1 Adet)

Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Mezuniyet ortalamasının yer aldığı transkriptte ilgili kurum tarafından ortalamanın 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması ve adayların başvuru sırasında 100’lük sisteme çevrilmiş not ortalamalarını kullanmaları zorunludur.

 1. 2. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi ve ya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmekted Transkripte yer alan not ortalamasının 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması gerekmektedir.
 1. 3. Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi (Transkript) (1 Adet)

Bütünleşik Doktora ve Yüksek Lisans başvuruları için Lisans; Doktora başvuruları için Lisans ve Yüksek Lisans derecesi için alınan derslerin notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren transkript. (Diploma eki belgeleri transkript yerine kabul edilmemektedir.)

 1. 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
 1. 5. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 1. 6. ALES Belgesi
 1. 7. Yabancı Dil Belgesi

Önemli Hatırlatmalar:

 1. 1. Anabilim Dalı Türkçe dilde eğitim verdiği için Yüksek Lisans programına müracaat edecek Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER) istenecektir.
 1. 2. Uluslararası uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES’e veya Senato tarafından belirlenen uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören (GRE, GMAT vb.) sınavlardan herhangi birinden gerekli puanı almaları gereklid
 1. 3. Yüksek Lisans Programlarında Yabancı Dil Puanı ön koşuldur. Yüksek Lisans Programlarına müracaat edecek olan Türk ve Uluslararası uyruklu adaylar merkezi yabancı dil sınavı ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından H.Ü. Senatosu tarafından kabul edilen ilgili programın minimum yabancı dil puanına sahip olmak zorundadırlar.

Sınav Tarihi ve Saatleri:

Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Statü Sınav Türü Sınav Yeri Tarih Saat
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 09:30-10:30
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 29.06.2016 09:30-15:00
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 10:00
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 29.06.2016 10:00
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 10:00
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 30.06.2016 10:00
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 10:00
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi(OFMA)
Tezli Yüksek Lisans Yazılı OFMA 28.06.2016 09:30
Tezli Yüksek Lisans Sözlü OFMA 29.06.2016 11:00
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)
Tezli Yüksek Lisans Yazılı BÖTE 28.06.2016 09:30
Tezli Yüksek Lisans Sözlü BÖTE 29.06.2016 10:00
Yabancı Diller Eğitimi
Alman Dili Eğitimi
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 28.06.2016 09:30
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 28.06.2016 13:30
Fransız Dili Eğitimi
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 28.06.2016 09:30
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 28.06.2016 13:30
İngiliz Dili Eğitimi
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 28.06.2016 09:30
İlköğretim
İlköğretim
Tezli Yüksek Lisans   İlköğretim Anabilim Dalı 29.06.2016 10:00
Fen Bilgisi Eğitimi
Tezli Yüksek Lisans   İlköğretim Anabilim Dalı 29.06.2016 10:00
Okul Öncesi Eğitimi
Tezli Yüksek Lisans  Yazılı İlköğretim Anabilim Dalı 28.06.2016 09:00
Tezli Yüksek Lisans Sözlü İlköğretim Anabilim Dalı 28.06.2016 13:00
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 28.06.2016 09:30
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 28.06.2016 13:30

Giriş sınavları, ilgili Anabilim dallarında ilan edilen tarihte ve saatlerde yapılacaktır.

Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçları:

Giriş sınavları, ilgili Anabilim dallarında ilan edilen tarihte ve saatlerde yapılmaktadır. Giriş sınavı aşamasında başarılı sayılmak için tam notun, yüksek lisans programları için en az %50’sinin, alınması gerekmektedir. Adayların Genel Başarı Notu’nun hesaplanmasında ALES’ ten alınan puanın %50’si, akademik ortalamanın %20’si, giriş sınavı notunun da %30’u dikkate alınmaktadır. Genel Başarı Notunun 100 üzerinden, yüksek lisans programları için en az 60 olması gerekir.

Giriş Sınav Sonuçları sonucunda mevcut kontenjanlar doğrultusunda kesin kayıt yaptırma hakkını elde edenler ile varsa yedek kayıt yaptırma hakkını elde edenlerin listesi 15.07.2016 tarihinde Enstitü web sayfamızdan ilan edilecek olup ayrı bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Doktora Programı Başvuruları

 

Başvuru tarihleri: 06.06.201622.06.2016
Giriş Sınav tarihleri:  

28.06.201601.07.2016

KONTENJANLAR

Programlar Doktora Bütünleşik Doktora Doktora YDS/ÜDS/KPDS Bütünleşik Doktora YDS/ÜDS/KPDS Doktora  ALES Bütünleşik Doktora ALES TÖMER ALES
TC Uyruklu Uluslararası TC Uyruklu Uluslararası
Asıl Yedek Asıl Yedek Asıl Yedek Asıl Yedek
Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Eğitimi

10 5  –  –  –  –  –  – 60   60     EA/SAY
Eğitim Bilimleri                            
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 8 4 4 2  –  –  –  – 60   75   70 EA
Eğitim Programları ve Öğretim 10 5 4 2  –  –  –  – 65   65   70 EA
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 10 5 5 3 2 1  –  – 60 60 60 80 70 EA
Eğitim Yön Tef. Plan. ve Ekonomisi 16 8 6 3 8 4 2 1 60 60 60 80 70 EA
İlköğretim                            
İlköğretim 7 4  –  –  –  –  –   60   60     EA
Okulöncesi Eğitimi 6 3  –  –  –  –  –   60   60     EA
İilköğretim Fen Bilgisi Eğitimi 6 3  –  –  –  –  –  – 60   60     SA
Yabancı Diller Eğitimim                            
Alman Dil Eğitimi 4 2 2 1  –  –  –  – 85   60     SO
İngiliz Dil Eğitimi 10 5  –  –  –  –  –  – 90   80     EA/SO/SAY
Ortaöğretim Fen ve Matematik

Alanları Eğitimi

18 9 2 1  –  –  –  – 60    60     SA

Doktora- Bütünleşik Doktora Genel Başvuru Koşulları:

 1. Lisansüstü programlara başvuru koşulları “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” (http://ebhacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html) ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. Adaylar birden fazla lisansüstü programa başvuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde ve giriş sınavı tarih ve saatlerinin birbiri ile çakışmaması durumunda başvuru yapabilirler.
 1. Başvurularda herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 1. Ön başvurular elektronik ortamda yapılmakta olup adaylar beyanda bulundukları bilgilerin resmi belgelerinin teslimi ve sınava kabul işlemini şahsen; şahsen başvuru yapamayanlar dilekçe ve/veya resmi vekâlet verdikleri bir yakınları vasıtasıyla yaptırab Bu durumda ortaya çıkabilecek olan sorunlardan Enstitümüz sorumlu değildir.
 1. Eksik belge ile başvuran adayların başvuru kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.
 1. Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini  ilgili kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmekted Mezuniyet ortalamasının yer aldığı transkriptte ilgili kurum tarafından ortalamanın 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması ve adayların başvuru sırasında 100’lük sisteme çevrilmiş not ortalamalarını kullanmaları zorunludur.
 1. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmekted
 1. Başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla olması halinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulu ALES puanının % 60’ı ve  mezuniyet  not  ortalamasının  %  40’ı  dikkate  alınarak  elde  edilecek  puan  sırasına  göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır. Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında kurumlarına bildirimde bulunulacaktır.
 1. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim dalına başvuracak adayların Rehberlik ve Psikolojik Danışma veya Psikoloji alanlarından birinden en az dört yıllık lisans programından mezun olanlar başvurabilirle Psikoloji mezunlarına bilimsel hazırlık programı verilir.

Başvuruda İzlenecek Adımlar:

Başvurular “çevrim-içi” ortamda doldurulacak olan Başvuru Formu ile yapılmaktadır.

Başvuru için öncelikle “http://enstitu.hacettepe.edu.tr/” adresinde yer alan “Aday Öğrenci” girişinden sisteme üye olunması gerekmektedir.

İşlemler:

 1. 1.http://enstitu.hacettedu.tr” adresinden Aday Öğrenci Girişi‘ ni tıklayınız.
 1. 2. Açılan enstitü listesinden Eğitim Bilimler Enstitüsü‘nün yanındaki seç butonunu tıklayınız.
 1. 3. Başvurmayı istediğiniz anabilim dalının ilgili programını, adı ve düzeyi ile seçerek belirtiniz.

Örnek: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi / Doktora Programı

 1. 4. Bu aşamada açılan pencerede istenen bilgileri doldurunuz. İstenen bilgileri girdikten sonra, ileri butonunu tıklayınız ve açılan “Aday Kayıt Formu“nun çıktısını alını
 2. 5. Çevrim-içi başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, doldurulması gerekli bir diğer form da “Aday Kayıt Belgesi”   (Sınava   Giriş   Kimlik   Belgesi)   formudu   Eğitim   Bilimleri   Enstitüsünün   “Belgeler/Formlar ”sayfasındaki (http://ebe.hacettepe.edu.tr/belgeler.html)Giriş Sınavı Kimlik Belgesi“ni doldurup, çıktısını almanız ve vesikalık fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir.
 3. 6. Bu iki belgeyi,  aşağıda  listelenen  belgelerle  birlikte,  ilan edilen başvuru tarihleri arasında  Eğitim Bilimler Enstitüsü Öğrenci İsleri Birimi’ne teslim ediniz.

Not: Başvuruda sunulan belgelerin iadesi yapılmamaktadır. Eksik belge ile başvuru kabul edilmemektedir.

***Aday başvuru ekranında  “Başvuru Dönem Ayrıntısı”  başlığı altındaki  “Açıklama”  bölümünün dikkatlice okunması buna göre başvurunun yapılması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

 1. Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi (1 Adet)

Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri  gerekmektedir.   Yabancı  ülkelerden  alınan  mezuniyet  belgesi  veya  diploma  ile  mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Mezuniyet ortalamasının yer aldığı transkriptte ilgili kurum tarafından ortalamanın 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması ve adayların başvuru sırasında 100’lük sisteme çevrilmiş not ortalamalarını kullanmaları zorunludur.

 1. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi ve ya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmekted Transkripte yer alan not ortalamasının 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması gerekmektedir.
 1. Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi (Transkript) (1 Adet)

Bütünleşik  Doktora  için  Lisans;  Doktora  başvuruları için  Lisans ve  Yüksek  Lisans  derecesi  için  alınan derslerin notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren transkript. (Diploma eki belgeleri transkript yerine kabul edilmemektedir.)

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
 1. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 1. ALES Belgesi (1 adet)
 1. Yabancı Dil Belgesi (1 adet)

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:

 1. 1. Doktora ve Bütünleşik Doktora programlarına müracaat edecek olan Türk ve Yabancı uyruklu adaylar H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen minimum yabancı dil puanına sahip olmak zorundadırlar.
 2. 2. Anabilim Dalı Türkçe dilde eğitim verdiği için Doktora ve Bütünleşik Doktora programlarına müracaat edecek Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER) istenecek
 3. 3. Uluslararası uyruklu adayların müracaat ettiği program için ALES’e veya Senato tarafından belirlenen uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören (GRE, GMAT vb.) sınavlardan herhangi birine girmeleri ve gerekli minimum standart puana sahip olmaları gerekmektedi

Sınav Tarihi ve Saatleri:

Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Statü Sınav Türü Sınav Yeri Tarih Saat
Doktora Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 09:30-10:30
Doktora Sözlü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 11:00-15:00
Psikolojik  Danışma ve Rehberlik
Doktora Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 29.06.2016 10:00
Doktora Sözlü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 30.06.2016 10:00
Eğitim Programları ve Öğretim
Doktora Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 10:00
Doktora Sözlü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 29.06.2016 10:00
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Doktora Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 10:00
Bütünleşik Doktora Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 10:00
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi(OFMA)
Doktora Yazılı OFMA 28.06.2016 09:30
Doktora Sözlü OFMA 29.06.2016 09:30
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)
Doktora Yazılı BÖTE 28.06.2016 09:30
Doktora Sözlü BÖTE 28.06.2016 13:30
Yabancı Diller Eğitimi
Alman Dili Eğitimi
Doktora Yazılı Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 30.06.2016 09:30
Doktora Sözlü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 30.06.2016 13:30
İngiliz Dili Eğitimi
Doktora Sözlü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı 29.06.2016 09:30
İlköğretim
İlköğretim
Doktora   İlköğretim Anabilim Dalı 28.06.2016 10:00
Fen Bilgisi Eğitimi
Doktora   İlköğretim Anabilim Dalı 28.06.2016 10:00
Okul Öncesi Eğitimi
Doktora  Sözlü İlköğretim Anabilim Dalı 28.06.2016 09:00

Giriş sınavları, ilgili Anabilim dallarında ilan edilen tarihte ve saatlerde yapılacaktır.

Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçları:

Giriş Sınavı aşamasında başarılı sayılmak için tam notun, doktora programları için en az %60’ının alınması gerekmektedir. Adayların Genel Başarı Notu’ nun hesaplanmasında ALES’ ten alınan puanın %50’si, akademik ortalamanın %20’si, giriş sınavı notunun da %30’u dikkate alınmaktadır. Genel Başarı Notunun 100 üzerinden, doktora programları için ise en az 70 olması gerekir.

Giriş Sınav Sonuçları sonucunda mevcut kontenjanlar doğrultusunda kesin kayıt yaptırma hakkını elde edenler ile varsa yedek kayıt yaptırma hakkını elde edenlerin listesi 15/07/2016 tarihinde Enstitü web sayfamızdan ilan edilecek olup ayrı bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları

 

Başvuru tarihleri: 06.06.2016—22.06.2016
 

Giriş Sınav tarihleri:

 

28.06.2016—01.07.2016

KONTENJANLAR

Programlar Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim
TC Uyruklu Personel Uluslararası
Asıl Yedek Asil Yedek Asıl Yedek
Eğitim Bilimleri            
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 30 15 6 3 8 4
Eğitim Programları ve Öğretim 30 8 3 2  –  –
Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 20 10 5  –  –  –
İlköğretim            
Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı 16 8  –    –  –   – 

Sınav Tarihi ve Saatleri:

Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Statü Sınav Türü Sınav Yeri Tarih Saat
Tezsiz Yüksek Lisans Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 09:30-10:30
Tezsiz Yüksek Lisans Sözlü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 15:00-17:00
Eğitim Programları ve Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 10:00
Tezsiz Yüksek Lisans Sözlü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 30.06.2016 16:00
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Okul Yön. ve Eğit. Den. Yazılı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 28.06.2016 10:00
İlköğretim
Okul Öncesi Eğitimi
Tezsiz Yüksek Lisans  Sözlü İlköğretim Anabilim Dalı 29.06.2016 09:00

Giriş sınavları, ilgili Anabilim dallarında ilan edilen tarihte ve saatlerde yapılacaktır.

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Genel Başvuru Koşulları:

 1. Lisansüstü programlara başvuru koşulları “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” (http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepedu.tr/yonetmelikler.html) ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. Adaylar birden fazla lisansüstü programa başvuru koşullarını yerine getirmeleri halinde ve sözlü sınav tarih ve saatlerinin birbiri ile çakışmaması durumunda başvuru yapabilirler.
 2. Başvurularda herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 3. Ön başvurular elektronik ortamda yapılmakta olup, adaylar beyanda bulundukları bilgilerin resmi belgelerinin teslimini, sınava kabul işlemini şahsen; şahsen başvuru yapamayanlar dilekçe ve/veya resmi vekâlet verdikleri bir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler. Bu durumda ortaya çıkabilecek olan sorunlardan Enstitümüz sorumlu değild
 4. Eksik belge ile başvuran adayların başvuru kayıt işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır.
 5. Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmekted
 6. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmekted
 7. Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili kurumlara bildirimde bulunulacaktır.

Başvuruda İzlenecek Adımlar:

Başvurular “çevrim-içi” ortamda doldurulacak olan Başvuru Formu ile yapılmaktadır.

Başvuru   için   öncelikle   http://enstitu.hacettepe.edu.tr/”   adresinde   yer   alan   “Aday   Öğrenci” girişinden sisteme üye olunması gerekmektedir.

İşlemler:

 1. 1.http://enstitu.hacettedu.tr” adresinden Aday Öğrenci Girişi‘ ni tıklayınız.
 2. 2. Açılan enstitü listesinden Eğitim Bilimler Enstitüsü‘nün yanındaki seç butonunu tıklayınız.
 3. 3. Başvurmayı istediğiniz anabilim dalının ilgili programını, adı ve düzeyi ile seçerek belirtiniz.

Örnek: Okul Öncesi Eğitimi / II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 1. 4. Bu aşamada açılan pencerede istenen bilgileri doldurunuz. İstenen bilgileri girdikten sonra, ileri butonunu tıklayınız ve açılan “Aday Kayıt ve Sınava Giriş Kimlik Belgesi” nin çıktısını alıp, fotoğraf kutusuna vesikalık fotoğrafınızı yapıştırınız.
 2. 5. Çevrim-içi başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, doldurulması gerekli bir diğer form da “Aday Kayıt Belgesi” (Sınava Giriş Belgesi) formudu Eğitim Bilimleri Enstitüsünün “Belgeler/Formlar” sayfasındaki (http://ebe.hacettepe.edu.tr/belgeler.html) “Sözlü Sınav Giriş Kimlik Belgesi” isimli belgeyi doldurup, çıktısını almanız ve vesikalık fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekmektedir.
 3. 6. Bu iki belgeyi, aşağıda listelenen belgelerle birlikte, ilan edilen başvuru tarihleri arasında

Eğitim Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi‘ne teslim ediniz.

Not:  Başvurular şahsen yapılmalıdır.  Şahsen başvuru yapamayanlar dilekçe veya resmi vekâlet verdikleri bir yakınları vasıtasıyla yaptırabilirler. Başvuruda sunulan belgelerin iadesi yapılmamaktadır. Eksik belge ile başvuru kabul edilmemektedir.

***Aday başvuru ekranında  “Başvuru Dönem Ayrıntısı”  başlığı altındaki “Açıklama”

bölümünün dikkatlice okunması buna göre başvurunun yapılması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

 1. 1. Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi (1 Adet)

Adayların başvuru için beyan ettikleri diploma veya mezuniyet belgesi ile transkriptlerini ilgili kurumlardan “aslı gibidir” yaptırmaları, yaptıramayacak durumda olanların belgelerin asılları ve fotokopileri ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.   Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi veya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Mezuniyet ortalamasının yer aldığı trankriptte ilgili kurum tarafından ortalamanın 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması ve adayların başvuru sırasında 100’lük sisteme çevrilmiş not ortalamalarını kullanmaları zorunludur.

 1. 2. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesi ve ya diploma ile mezuniyet transkriptinin noterden onaylı tercüme edilerek teslim edilmesi gerekmekted Transkripte yer alan not ortalamasının 100’lük sisteme çevrilmiş halinin bulunması gerekmektedir.
 2. 3. Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi (Transkript) (1 Adet)

Bütünleşik Doktora ve Yüksek Lisans başvuruları için Lisans; Doktora başvuruları için Lisans ve Yüksek Lisans derecesi için alınan derslerin notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren transkript.(Diploma eki belgeleri transkript yerine kabul edilmemektedir.)

 1. 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
 2. 5. Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği İkinci öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar için Hizmet belgesi (1 adet)
 3. 6. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 4. 7. ALES belgesi
 5. 8. Yabancı Dil Belgesi (Sıralama için isteyen Anabilim Dalları için gereklidir)

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı

 • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde öngörülen şartları yerine getirmiş olmak,
 • Dört yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak,
 • ALES puanı gerekli olmamakla birlikte sınava girerek Eşit Ağırlık türünden puan alan adayların başvuruları sıralanırken dikkate alınacaktır,
 • Yabancı dil puanı gerekli olmamakla birlikte, eğer ulusal ya da uluslar arası düzeyde yapılan yabancı dil sınavlardan alınmış bir yabancı dil puanı varsa, adayların başvuruları sıralanırken dikkate alınacaktır.
 • Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi Programlarından mezun olmak. Bunlar dışında dört yıllık bir lisans programından mezun olanlar için en az 6 en fazla 12 kredilik Bilimsel Hazırlık Programını tamamlamak.

Okul  Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği İkinci Öğretim  Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Başvurabilmek için en az 2 öğretim yılı fiilen öğretmenlik yapmak ön koşuldur.

Giriş Sınav Sonuçları:

 • Giriş Sınavı, ilgili Anabilim dallarında ilan edilen tarihte ve saatlerde yapılmaktadır.
 • Giriş Sınavı aşamasında başarılı sayılmak için tam notun, en az %50’sinin, alınması gerekmektedir.
 • Genel Başarı Notunun 100 üzerinden, en az 60, olması gerekir.
 • Giriş Sınav Sonuçları sonucunda mevcut kontenjanlar doğrultusunda kesin kayıt yaptırma hakkını elde edenler ile varsa yedek kayıt yaptırma hakkını elde edenlerin listesi 15.07.2016 tarihinde Enstitü web sayfamızdan ilan edilecek olup ayrı bir bilgilendirme yapılmayacaktır.
 • Yabancı Dil Eşdeğerlikleri ve Puan dönüşümleri

 

20162017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

Açıklamalar:

Yatay Geçiş Başvurusu için adayların Yatay Geçiş Formu ekinde istenilen belgeleri iki ayrı dosya halinde 06.06.2016–22.06.2016 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri  gerekmektedir. Yatay  geçiş  başvuru  sonuçları 15.07.2016  günü  Enstitü  web sayfasında ilan edilecektir.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin kesin kayıt evrakları ile 18.07.2016-29.07.2016 tarihleri arasında Enstitüye şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yatay Geçiş Başvuru Formu:

Belgeler/Formlar Sayfasında (http://ebe.hacettepe.edu.tr/belgeler.html)

http://ebe.hacettepe.edu.tr/dosyalar/formlar/HUEBE_F30_YatayGecis-Formu.doc

Programlar Yatay Geçiş Kontenjan ALES Yabancı Dil (YDS, ÜDS, KPDS) ALES
YL TEZSİZ Yüksek Lisans Doktora BÜT.DR.
T.C T.C. T.C. YL DR BÜT.DR YL DR BÜT.DR
Eğitim Bilimleri                      
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 4 2  –  – 70  –  – 60  –  – EA
Eğitim Programları ve Öğretim 10 4 2  – 60 65  – 60 65  – EA
Psikolojik Danışma ve Rehberlik  – 2  –  –  55  –  –  60  –  – EA
Eğitim Yön Tef. Plan. ve Ekonomisi  – 6-(***3) 2-(***1) 2-(***1) 55 60 80 60 60 60 EA
Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 4-(***2)  –  –  –  –  –  –  –  –  – EA
İlköğretim                      
İlköğretim  – 2 2  – 55 60  – 50 60  – EA
Okulöncesi Eğitimi  – 2 2  – 55 60  – 60 60  – EA
Türkçe Eğitim Anabilim Dalı  – 2  –  – 55  –  – 50  –  – SO
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi  – 4 4  – 60 60  – 50 60  – SA

*** Yatay Geçiş Yedek Kontenjanı

28.06.2013 tarih ve 28691 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınava Yönetmeliği”nin Yatay Geçişle İlgili Maddeleri:

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 18

(1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en  az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka              bir    lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için  başvurabilirler. Başvuruların  kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını  almış  olması                                                        gerekir.  Akademik  anabilim/anasanat kurulu  tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2)  Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin bütünleşik doktora programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili anabilim/anasanat dalı bütünleşik doktora programının giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş kabulü ilgili akademik anabilim/anasanat   kurulu   tarafından   önerilir  ve   Enstitü   Yönetim  Kurulu   kararı  ile kesinleşir.  Bu öğrencilere,  lisans  derecesi ile  kabul  edilen öğrencilere  tanınan süreler tanınır ve yüksek lisans programında geçirdikleri süreler öğretim süresinden sayılır.

(3)   Doktora/sanatta   yeterlik   veya   bütünleşik   doktora   programına   kabul   edilmiş   olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın giriş koşullarını sağlamış olması gerekir. Geçiş kabulü ilgili akademik anabilim/anasanat kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır.”

Notlar

MADDE 26 –

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise en az B3 notu almış olmaları gerekir.

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.