Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İlanı

dokuz-eylul-logo

Dokuz Eylül Üniversitesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü

ENSTİTÜMÜZ GİRİŞ SINAVLARI
BAŞVURU TARİHLERİ                                       8 – 12 Ağustos 2016
(başvurular ŞAHSEN yapılmaktadır)

KONTENJANLAR

Anabilim / Anasanat Dalları Yüksek Lisans Doktora / Sanatta Yeterlilik  
T.C. Vatandaşı Yabancı Uyruklu T.C. Vatandaşı Yabancı Uyruklu
Sahne Sanatları ASD 10 10
Film Tasarımı ASD 10 10
Geleneksel Türk San. ASD 10 3 10 3
Heykel ASD 8 1 Öğrenci Alınmamaktadır
Müzik ASD (Konservatuvar) 10 1 10 1
Opera SD  (Konservatuvar) 4 Öğrenci Alınmamaktadır
Resim ASD 7 1 5 1
Seramik ve Cam Tas. ASD 13 3 5 3
Tekstil ve Moda Tas. ASD 15 1 8 1
Grafik ASD 10 1 Öğrenci Alınmamaktadır
Müzik Bilimleri ABD 12 8
Müzik Teknolojisi BD 8
Fotoğraf ASD 10 1
Sanat ve Tasarım ASD 20  1 15  1

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Anabilim / Anasanat Dalları Yüksek Lisans Doktora / Sanatta Yeterlik
Müzik Anasanat Dalı 3 3

GİRİŞ SINAVLARI HAKKINDA

1. Yüksek Lisans Programlarına başvurabilmek için yabancı dil puanı olarak YDS/ÜDS/KPDS veya ÖSYM tarafından bu sınavlara eşdeğer kabul edilen sınavlardan en az 50 ya da Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Yüksek Lisans Programlarına başvuracaklar için yapılan “Yabancı Dil Muafiyet Sınavı”ndan en az 55 puan alınması gerekmektedir.

2. Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına başvurabilmek için yabancı dil puanı olarak YDS/ÜDS/KPDS veya ÖSYM tarafından bu sınavlara eşdeğer kabul edilen sınavlardan en az 60 puan alınması gerekmektedir.

3. Enstitümüze başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır. ALES sınavının sonuçları değerlendirmeye alınmayacaktır. Yabancı uyruklu olup lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan da ALES vb. sınav belgesi aranmamaktadır. Yabancı uyruklu adayların başarı notları, mülakat sınavı ile not ortalaması alınarak belirlenecektir.

4. Yüksek Lisans Programına giriş sınavı değerlendirmeleri (aşamaları), ilgili programın özelliklerine göre mülakat, yazılı sınav, yetenek-yeterlik sınavı, çalgı performans değerlendirme, portfolyo incelemesi vb.den bir veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmelerden en az 65 not alması gerekir.

5. Doktora/Sanatta Yeterlik programına giriş sınavı değerlendirmeleri (aşamaları), ilgili öğretim programının özelliklerine göre mülakat, yazılı sınav, yetenek-yeterlik sınavı, çalgı performans değerlendirme,portfolyo incelemesi vb.den bir veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu değerlendirmelerden en az 70 not almış olması gerekmektedir.

6. Doktora/Sanatta Yeterlik giriş sınavlarına kabul edilebilmek için adayın yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eşdeğeri olması gerekir.

7. İlgili Anabilim/Anasanat dallarının yapacakları sınav sonucunda, Yüksek Lisans Programları için Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik Programları için Yüksek Lisans not ortalaması da (transkript) eklenerek (%50) başarı notlarına göre en yüksekten başlayarak kontenjan doluncaya kadar sıralanan adaylar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir ve sonuçlar Enstitümüz web sayfasında ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde transkript not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

8. Portfolyo istenen sınavlarda, adayların dosyalarını ve orijinal sanat çalışmalarını sunmaları gerekmektedir. Orijinal eserlerin en az 2 adet olması ve diğer sanat çalışmalarının zengin bir dosyayla sunulması değerlendirme için önem taşımaktadır.

9. Müzik Anasanat Dalı sınavlarında istenen “ESERLERİN LİSTESİ”, Yüksek Lisans için burada, Sanatta Yeterlik için burada ve aynı zamanda Enstitü Web Sitesi Akademik Birimler>Müzik Anasanat Dalı tanıtım sayfalarında ilan edilmektedir. Listedeki eserlerin takip edilmesi gerekmektedir.

10. Adaylar, Giriş Sınavları için başvurdukları birimlerde SINAV GİRİŞ BELGELERİ ile birlikte sınav günü saat 08.45’te hazır bulunmalıdırlar.

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.