Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlanı

dokuz-eylul-uni

Dokuz Eylül Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2016-2017 GÜZ YARIYILI BAŞVURU TAKVİMİ

Online Başvurular ile Evrakların Öğrenci İşlerine Teslimi Aynı Tarihlerde Yapılacaktır.
Başlangıç Bitiş
Lisansüstü programlarına başvuruların kabul edilmesi 18 Temmuz 2016 29 Temmuz 2016
Yazılı ve sözlü değerlendirmeler
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme 08 Ağustos 2016   Saat:10.00
Tezsiz Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme 08 Ağustos 2016   Saat:14.00
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme 09 Ağustos 2016
Tezsiz Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme 10 Ağustos 2016
Doktora Yazılı Değerlendirme 11 Ağustos 2016
Doktora Sözlü Değerlendirme
Başarılı adayların duyurulması 22 Ağustos 2016 26 Ağustos 2016
Kesin kayıtlar 29 Ağustos 2016 02 Eylül 2016
Yedek kayıtlar 05 Eylül 2016 05 Eylül 2016

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Genel Başvuru Koşulları için TIKLAYIN,

Dokuz Eylül Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu için TIKLAYIN,

ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu için TIKLAYIN.

2016-2017 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI
KOŞULLARI

Anabilim Dalı ve Öğretim Programı KONTENJAN / KOŞULLAR
İlköğretim Anabilim Dalı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans programı mezunları başvurabilir.
ALES
SAYISAL 60
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 15)
Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olanlar başvurabilir.
ALES
SAYISAL 55
Fen Bilgisi Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı yüksek lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SAYISAL 60
Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 9)
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalları lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SAYISAL 55
Sınıf Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 10)
Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin herhangi bir bilim dalı yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans programı mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını almak zorundadır.
ALES
EŞİT AĞIRLIKLI 60
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 15)
Eğitim Fakültelerinin herhangi bir bilim dalı lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.
Sınıf Öğretmenliği mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES
EŞİT AĞIRLIKLI 55
Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5)
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, 4 yıllık Çocuk Gelişimi mezunları, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı lisans mezunu olanlar başvurabilir.
Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES
EŞİT AĞIRLIKLI 55
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 12)
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü mezunları, Hukuk Fakültesi, Fakültelerin Siyaset Bilimi, Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji lisans mezunu olanlar başvurabilir.
ALES
SÖZEL 55
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora (KONTENJAN: 5+2*)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans mezunları başvurabilir.
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
ALES
EŞİT AĞIRLIKLI 60
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10+3*+1**)
Fakültelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji lisans mezunları başvurabilir.
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
** İzmir Hava Eğitim Komutanlığı için ayrılmıştır.
ALES
EŞİT AĞIRLIKLI 55
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) (KONTENJAN: 50)
Eğitim Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olanlar ve/veya eğitim kurumlarında öğretmen/yönetici/müfettiş/ uzman olarak görev yapıyor olanlar ve/veya Öğretmenlik Formasyon Belgesi olanlar başvurabilir.
ALES
KOŞULU ARANMAZ
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Doktora (KONTENJAN: 3)
Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi/İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi yüksek lisans mezunları ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü veya Sosyal Bilimler Enstitülerinin yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun olanlar başvurabilir.
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği yüksek lisans mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES
SÖZEL 60
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 15)
En az Dört Yıllık Fakülte veya Yüksekokul mezunları başvurabilir.
Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES
SÖZEL 55
Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) (KONTENJAN: 30)
Eğitim Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olanlar ya da dört yıllık lisans mezunu olup Öğretmenlik Formasyon Belgesi olanlar başvurabilir.
ALES
KOŞULU ARANMAZ
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Resim-İş Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Resim-İş Öğretmenliği Yüksek Lisans programından mezun olmak ve pedagojik formasyon almış olmak koşulu ile Güzel Sanatlar Enstitülerinin Resim ve Grafik Tasarım Bölümlerinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
ALES
YÜKSEK OLAN 60
Resim-İş Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10)
Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak, pedagojik formasyon almış olmak koşulu ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Grafik Tasarım Bölümlerinden mezun olmak.
ALES
YÜKSEK OLAN 55
Müzik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3)
Müzik Eğitimi alanında tezli Yüksek Lisans programından mezun olmak.
ALES
YÜKSEK OLAN 60
Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 7)
Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Müziği Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri lisans mezunları başvurabilir.
Eğitim Fakülteleri mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programı almak zorundadır.
ALES
YÜKSEK OLAN 55
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
Tarih Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü ve Türkiyat Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Programlarından Mezun Olanlar başvurabilirler.
ALES
SÖZEL 60
Tarih Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10)
Eğitim Fakültelerinin Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ile Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Tarih lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 55
Coğrafya Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Eğitim Bilimleri Enstitülerinin Coğrafya Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Mezunları, Sosyal Bilimler Enstitülerinin Coğrafya Programı Yüksek Lisans Mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 60
Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5)
Eğitim Fakültelerinin Coğrafya Eğitimi, Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Coğrafya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Jeoloji, Jeofizik, Orman, Ziraat, Meteoroloji, Çevre Mühendislikleri, Haritacılık, CBS, Jeodezi Fotogrometri, Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İstatistik, Arkeoloji Bölümlerinin lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 55
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği yüksek lisans mezunları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatı yüksek lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 60
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10+1*)
Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi mezunları ile Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
ALES
SÖZEL 55
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı
Fizik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Fizik Öğretmenliği/Eğitimi Tezli Yüksek Lisans mezunları, Fizik/Fizik Mühendisliği/Nükleer Bilimler/Güneş Enerjisi/Sağlık Bilimleri Tezli Yüksek Lisans mezunları, Fizik Öğretmenliği/Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans mezunları, Fen Bilgisi Öğretmenliği/Eğitimi Tezli Yüksek Lisans mezunları, başvurabilir.
Fizik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans mezunu olmayanlar bir yıl süreyle bilimsel hazırlık programını izler.
ALES
SAYISAL 60
Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10)
Fizik Öğretmenliği/Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans mezunları, Fizik Öğretmenliği/Eğitimi Lisans mezunları, Fen Bilgisi Öğretmenliği/Eğitimi mezunları, Pedagojik formasyon almış Fizik, Fizik Mühendisliği mezunları, başvurabilir.
ALES
SAYISAL 55
Kimya Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kimya Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans, Kimya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Fen Bilimleri/Nükleer Bilimler/Güneş Enerjisi/Yüksek Teknoloji vb. Enstitülerin Kimya, Biyokimya Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES
SAYISAL 60
Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 3)
Fakültelerin Kimya Öğretmenliği/Eğitimi, Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Biyokimya Lisans mezunları başvurabilir.
Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar öğretmenlik formasyonu almamışsa Bilimsel Hazırlık programını izler.
ALES
SAYISAL 55
Biyoloji Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans, Biyoloji Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SAYISAL 60
Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5)
Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği Lisans mezunları, Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans mezunları, Hemşirelik Fakültesi/Yüksekokulu mezunları başvurabilir.
ALES
SAYISAL 55
Matematik Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 5)
Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SAYISAL 60
Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 12)
Fakültelerin Matematik Öğretmenliği/Eğitimi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği/Eğitimi Lisans mezunları başvurabilir. Fen fakültelerinin Matematik Bölümü veya Mühendislik fakültelerinin Matematik Mühendisliği Bölümleri Lisans mezunları başvurabilir.
Başvuruda bulunan ve kabul edilen Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Mezunları Formasyon Sertifika Programını başarı ile tamamladıkları durumda Bilimsel Hazırlıktan muaf sayılacaktır.
ALES
SAYISAL 55
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
İngilizce Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 3+2*)
Yüksek lisansını İngilizce Öğretmenliği/ İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmalılar.
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
ALES
SÖZEL 60
İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 6+3*+1**)
Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunları başvurabilir.
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
** İzmir Hava Eğitim Komutanlığı için ayrılmıştır.
ALES
SÖZEL 55
Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5)
Fransız Dili Eğitimi, Fransız Mütercim-Tercümanlık, Fransız Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olanlar başvurabilir.
ALES
SÖZEL 55
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Öğretmenliği Doktora (KONTENJAN: 6)
Enstitülerin Türkçe Öğretmenliği/Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği/Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 60
Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 15)
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim Bölümü lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 55
Özel Eğitim Anabilim Dalı
Özel Eğitim Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10)
Eğitim Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olanlar, Fakültelerin Psikoloji, Çocuk Gelişimi lisans mezunları, Tıp Fakültesi mezunları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi/Yüksekokulu (4 yıllık) mezunları, Hemşirelik Fakültesi/Yüksekokulu (4 yıllık) mezunları başvurabilir.
Zihin Engelliler Öğretmenliği, Özel Eğitim, İşitme Engellilerin Eğitimi, Görme Engellilerin Eğitimi Bölümü mezunu olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programını izler.
ALES
SÖZEL 55
Özel Eğitim Doktora (KONTENJAN: 10)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Özel Eğitim(Zihin, İşitme, Görme ve Üstün Yetenekliler) Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.
ALES
SÖZEL 60
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Yüksek Lisans (KONTENJAN: 10)
Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Çalışma, Sosyal Hizmetler, Kültürel Çalışmalar, Hukuk, Tıp, Hemşirelik Lisans mezunları ile Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans mezunları başvurabilir.
ALES
SÖZEL 55
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) (KONTENJAN: 40)
Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Çalışma, Sosyal Hizmetler, Hukuk, Tıp, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Kültürel Çalışmalar ve Hemşirelik Lisans mezunları, Eğitim Fakültelerinin herhangi bir lisans programından mezun olanlar ve/veya eğitim kurumlarında öğretmen/yönetici, müfettiş veya uzman olarak görev yapıyor/yapmış olanlar ile Aile ve Çocuk Mahkemelerinde uzman olarak çalışanlar başvurabilir.
ALES
KOŞULU ARANMAZ
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5+1*+5***)
Türkiye’deki Üniversitelerin Dil ve Edebiyat Bölümleri, Dil Eğitimi, Dil ve Kültür, Dilbilim, Mütercim Tercümanlık Bölümü ve/veya Anabilim Dalından mezun olanlar; Yabancı Kontenjana kendi ülkesinde herhangi bir lisans programından mezun olanlar başvurabilir.
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır.
*** Yabancı Uyruklu adaylar.
ALES
SÖZEL 55
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Yüksek Lisans (KONTENJAN: 12)
Fakültelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Özel Eğitim Bölümü, İngilizce Öğretmenliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans mezunları başvurabilir.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü mezunları dışındakilerin Bilimsel Hazırlık alıp almayacaklarına Anabilim Dalı Kurulu karar verir.
ALES
SAYISAL 55
Çevre Eğitimi Anabilim Dalı
Çevre Eğitimi Yüksek Lisans (KONTENJAN: 5)
Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Orman Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Ziraat Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi lisans mezunları başvurabilir.
ALES
EŞİT AĞIRLIKLI 55
Çevre Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) (KONTENJAN: 50)
Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Orman Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Ziraat Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi lisans mezunları başvurabilir.
ALES
KOŞULU ARANMAZ

NOT:
– Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim programına kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısının 20’den az olması durumunda programlar açılmayacaktır.
– Bilimsel Hazırlık Programları, Yüksek Lisans/Doktora programlarıyla eşzamanlı olmayıp, 2 (iki) yarıyıl olarak yürütülür.

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.