Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlanı – 6 Haziran 2016

Bitlis-Eren-Uni-logo

Bitlis Eren Üniversitesi  Adilcevaz MYO. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına öğretim görevlisi alınacaktır.

İlan No :
1008532
İlanın Çıkılacağı yer
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ—>ADİLCEVAZ MESLEK YÜKSEKOKULU—>BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ—>BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı  
Kadro Sayısı
Yds/Dengi
Kadro Derecesi
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Başvuru Tipi
Basvuru Yeri
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
ÖZEL ŞARTLAR
Fakültelerin İşletme Bölümü veya Büro Yönetimi ve Sekreterlik Lisans mezunu olup, bu anabilim dallarının  birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az {uds Dengi} puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

ÜNVAN ŞARTLAR
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak.
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.
3-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.
4-Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

 

İSTENEN BELGELER

1-Başvuru Dilekçesi 2-Özgeçmiş ve Varsa Bilimsel Çalışma Yayınlarını Kapsayan Bir Takım Dosya 3- Lisans Diploma Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 4-Yüksek Lisans Belgesi (Aslı Gibidir Onaylı) 5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 6- ALES Belgesi Fotokopisi 7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı) 8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Son Altı Ay İçinde Çekilmiş) 9- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) 10- Askerlik Durum Belgesi Fotokopisi (Terhis veya Tecil Belgesi Erkek Adaylar İçin) 11-Tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Kaynak : https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50066

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.